+46-708 742 461
johan.skoglof@futurelearn.se

Insikter om lärande

5 steg som möjliggör bättre utveckling i jobbet

Att rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens är idag allt mer kritiskt. Ändå har 8 av 10 företag svårt att rekrytera och personalomsättningen har ökat med 30% de senaste åren.

Det här kostar företag stora belopp och saktar ner hastigheten i digitalisering och tillväxt.

De främsta orsakerna är brist på utveckling för medarbetare och belöning för ökad kompetens.

I artikeln beskriver jag orsakerna till utmaningarna och ett antal förbättringsåtgärder.

Läs mer »

Tekniken gör det allt svårare att hänga med

Ökad digitalisering gör det svårare att hänga med. Det kan handla om säljaren som idag använder “social selling”, säljautomation och analytics. Det kan handla om hur vi själva hänger med och använder nya appar för ökad produktivitet i Microsoft 365.

Att bara lära av nuvarande arbete eller av kurser räcker inte längre. VI behöver aktivt jobba med kontinuerligt lärande i arbetet.

Artikeln handlar om hur lärande och att “hänga med” har blivit en viktig konkurrensfaktor.

Läs mer »

L&D: Från ordermottagare till värdeskapare

Med ökad digitalisering, svårighet att rekrytera och ökat behov av utveckling hamnar lärande alltmer i fokus. 

Många ledningar pratar om utmaningarna, men det märks inte alltid hos oss inom L&D. 

I artikeln beskriver jag hur vi inom L&D kan bli mer värdeskapande genom att gå ut i verksamheten, bli mer konsultativa, fokusera mer på resultat och arbeta med piloter.

Läs mer »

Utforma digitala ekosystem för lärande – del 2

Digitalisering påverkar allt mer lärande och utveckling.

Den nya tekniken expanderar stödet för lärande till lärande som sker i arbetet, av erfarenheter, samarbete och omvärlden.

I artikeln diskuterar jag hur du utformar ett digitalt ekosystem för ett lärande som sker kontinuerligt i arbetet.

Läs mer »

Utforma digitala ekosystem för lärande – del 1

Utbudet av teknologi inom lärande har exploderat de senaste åren. Teknologin skapar en verktygslåda att stötta lärande långt bortom enbart kurser. Redan idag använder de flesta organisationer flera teknologier, t.ex. LMS, virtuella klassrum (Teams), författarverktyg, LTP (Knowly) etc. Vi är nu på väg att använda betydligt fler.

Det gör att vi behöver utforma en arkitektur för hur systemen skall samverka för att skapa engagerande lärupplevelser. Vi behöver utforma digitala ekosystem för lärande. I två artiklar beskriver jag hur du kan tänka.

Läs mer »

Microsoft Viva ändrar spelplanen för lärteknologi

Under sommaren har Microsoft lanserat flera nyheter som stöttar lärande och utveckling. Med Viva Engage får vi communitys och sociala flöden med stories (som instagram) i Teams. Viva Goals tar OKR mål och utveckling till Teams. Viva Learning har fått ytterliga förbättringar med bl.a. “utbildningsvägar” och funktioner för att inkludera informellt innehåll.

Jag hävdar att varje organisation som använder Microsoft 365 nu behöver se över sin tekniska arkitektur för lärande och hitta sitt eget sätt att komplettera sitt LMS/LXP med lösningar i Teams/MS 365

Läs mer »

Strategi för ökat lärande i din organisation

Med allt snabbare förändringstakt blir det allt viktigare att modernisera lärande och bygga en lärande organisation. För dig som “ledare för lärande” innebär det en stor potential att öka effekten i verksamheten. Samtidigt finns det mycket att ta tag i. Nya lärmetoder, kultur, teknik och arbetssätt inom lärande. Med begränsade resurser blir det viktigt att prioritera. Det blir viktigt att börja med strategin och handlingsplanen.

Läs mer »

Tiodubbla effekten av L&D’s insatser

Den här artikeln vänder sig till dig som leder arbetet inom L&D (utbildningsavdelningen). Effekten av arbetet inom L&D kan mångdubblas. Du kan erbjuda medarbetare mångdubbelt fler möjligheter att utvecklas och du kan ge långt mer påverkan på organisationens produktivitet och innovation. Effekten är exponentiell, d.v.s. minst 10 gånger!

Läs mer »

Kompetensbristen kostar och är allas ansvar

Brist på medarbetare med rätt kompetens är en allt större utmaning för många företag. Den gör att digitaliseringen går långsammare och att medarbetare är långsammare på att dra nytta de nya möjligheterna. I slutändan att företagets konkurrenskraft försämras.

För att komma tillrätta med kompetensbristen behöver ledare och medarbetare i verksamheten själva bli proaktiva och ansvara för att utveckla de förmågor som behövs.

Läs mer »

Digitala utbildningar som bygger förmåga

Kraven på utbildningsavdelningen förändras och blir allt fler. I takt med digitaliseringen behöver vi snabbare bygga nya förmågor och hjälpa medarbetare att anpassa sig till framtidens arbete. Tekniken skapar nya möjligheter och medarbetarnas lärvanor förändras.

De senaste 2 åren har lett till en snabb digitalisering av lärandet, vilket är positivt. Tittar vi närmare på många utbildningar så är de fortfarande i form av enstaka tillfällen och med ett fokus på informationsförmedling. Nu i Teams eller Zoom.

Läs mer »