10 råd för att skapa engagerande webblektioner

Jag pratar dagligen med kunder som stöttar lärare med att genomföra utbildningar online. Det har varit, och är, fullt upp med att få det att hända. Frågorna har handlat om val av plattformar, hur man bäst faciliterar lektionerna och utnyttjar funktioner i plattformarna.

Samtidigt är digitalt lärande annorlunda och möjligheterna betydligt fler än att bara byta plats från klassrummet till t.ex. Zoom. Vi har nu möjligheter att:

 • Låta deltagaren driva sitt lärande i egen takt och på egna villkor.
 • Öka effekten av lärandet genom att sprida ut aktiviteter i tiden.
 • Bättre integrera lärandet i arbetet.
 • Skapa en social process runt lärandet.

I ett par artiklar samlar jag några av mina råd för resan från klassrum, via webblektioner, “blandat” lärande till ett digitalt och socialt lärande nära arbetet.

I den här artikeln går jag igenom 10 råd för att ta det första steget, att skapa engagerande och effektiva webblektioner.

1. Inse att webblektioner är annorlunda än klassrummet

Det är lockande att genomföra lektionerna “som de är” även på webben. Jag ser många inlägg på LinkedIn med tips på hur man genomför samma övningar som i klassrummet. Mycket fokus på att “titta på varandra”, “sätta upp post-it”, “gruppdiskussioner” och seriella övningar där en person i taget, t.ex. ritar eller berättar.

Det är inget fel på de här övningarna, men de utnyttjar inte att webblektioner delvis är annorlunda. Det finns till att börja med ett par utmaningar:

 • Svårare att skapa kontakt mellan lärare och deltagare.
 • Många (fysiska) övningar går inte att genomföra.
 • Ett lager av teknik och andra störningar påverkar koncentration och arbetsminne.
 • Det är lättare att göra annat. Studier visar att 80% av deltagarna multitaskar.

Samtidigt skapas många möjligheter:

 • Vi har fler möjligheter att skapa tät interaktion och engagera deltagare.
 • Vi har fler möjligheter att skapa transparenta övningar där alla ser varandras svar och lär av varandra.
 • Vi kan lättare dela upp kurser i korta pass som passar kalendern och motverkar glömskekurvan.
 • Vi kan lättare skapa “blandade upplägg” där vi blandar lektioner med självstudier och uppgifter i arbetet.

Jag tycker att den här insikten är det viktigaste. Det är först när vi inser skillnaderna som vi kan börja utnyttja de möjligheter som uppstår med webblektioner.

2. Gör en plan för flytten till webblektioner

Insikten att webblektioner är annorlunda gör att vi har mycket att vinna på att göra om kursen. I det lilla handlar det om saker som betydligt fler övningar, kortare presentationer, mer visualsering m.m.

Det handlar också om lite större frågor. Vilket innehåll kan lyftas ur till självstudier? Hur kan övningar spridas ut i tiden och kanske utföras direkt i arbetet? Du behöver fundera på vad i bilden nedan som är webblektioner respektive självstudier eller inbyggt i t.ex. intranätet.

Jag säger inte att du skall gå hela vägen direkt och skapa ett effektivt blandat upplägg. Kanske har du inte tid med det? Men, insikten om att du nu rent fysiskt faktiskt kan dela upp din “en-dags-händelse” och blanda med andra aktiviteter gör att du behöver svar på en del grundläggande frågor.

 • Vilka nya beteenden skall kursen bidra till?
 • Hur motiverade är deltagarna till en förändring? Vad motiverar dem?
 • Hur vana är de med webblektioner?
 • Hur ser arbetsmiljön? Sitter de hemma? Tekniska begränsningar?

Oavsett hur stort ditt omtag är så behöver du börja med planen. Till att börja med uppdatera svaren på frågorna ovan.

Du kommer oundvikligen behöva lägga tid på att anpassa ditt material. Om du idag t.ex. pratar runt en bild i 10 minuter så kan du räkna med att majoritet börjar göra något annat i din webblektion. Övningarna som fungerade så bra i klassrummet kanske inte alls går att genomföra i en webblektion.

Genomförandet kräver planering av den tekniska miljön. Kanske behöver du använda en annan teknisk miljö, t.ex. ersätta Teams med Zoom. Tabellen nedan visar skillnaden mellan Teams och Zoom. I skrivande stund (april 2020) är säkerhetsproblemen med Zoom ännu inte helt lösta och du kan behöv titta på plattformar som Webex, GotoMeeting eller Adobe Connect.

