Insikter om lärande

Utforma digitala ekosystem för lärande – del 2

Digitalisering påverkar allt mer lärande och utveckling.

Den nya tekniken expanderar stödet för lärande till lärande som sker i arbetet, av erfarenheter, samarbete och omvärlden.

I artikeln diskuterar jag hur du utformar ett digitalt ekosystem för ett lärande som sker kontinuerligt i arbetet.

Läs mer »

Utforma digitala ekosystem för lärande – del 1

Utbudet av teknologi inom lärande har exploderat de senaste åren. Teknologin skapar en verktygslåda att stötta lärande långt bortom enbart kurser. Redan idag använder de flesta organisationer flera teknologier, t.ex. LMS, virtuella klassrum (Teams), författarverktyg, LTP (Knowly) etc. Vi är nu på väg att använda betydligt fler.

Det gör att vi behöver utforma en arkitektur för hur systemen skall samverka för att skapa engagerande lärupplevelser. Vi behöver utforma digitala ekosystem för lärande. I två artiklar beskriver jag hur du kan tänka.

Läs mer »

Microsoft Viva ändrar spelplanen för lärteknologi

Under sommaren har Microsoft lanserat flera nyheter som stöttar lärande och utveckling. Med Viva Engage får vi communitys och sociala flöden med stories (som instagram) i Teams. Viva Goals tar OKR mål och utveckling till Teams. Viva Learning har fått ytterliga förbättringar med bl.a. “utbildningsvägar” och funktioner för att inkludera informellt innehåll.

Jag hävdar att varje organisation som använder Microsoft 365 nu behöver se över sin tekniska arkitektur för lärande och hitta sitt eget sätt att komplettera sitt LMS/LXP med lösningar i Teams/MS 365

Läs mer »

Strategi för ökat lärande i din organisation

Med allt snabbare förändringstakt blir det allt viktigare att modernisera lärande och bygga en lärande organisation. För dig som “ledare för lärande” innebär det en stor potential att öka effekten i verksamheten. Samtidigt finns det mycket att ta tag i. Nya lärmetoder, kultur, teknik och arbetssätt inom lärande. Med begränsade resurser blir det viktigt att prioritera. Det blir viktigt att börja med strategin och handlingsplanen.

Läs mer »

Tiodubbla effekten av L&D’s insatser

Den här artikeln vänder sig till dig som leder arbetet inom L&D (utbildningsavdelningen). Effekten av arbetet inom L&D kan mångdubblas. Du kan erbjuda medarbetare mångdubbelt fler möjligheter att utvecklas och du kan ge långt mer påverkan på organisationens produktivitet och innovation. Effekten är exponentiell, d.v.s. minst 10 gånger!

Läs mer »

Kompetensbristen kostar och är allas ansvar

Brist på medarbetare med rätt kompetens är en allt större utmaning för många företag. Den gör att digitaliseringen går långsammare och att medarbetare är långsammare på att dra nytta de nya möjligheterna. I slutändan att företagets konkurrenskraft försämras.

För att komma tillrätta med kompetensbristen behöver ledare och medarbetare i verksamheten själva bli proaktiva och ansvara för att utveckla de förmågor som behövs.

Läs mer »

Digitala utbildningar som bygger förmåga

Kraven på utbildningsavdelningen förändras och blir allt fler. I takt med digitaliseringen behöver vi snabbare bygga nya förmågor och hjälpa medarbetare att anpassa sig till framtidens arbete. Tekniken skapar nya möjligheter och medarbetarnas lärvanor förändras.

De senaste 2 åren har lett till en snabb digitalisering av lärandet, vilket är positivt. Tittar vi närmare på många utbildningar så är de fortfarande i form av enstaka tillfällen och med ett fokus på informationsförmedling. Nu i Teams eller Zoom.

Läs mer »

Reskilling – så mycket mer än utbildning

Har vi den IT-kompetens som behövs idag? Inte enligt IT- och Telekombolagen. De har i flera omgångar signalerat att det saknas ca. 70.000 personer.

3000 personer examineras varje år inom IT. Vi kommer alltså för överskådlig framtid ha en brist, som troligen blir värre. Konsekvensen blir långsammare digitalisering och därmed tillväxt.

Vi diskuterar därför mycket reskilling. Men hur gör man? Räcker det med utbildning? Svaret är förstås nej, utbildning är bara en liten del i att bygga nya förmågor.

Läs mer »

Skills del 2 – Så får du arbetet med skills att fungera

Vi behöver allt snabbare förstå vilka nya kompetenser som skall utvecklas och rekommendera relevant innehåll för medarbetares utveckling.

I den här artikel beskriver jag hur du praktiskt arbetar med kompetenshantering.

Hur du använder “Skill tech”, skapar en strategi, ett ramverk, skapar arbetssätten och organiserar arbetet. Jag blandar mina egna erfarenheter med de senaste trenderna och best-practice.

Läs mer »

Skills del 1 – Behovet av nya förmågor och individanpassning

Vi behöver allt snabbare förstå vilka nya kompetenser som skall utvecklas och rekommendera relevant innehåll för medarbetares utveckling.

Arbete med kompetenser har historiskt varit något som tagit mycket resurser och gett relativt lite. Idag ser det annorlunda ut. Med “Skill Tech” automatiseras stora delar av arbetet samtidigt som resultatet blir mer relevant.

I artikeln beskriver vi hur arbetet med skills nu blir en central del för verksamheten.

Läs mer »