Kategori: Workshops

Workshop – Systematisk kompetenshantering

Utbildningsaktiviteter och andra kompetenssatsningar pågår dagligen runt om i organisationen. Men, kanske inte alltid så koordinerat som man kan önska. När organisationen tar ett mer systematiskt grepp runt kompetenshanteringen behövs en samlad bild. Var står organisationen? Vilka är behoven? Var skall vi […]

Workshop – Snabbstart med lärportaler

Har din organisation tankar på hur ni skall föra lärandet närmare arbetet? Hur ni skall komma vidare från LMS och formella kurser? Hur ni bättre skall hantera det informella lärandet och engagera de anställda i kunskapsdelning? Då är det här […]

Workshop – snabbstart till en effektiv lärande organisation

Var finns de lönsammaste förbättringarna i din organisation? Funderar du på vad nästa steg skall bli för din utbildningsfunktion? Hur lärandet skall bli mer målstyrt och effektivt? Då är det här är en workshop för dig! Tillsammans arbetar vi igenom ett ramverk […]