Fler saker att planera är inbjudan och deltagarnas förberedelser, förberedelser av webbmiljön, övning, genomförande och utvärdering.

Planen behöver inte vara omfattande, men det viktiga är att inse att det är mer än själva genomförandet av kursen som påverkas.

3. Få deltagaren att bearbeta

Den vanligaste orsaken till oengagerade deltagare är för mycket presentation och för lite aktivitet. Det är många bilder eller en lärare som pratar fritt och länge innan deltagaren själv kan bearbeta informationen i en aktivitet.

Det fungerar inte ens i klassrummet. Arbetsminnet klarar 5-9 nya begrepp och behöver stöd för att bearbeta och lagra i långtidsminnet. I webblektioner störs arbetsminnet dessutom av att eleverna behöver hantera en teknisk miljö. Lockelserna att (utan att det märks) göra annat är stora.

En tumregel är att du behöver en aktivitet var 3-5 minut. Helst vända på flödet och börja med aktivitet för att skapa fokus och stimulera existerande kunskap och därefter presentera.

Du behöver alltså lägga mycket mer energi på att skapa aktivitet än i klassrummet. I webbplattformar finns många funktioner för att göra just detta:

 • Chatt
 • Ikoner för återkoppling
 • Frågor/poll
 • Rita/annotera
 • Dela skärm
 • Grupprum

Chatt och återkoppling är de interaktioner du använder mest. De är till för kortfattade svar, reflektion och fokus. T.ex. “Hur använder ni själva reflektion i vardagen?”. De är också deltagarnas kanaler för att be om uppmärksamhet och ställa frågor.

Frågefunktionen (poll) används oftast för att be om åsikter eller få deltagarna att reflektera över ett innehåll som har (eller ska) presenterats. T.ex. “Vilka av nedanstående är exempel på Fixed Mindset?”.

Med whiteboard och ritfunktionen kan ytterligare interaktioner skapas, t.ex. att be deltagarna peka ut detaljer på en bild, att beskriva ett flöde, para ihop begrepp m.m.

Grupprum, eller “break-out rooms” används för att låter deltagare lära känna varandra, del erfarenheter, lösa problem etc.

I min e-Workout “Stärk din förmåga att leda webblektioner” (19 maj) övar vi på att använda funktionerna och jag ger många exempel på övningar.

4. Underlätta för arbetsminnet

Bilderna nedan är 10 år gamla och du ser kanske problemet med dem. Vi kommer ha stora problem att avkoda texten, speciellt som läraren pratar samtidigt.

I webblektioner är du mer beroende av att visa bilder. Skärmen är enda kanalen att förmedla innehållet. Samtidigt har deltagaren mer teknik att hantera och det finns fler störningar. Arbetsminnet blir mer begränsat och mindre “fastnar” i långtidsminnet.

Att visa fakta och textspäckade bilder fungerar inte. Använd istället bilderna för att visualisera förlopp, visa sammanhang, trigga känslor m.m. Rätt använda förstärker bilder inlärningen med 40%.

Det gör att du behöver se över dina bilder:

 • Använd foton och illustrationer istället för text.
 • Förenkla och rensa bort text och linjer.
 • Stötta uppmärksamhet med markering och animering.
 • Använd endast stödord som text.

Så vad gör du med all text och fakta du velat förmedla? Gör en PDF som deltagarna läser innna eller efter. Lägg texten på intranätet och låt deltagaren öva på att hitta under webblektionen.

5. Se till att ha bra ljud och video

Enligt studier är en stor anledning till att deltagare i webblektioner tappar engagemanget dåliga bilder men också dåligt ljud.

Du vill skapa så bra kontakt och relation som möjligt med deltagarna. Då vill du också att bild och ljud skall fungera så bra som möjligt.

Min erfarenhet är att den inbyggda webbkameran inte räcker till. Med en extern kamera kan du skapa betydligt bättre upplevelse. Det finns många tips på bra webbkameror. Själv använder jag en Logitech C920 som ger HD upplösning och klarar sämre ljusförhållanden.

Just ljuset är viktigt. Du vill ha ljus på ditt ansikte för att synas. Sitt mitt emot ett fönster, eller ha ljuskällor på båda sidor om ditt ansikte.

