Arbeta med Johan

Hur kan din verksamhet dra nytta av mig? Det beror förstås på behoven och målen i din verksamhet. Det behöver inte handla om ett större konsultprojekt. Du kan läsa inläggen på min blogg där jag delar med mig av mina erfarenheter, eller du kan delta på något av mina webinar. Vi kan ha ett kortare webmöte där jag ger min syn på en problemställning ni har, eller jag kan komma till er för en workshop eller en presentation när du vill tända gnistan till förändring i din organisation.

Som partner i att införa nya, mer effektiva arbetssätt, har jag erfarenheterna från många andra organisationer och från den utveckling som finns inom dagens lärande. Jag kan ge er en objektiv och kritisk blick över vad som fungerar, vad som kan bli bättre och hur det kan göras. Se mig som en resurs som kan hjälpa till att utveckla en lärande organisation. Hur just er organisation kan utvecklas beror förstås på ert utgångsläge. Jag brukar rekommendera att ni först utvärderar er organisation och tar fram en handlingsplan.

Nedan listar jag exempel på insatser där jag kan stötta er i att utveckla en effektiv lärande organisation:

Handlingsplan Hjälp med att ta fram en plan för hur utbildningsfunktionen skall möta organisationens strategi och framtida utmaningar.
Förstudie Stöd att kartlägga nuläget inom ett område, t.ex. teknikstöd, arbetssätt eller organisation.
Upphandling Hjälp med kartlägga behov och krav samt driva upphandling av t.ex. ett LMS eller innehållsleverantörer.
Projektledning/stöd Projektledning eller stöd till projekt att införa nya arbetssätt, system eller utveckla en kompetenslösning.
Processutveckling Hjälp med att ta fram effektiva processer för t.ex. utveckling av läraktiviteter, kurering, mätning & utvärdering eller årlig strategisk planering.
Organisationsutveckling Stöd i att utveckla din organisation till att bli en effektiv lärande organisation.
Performance consulting Alla prestationsproblem har inte med lärande att göra. Jag analyserar grundorsaken till att mål inte nås samt föreslår och implementerar lösningar för att säkerställa att förbättrade prestationer.
Kompetensprofiler Hjälp med att ta fram jobb/kompetensprofiler med fokus på prestation och arbetsuppgifter.
Förändringsarbete Stöd i att driva den förändring i organisationen som krävs för att skapa en lärande organisation.
Blandade lärformer Hjälp med att införa blandade lärformer för att nå ett mer effektivt lärande. Det kan t.ex. omfatta webinar, Rapid eLearning och eInstruktioner.

Gör en förfrågan