+46-708 742 461
johan.skoglof@futurelearn.se

Arbeta med Johan

Som partner i att införa nya arbetssätt inom lärande, bidrar jag med erfarenheter från många andra organisationer och från den utveckling som finns inom dagens lärande.

Jag kan ge er en objektiv och kritisk blick över vad som fungerar, vad som kan bli bättre och hur det kan göras. Se mig som en resurs som kan hjälpa till att utveckla en lärande organisation. Hur just er organisation kan utvecklas beror förstås på ert utgångsläge. Jag brukar rekommendera att ni först utvärderar er organisation och tar fram en handlingsplan.

Det vanliga är att jag arbetar tillsammans med kunden med att införa nya arbetssätt eller teknik inom lärande. Det behöver dock inte handla om ett projekt. Du kan läsa inläggen på min blogg där jag delar med mig av mina erfarenheter, eller du kan delta på något av mina webinar. Vi kan ha ett kortare webmöte där jag ger min syn på en problemställning ni har. Jag kan komma till er för en workshop eller en presentation när du vill tända gnistan till förändring i din organisation.

Nedan listar jag exempel på insatser där jag kan stötta er i att utveckla en effektiv lärande organisation:

Workshop “lärande organisation”På en halv- eller heldag går vi igenom de viktiga förmågorna i en lärande organisation och reflekterar över hur det påverkar just er organisation.
Workshop “Learning Maturity Assessment”Vi använder Bersin Deloitte “Learning Maturity Model” för att bedöma er organisations mognad som lärande organisation.
Handlingsplan “Lärande organisation”Vi tar fram en plan för hur ni kan utveckla lärandet i er organisation för att möta framtida utmaningar.
FörstudieVi kartlägger nuläge och behov inom ett område, t.ex. teknikstöd, arbetssätt eller organisation.
UpphandlingVi kartlägger behov och krav samt driva upphandling av t.ex. ett LMS eller innehållsleverantörer.
Projektledning/stödProjektledning eller stöd till projekt att införa nya arbetssätt, system eller utveckla en kompetenslösning.
ProcessutvecklingVi tar fram effektiva processer för t.ex. utveckling av läraktiviteter, kurering, mätning & utvärdering eller årlig strategisk planering.
OrganisationsutvecklingVi utvecklar organisation och roller som skall möjliggöra och stötta er framtida lärande i organisationen.
Performance consultingVi analyserar grundorsaken till att mål inte uppnås samt föreslår och implementerar lösningar för att säkerställa att förbättrade prestationer.
KompetensprofilerVi tar fram kompetensprofiler med fokus på prestation och arbetsuppgifter.
FörändringsarbeteVi driver den förändring av kulturen som krävs för att skapa en lärande organisation.
Blandade lärformerVi stöttar i att införa blandade lärformer för att nå ett mer effektivt lärande. Det kan t.ex. omfatta kurering av externa kursbibliotek, mikrolärande, webinar, lärande i arbetet, socialt lärande.

Gör en förfrågan