+46-708 742 461
johan.skoglof@futurelearn.se

Insikter om lärande

Bygg fundamentet för en lärande organisation – del 1

Med allt snabbare förändringar är det svårt för en traditionell utbildningsavdelning att hinna med. Många är heller inte organiserade för att driva nya gemensamma projekt inom lärande för t.ex. kultur eller digitalisering av lärandet. Fokus har varit att leverera kurser.

I den här första artikeln beskriver jag hur initiativet för lärande flyttas till verksamheten och hur L&D (utbildningsavdelningen) går från en roll att leverera kurser till att möjliggöra lärande i organisationen.

Läs mer »

Lärande som drivkraft för ständiga förbättringar

Framgångsrika företag är snabba på att lära av kunden och teknikutvecklingen, att skapa nya idéer, testa och lära av resultaten. De tillämpar principer från “lean” och agila arbetssätt.

I den här artikeln beskriver jag hur kontinuerligt lärande är drivkraften i metoder som “lean” och “agilt”.

Läs mer »

Ökad produktivitet med stöd av lärande

Hur kan vi som arbetar med lärande bidra mer till verksamhetens utveckling? Hur bidra till sådant som företagsledningarna pratar om; produktivitet, ständiga förbättringar och innovation?

För att göra det behöver vi se bortom utbildningar och delta i utformningen av arbetet. Det gäller utformning av processer, system, informationsstöd, ledarskap, kultur m.m. Vi tar sikte på medarbetarupplevelsen och faktorer som påverkar medarbetarens prestationer.

Läs mer »

6 faktorer för att skapa en lärande organisation

Det senaste året har det skett flera förändringar som starkt påverkar hur vi stöttar lärandet i våra organisationer. De allt mer komplexa utmaningarna kräver att vi har en kontinuerligt uppdaterad strategi för hur vi stöttar lärandet i organisationen.

I två artiklar har jag tidigare beskrivit hur vi behöver etablera ett kontinuerligt lärande integrerat i arbetet för att möta de nya utmaningarna.

Läs mer »

Vikten av reskilling (video)

Jag kommer under våren att erbjuda flera aktiviteter och kurser runt “reskilling”.

Först ut är min e-workout den 24 februari: “Reskilling del 1 – Skapa planen“

Läs mer »