Insikter om lärande

6 steg för att bygga ny förmåga med hjälp av utbildningar

Ibland behöver du lära dig något som du inte alls kan idag. Du behöver bygga en ny förmåga.

Men hur gör du? Är det bara att ta en utbildning?

Oftast inte. Risken är stor att du glömmer bort och att utbildningen inte leder till ökad förmåga. Artikeln beskriver 6 steg för att öka effekten och verkligen bygga ny förmåga med hjälp av utbildning.

Läs mer »

Lär mer av kunskap i omvärlden

Informationsflödet i omvärlden har blivit den största källan till lärande för många. Med teknik som ChatGPT blir det en ännu större källa till lärande. I artikeln går jag igenom metoder och vanor du kan använd för att ännu bättre hitta, skapa mening och tillämpa kunskapen i omvärlden.

Läs mer »

Så ökar du ditt lärande av och med andra

Människan lär naturligt av andra. Det är också vad som sker i våra team och nätverk. Fast du kan lära mycket mer. I den här artikeln går jag igenom metoder, vanor och verktyg som du kan använda för att mångdubbla ditt lärande av andra.

Läs mer »

Så lär du mer av erfarenheter i arbetet

De erfarenheter du gör i ditt arbetet är din största källa till lärande och utveckling på jobbet.

Samtidigt är det stor skillnad på att göra samma saker år efter år mot att verkligen utmana sig, experimentera och göra det mesta av den återkoppling som finns att få.

I artikel beskriver jag metoder och vanor som gör att du ökar ditt i arbetet hundra procent.

Läs mer »

6 steg för att öka din motivation att lära

Hur gör du för att få in mer lärande i vardagen? Digitalisering och snabb förändring gör att du känner att du borde, samtidigt finns det ju inte tid.

Högre krav i arbetet, mer möten och störningar i form av mail och notifieringar bara ökar. Så hur går det till?

Det finns inget magiskt piller som får det att hända. Det handlar om en rad vanor, metoder och strukturer som du kan etablera i din vardag. Det handlar om att vilja och kunna lära mer.

Läs mer »

Learnability – utveckla din förmåga att lära

Learnability eller förmåga att lära är avgörande för att hänga med i dagens snabba utveckling och förbli anställningsbar. Enligt World Economic Forum behöver vi i genomsnitt lägga 4-5 timmar i veckan för att klara de omställningar som en allt snabbare digitaliseringen innebär. Det är en stor ökning som ställer krav på ökad lärförmåga hos oss alla.

Läs mer »

Verksamhetsnära lärande i 6 steg

L&D (utbildningsavdelningen) behöver gå från ordermottagare till att aktivt stötta den snabba omställning som sker ute i verksamheten.

Men hur går det till? Hur får du som ansvarar för L&D resurser och mandat för att lyckas?

I den här artikeln beskriver jag viktiga 6 steg att ta. Ge er ut i verksamheten, minska kursverksamheten, hjälp medarbetare blir bättre, arbeta agilt, kommunicera värde och skapa förutsättningarna i verksamheten.

Läs mer »

5 steg som möjliggör bättre utveckling i jobbet

Att rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens är idag allt mer kritiskt. Ändå har 8 av 10 företag svårt att rekrytera och personalomsättningen har ökat med 30% de senaste åren.

Det här kostar företag stora belopp och saktar ner hastigheten i digitalisering och tillväxt.

De främsta orsakerna är brist på utveckling för medarbetare och belöning för ökad kompetens.

I artikeln beskriver jag orsakerna till utmaningarna och ett antal förbättringsåtgärder.

Läs mer »

Tekniken gör det allt svårare att hänga med

Ökad digitalisering gör det svårare att hänga med. Det kan handla om säljaren som idag använder “social selling”, säljautomation och analytics. Det kan handla om hur vi själva hänger med och använder nya appar för ökad produktivitet i Microsoft 365.

Att bara lära av nuvarande arbete eller av kurser räcker inte längre. VI behöver aktivt jobba med kontinuerligt lärande i arbetet.

Artikeln handlar om hur lärande och att “hänga med” har blivit en viktig konkurrensfaktor.

Läs mer »

L&D: Från ordermottagare till värdeskapare

Med ökad digitalisering, svårighet att rekrytera och ökat behov av utveckling hamnar lärande alltmer i fokus. 

Många ledningar pratar om utmaningarna, men det märks inte alltid hos oss inom L&D. 

I artikeln beskriver jag hur vi inom L&D kan bli mer värdeskapande genom att gå ut i verksamheten, bli mer konsultativa, fokusera mer på resultat och arbeta med piloter.

Läs mer »