Månad: januari 2020

Webinar 5 mars: Teknologi för lärande – på medarbetarens villkor

Webinar torsdag 5 mars 12.30 – 14.00 Ett allt snabbare kompetensskifte har lett till en boom av investeringar i ny teknik för lärande – EdTech. Många gånger har det lett till ett teknikorienterat synsätt. Vi diskuterar gärna LMS jämfört med […]

Så visar du värdet av lärande

Många utbildningsavdelningar kämpar med begränsade resurser och litet inflytande i verksamheten. Samtidigt står vi inför massiva kompetensskiften. World Economic Forum uppskattar att en genomsnittlig medarbetare behöver 101 dagars omskolning de närmaste 5 åren. Ett av problemen är att vi (inom […]