IMPROVE!

Ramverket för att skapa en snabbrörlig organisation som ständigt förbättras och bygger framtidens förmågor

Bli bättre på att snabbt bygga nya förmågor

Den allt snabbare tekniska utvecklingen ställer höga krav på organisationen att vara innovativ, anpassa sig till nya förutsättningar och bygga nya förmågor. 

Som ledare möter vi allt mer nya utmaningar:

  • Medarbetare som får allt svårare att hänga med ny teknik.
  • Medarbetare har svårare att anpassa sig till nya arbetssätt.
  • Det är allt svårt att rekrytera medarbetare med önskad kompetenser.
  • Medarbetare är inte tillräckligt innovativa.

Utvecklas med IMPROVE!

IMPROVE! är ett beprövat ramverk för att bli bättre på att snabbt bygga nya förmågor där lärande blir ett konkurrensmedel för organisationen.

  • Kartläggning och handlingsplan – Bedöm din organisations nuläge. Vilka är organisationens utmaningar? Var finns kompetensgapen? Hur kan vi snabbare utveckla medarbetarnas kompetenser. Handlingsplanen visar vägen.
  • Detaljerat lösningsförslag – Vi tar fram detaljerat förslag på lösning, t.ex. en säljakademi med skisser, planer, roller och business case. Vi arbetar agilt och stegvis.
  • Etablera organisation – Vi förankrar lösningsförslaget och säkrar resurserna som krävs. Organisationens som krävs etableras och vi bygger förmågorna att driva förändringarna.
  • Implementering – Vi hjälper dig att implementera lösningsförslaget. Vi etablerar teknisk lösning, utbildar er personal som skall arbeta med lösningen och stöttar vid införande.
  • Utvärdera och förbättra – Vi följer kritiska data för att påvisa effekten av förändringarna som genomförs. Vid återkommande “retrospectives” utvärderar vi och föreslår förbättringar.

Kartäggning och handlingsplan

Syftet med kartläggningen är att snabbt hitta en rekommendation till en effektiv lösning för att bygga nya förmågor i organisationen.

Vi genomför intervjuer för att kartlägga affärsbehov, tydliggöra mål och ambitioner, tekniska förutsättningar, tillgång till resurser och stöd samt behov av förändringsarbete.

De utmaningar och möjligheter vi identifierat samt rekommendation för lösning stäms av på en workshop med viktiga intressenter.

En projektplan tas sedan fram för upplägget. Planen identifierar aktiviteter, resurser och kostnader. Slutligen görs en uppskattning av vinster och kostnader i ett Business Case.

Att bygga nya förmågor kräver en handlingsplan.

Detaljerat lösningsförslag

I det här steget tar vi fram ett detaljerat lösnings-förslag för de förändringar som skall göras. Ett exempel kan vara att upprätta en säljakademi.

Vi detaljerar då t.ex. de roller som behövs för att driva akademin samt de processer och det stöd som behövs för att göra jobbet. 

Tillsammans med IT tar vi fram upplägget i en portalen. Vi utformar struktur för program, delat innehåll, externa kurser, funktioner för samarbete, uppföljning m.m.

Vi specificerar de verktyg som behövs för att ta fram program och innehåll och  utbildning experter behöver för att ta fram effektivt innehåll.

Etablera organisation

Lösningsförslaget skall nu förankras. Dels hos ledningen och dels hos ambassadörer i verksamheten. Det börjar med tydliggöra behovet av förändring och värdet av lärande.

Vi tydliggör vinster i verksamheten och räknar på business case för tänkta initiativ.

För att lyckas med implementeringen utbildar vi också de roller som ingår i en lösning. För en säljakademi handlar det t.ex. om innehållsägare, portalägare och producenter.

 

Implementering

Vi börjar med att etablera teamet som skall driva förändringarna. Som en del i det stöttar jag med att utveckla de förmågor teamet behöver för att driva förändringen.

Jag stöttar med planer, erfarenheter och om det behövs projektledning och andra resurser.

Som stöd för implementeringen får ni tillgång till LearningSuccess community med instruktioner, mallar och videos som hjälper er. Jag bidrar också med veckovisa coachingsamtal för att följa upp och ge råd.