Tänk också på att bakgrunden kan distrahera. Du vill inte ha en rörig bakgrund, t.ex. ett kontorslandskap där medarbetare springer omkring. En personlig och rensad hemmiljö kan fungera. I både Zoom och Teams kan du också lägga till egna bakgrunder.

Ljudet är om möjligt ännu viktigare än bilden. Ett dåligt ljud med eko eller som hackar tröttar ut deltagaren och förstör inlärningen. Kosta på dig en extern mikrofon. Jag använder en Blue Yeti, men billigare riktade mikrofoner fungerar också. (Mer råd om ljud och bild på min e-workout.)

Titta i webbkameran och inte på bilden på skärmen, vilket kan vara lätt eftersom du söker deltagarnas ögon som är längre ner på skärmen. Mitt tips är att sätta en bild på t.ex. din käresta ovanpå kameran, då dras ögonen dit.

6. Förbered, förbered, förbered

Grunden i att skapa en trygg och bra genomförd webblektion är att vara väl förberedd. Ett osäkert beteende och tekniskt strul bidrar till att skapa oengagerade deltagare som börjar göra andra saker.

En webblektion är kortare än en kursdag. Min bedömning är att innehållet i en traditionell klassrumsdag hinns med på halva tiden i webblektioner. Ett recept för att det skall fungera är att du övar.

 • Träna på att använda funktionerna i plattformen tills du känner självförtroendet komma.
 • Att driva en webblektion handlar om att “multitaska”. Du skall prata, tänka på var du tittar, ha en blick på chatten, växla till poll, allt samtidigt. Övning ger färdighet.
 • Det kan vara ovant att veta hur röst och tempo ter sig i webblektionerna. Ett tips är att spela in en lektion eller ett avsnitt och sedan lyssna på hur det blir. Ännu bättre om du kan låta någon annan lyssna och sedan ge återkoppling.
 • Ta fram ett detaljerat tidsschema för dina lektioner och öva tills du ser att du kan hålla schemat.

Förbered din tekniska miljö. Tänk på att en fast uppkoppling är stabilare än wifi, där uppkoppling kan bli störd. Ha gärna en reservuppkoppling. En mobil med 4G räcker bra för det ändamålet.

Jag har alltid 2 skärmar för att både kunna se presentationer, Zoom/Teams fönstret med chatt och annat och mitt manus. På webinar har jag också manus uppklistrat på väggen. Andra tips är att förbereda själva webbmiljön, arrangera bakgrunden, ljussättning samt testa bild och ljud.

7. Skapa relation och förväntningar tidigt

De vanligaste orsakerna att deltagarna tappar intresset under webblektioner är enligt en studie:

 1. Tråkiga bilder.
 2. För lite aktivitet hos deltagare.
 3. Dålig facilitering.
 4. Svårt att höra andra deltagare.
 5. Oklara mål och agenda.

De två översta frågorna har jag berört innan. Den tredje handlar om dig som lärare. Enligt webinar benchmark report lämnar 40% av deltagarna webinar p.g.a. en oengagerad facilitator.

Även om du har många bra aktiviteter och engagerande innehåll så påverkar du som lärare genom:

 • Den energi och säkerhet du visar.
 • I vilken mån du ser och involverar deltagare.
 • Hur du hanterar teknik, frågor, raster m.m

Sätt förväntningarna redan i inbjudan. Be deltagaren förbereda sig genom att läsa självstudiematerial och reflektera över viktiga frågor. Var tydlig med att lektionen kommer att vara interaktiv, att ni kommer att diskutera frågorna som deltagaren reflekterar över.

Inom de första minuterna av webblektionen inleder du sedan med en interaktion som kopplar till frågorna. Det sätter förväntningarna på att det här kommer att bli ett interaktivt lektion.

Skapa relation med deltagarna tidigt. Jag brukar öppna lektioner och webinar 15-30 minuter före utsatt tid. Dels för att de som är osäkra på tekniken kan testa och dels för att småprata med deltagarna och skapa en relation.

När lektionen sedan börjar så inleder jag med att berätta något personligt. Jag använder video för att förstärka den personliga känslan. Om det inte är för många närvarande, ber jag också deltagarna att slå på video och berätta om utmaningar kopplade till ämnet för lektionen.

