Insikter om lärande

Strategi för ökat lärande i din organisation

Med allt snabbare förändringstakt blir det allt viktigare att modernisera lärande och bygga en lärande organisation. För dig som “ledare för lärande” innebär det en stor potential att öka effekten i verksamheten. Samtidigt finns det mycket att ta tag i. Nya lärmetoder, kultur, teknik och arbetssätt inom lärande. Med begränsade resurser blir det viktigt att prioritera. Det blir viktigt att börja med strategin och handlingsplanen.

Läs mer »

Tiodubbla effekten av L&D’s insatser

Den här artikeln vänder sig till dig som leder arbetet inom L&D (utbildningsavdelningen). Effekten av arbetet inom L&D kan mångdubblas. Du kan erbjuda medarbetare mångdubbelt fler möjligheter att utvecklas och du kan ge långt mer påverkan på organisationens produktivitet och innovation. Effekten är exponentiell, d.v.s. minst 10 gånger!

Läs mer »

Kompetensbristen kostar och är allas ansvar

Brist på medarbetare med rätt kompetens är en allt större utmaning för många företag. Den gör att digitaliseringen går långsammare och att medarbetare är långsammare på att dra nytta de nya möjligheterna. I slutändan att företagets konkurrenskraft försämras.

För att komma tillrätta med kompetensbristen behöver ledare och medarbetare i verksamheten själva bli proaktiva och ansvara för att utveckla de förmågor som behövs.

Läs mer »

Digitala utbildningar som bygger förmåga

Kraven på utbildningsavdelningen förändras och blir allt fler. I takt med digitaliseringen behöver vi snabbare bygga nya förmågor och hjälpa medarbetare att anpassa sig till framtidens arbete. Tekniken skapar nya möjligheter och medarbetarnas lärvanor förändras.

De senaste 2 åren har lett till en snabb digitalisering av lärandet, vilket är positivt. Tittar vi närmare på många utbildningar så är de fortfarande i form av enstaka tillfällen och med ett fokus på informationsförmedling. Nu i Teams eller Zoom.

Läs mer »

Reskilling – så mycket mer än utbildning

Har vi den IT-kompetens som behövs idag? Inte enligt IT- och Telekombolagen. De har i flera omgångar signalerat att det saknas ca. 70.000 personer.

3000 personer examineras varje år inom IT. Vi kommer alltså för överskådlig framtid ha en brist, som troligen blir värre. Konsekvensen blir långsammare digitalisering och därmed tillväxt.

Vi diskuterar därför mycket reskilling. Men hur gör man? Räcker det med utbildning? Svaret är förstås nej, utbildning är bara en liten del i att bygga nya förmågor.

Läs mer »

Skills del 2 – Så får du arbetet med skills att fungera

Vi behöver allt snabbare förstå vilka nya kompetenser som skall utvecklas och rekommendera relevant innehåll för medarbetares utveckling.

I den här artikel beskriver jag hur du praktiskt arbetar med kompetenshantering.

Hur du använder “Skill tech”, skapar en strategi, ett ramverk, skapar arbetssätten och organiserar arbetet. Jag blandar mina egna erfarenheter med de senaste trenderna och best-practice.

Läs mer »

Skills del 1 – Behovet av nya förmågor och individanpassning

Vi behöver allt snabbare förstå vilka nya kompetenser som skall utvecklas och rekommendera relevant innehåll för medarbetares utveckling.

Arbete med kompetenser har historiskt varit något som tagit mycket resurser och gett relativt lite. Idag ser det annorlunda ut. Med “Skill Tech” automatiseras stora delar av arbetet samtidigt som resultatet blir mer relevant.

I artikeln beskriver vi hur arbetet med skills nu blir en central del för verksamheten.

Läs mer »

Bygg fundamentet för en lärande organisation – del 1

Med allt snabbare förändringar är det svårt för en traditionell utbildningsavdelning att hinna med. Många är heller inte organiserade för att driva nya gemensamma projekt inom lärande för t.ex. kultur eller digitalisering av lärandet. Fokus har varit att leverera kurser.

I den här första artikeln beskriver jag hur initiativet för lärande flyttas till verksamheten och hur L&D (utbildningsavdelningen) går från en roll att leverera kurser till att möjliggöra lärande i organisationen.

Läs mer »

Lärande som drivkraft för ständiga förbättringar

Framgångsrika företag är snabba på att lära av kunden och teknikutvecklingen, att skapa nya idéer, testa och lära av resultaten. De tillämpar principer från “lean” och agila arbetssätt.

I den här artikeln beskriver jag hur kontinuerligt lärande är drivkraften i metoder som “lean” och “agilt”.

Läs mer »

Ökad produktivitet med stöd av lärande

Hur kan vi som arbetar med lärande bidra mer till verksamhetens utveckling? Hur bidra till sådant som företagsledningarna pratar om; produktivitet, ständiga förbättringar och innovation?

För att göra det behöver vi se bortom utbildningar och delta i utformningen av arbetet. Det gäller utformning av processer, system, informationsstöd, ledarskap, kultur m.m. Vi tar sikte på medarbetarupplevelsen och faktorer som påverkar medarbetarens prestationer.

Läs mer »