Kategori: Lära av andra

Kontinuerligt lärande del 2 – lär mer av andra

Med en allt högre förändringstakt, komplexitet och osäkerhet behöver vi nya lösningar för lärandet. Vi behöver gå från formellt lärande i kurser till ett kontinuerligt lärande som sker integrerat i arbetet. Det betyder bl.a. att bättre utnyttja erfarenheter i arbetet […]