I större grupper är det bättre att använda chatten. Deltagare zoomar snabbt ut i långa övningar när en efter en skall prata.

I min e-Workout får du en fullständig checklista för hur du inleder webblektionen med instruktioner för användning av verktyg, hur vi skall bete oss i lektoner, varför lektionen är viktig m.m.

8. Se och involvera deltagarna

I webblektioner behöver vi arbeta extra mycket med att behålla energinivån och att involvera deltagarna. Som ledare försöker jag vara personlig och använda ett inkluderande språk. Det är t.ex. lätt att bara läsa upp innehållet i chatten. Lägg alltid till deltagarnas namn, använd “jag” och “du” och ge uppskattning och beröm till inlägg, frågor och idéer. Det är inte självklart att deltagarna vågar eller vill delta. Du behöver förstärka och skapa ett klimat av tillit.

Jag försöker bjuda på mig själv, berätta om misstag jag gjort eller gör, bidra med humor, le och vara livlig. Jag uppmuntrar också deltagarna att komma med andra perspektiv, egna exempel eller frågor.

Det jag märkt skapar mest engagemang är att tidigt använda grupprum (break-out rooms). Du kan t.ex. börja med en kortare stund där deltagarna lär känna varandra och pratar om sina utmaningar. Sedan använder jag grupprummen återkommande för att diskutera större frågor och scenarios.

Att se deltagarna inkluderar också att hålla ett öga på chatten om deltagarna har en fråga eller räcker upp handen. I vissa verktyg kan du också se om deltagarna gör något annat. Då är det dags för en aktivitet.

9. Uppmuntra frågor tidigt

Jag har lärt mig den hårda vägen att hantera frågor. Mina webinar brukade ske i hög fart med mycket innehåll. Sen avslutade jag med “har ni några frågor på det”? Det brukade bli ganska tyst.

Det fungerar inte i webblektioner. Här behöver vi arbeta aktivt med att skapa engagemang och delaktighet.

Klimatet för frågor behöver sättas tidigt. Själv kan jag använda bilder som är halvfärdiga och be deltagarna komplettera för att få igång diskussionen. Tänk på att deltagarna ofta har mycket att bidra med, så be dem om verkliga råd. Om allt är “helt klart” blir det inte så mycket frågor. Det gäller också att verkligen visa uppskattning till de som ställer frågor.

För att få igång frågor kan det vara bra att ha uppvärmningsfrågor som du själv ställer till deltagarna.

För mig kan också frågor vara det som får tiden att rinna iväg. Jag kan bli engagerad i diskussionen. Ha gärna ett körschema i närheten och följ hela tiden upp hur du ligger tidsmässigt. Parkera komplicerade frågor till slutet.

10. Avslutningen är bara början

Det är viktigt att du avsätter tid för en avslutning och att du följer schemat. Med webblektioner skall deltagarna oftast till ett annat möte och lämnar när tiden är ute. Jag brukar se till att ha 15 minuter för ett avslut.

I avslutet ingår att jag själv summerar vad vi gått igenom, att hinna med avslutande frågor och deltagarnas lärdomar. Helst har du ett upplägg där deltagarna nu skall pröva vad de lärt i arbetet. Ta tid att introducera de uppgifterna, eventuellt extramaterial, vilket stöd de kan få av dig och hur uppföljning sker.

I e-Workouten går vi igenom mer vad du skall tänka på. Stanna för enskilda frågor, spara ned chat och inspelningen, utvärdera och skicka ut uppföljningsmail.

Nästa steg

Det var några råd om hur du som lärare kan agera för att skapa engagerande webblektioner. Läs också mer om hur du kan skala upp användningen av webblektioner och stötta lärarna i din organisation.

Oavsett hur bra du är kvarstår dock faktum att enstaka lärtillfällen ger liten effekt i arbetet. Få tillämpar och vi glömmer fort det vi lärt oss.

Nästa steg är att flytta ut mer material från webblektionerna, lägga mer ansvar på deltagarna och låta webblektionerna vara till för att driva lärprocessen framåt. Mer om det i nästa artikel.Author: Johan Skoglöf
Johan är visionär och senior konsult med missionen att hjälpa företag att skapa framtidens lärande organisation. Med över 25 år i branschen och kunder som Ericsson, Volvo, Scania, SEB, Handelsbanken, HM och ICA har Johan en bred erfarenhet i hur lärande organisationer skapas.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.