Kategori: Lärande organisation

Effektiv lärande organisation (1) – Problem och översikt

http://www.youtube-nocookie.com/embed/UyWkH2CoBQA?list=PL31AF989C8D107B00&hl=sv_SE

Lärportaler för formellt och informellt lärande – del 2

http://www.youtube-nocookie.com/embed/2MjcG5a75Y0?list=PL93C35F79B1340E4F&hl=sv_SE

Lärportaler för formellt och informellt lärande – del 1

http://www.youtube-nocookie.com/embed/0ob5LUoqVI8?list=PL93C35F79B1340E4F&hl=sv_SE

Att införa lärportaler för formellt och informellt lärande

Vad är lärportaler? En lärportal stöttar användare både med det formella och det informella lärandet. Den stöttar oss alltså inte bara när vi behöver gå en kurs utan också när vi behöver lära inför en arbetsuppgift. Kanske behöver jag se […]

Från skola till lärande organisation – 10 steg för ökad effekt i ditt företags lärande

I min förra artikel pratade jag om hur utbildningsavdelningen behöver bli en mer aktiv del i företagets strategi. Jag relaterade bl.a. till studier om framtida kompetensbrist som hinder för ökad konkurrenskraft och gick sedan igenom hur du som ansvarig för […]

Vinnande strategier för lärande organisationer – del 1

Framgångsrika organisationer lär snabbare och ökar sin förmåga genom samarbete med omvärlden. Hur ser det ut för din organsation? Har du målbilden klar? Den här artikeln presenterar hur din utbildningsavdelning kan bli en aktiv del i din organisations långsiktiga mål. […]

LearnTrends 2009 – Microlearning och stora utmaningar för utbildningsavdelningen…

Hur förändras lärandet inom företag och organisationer just nu? Några av de stora namnen inom lärande genomförde tillsammans med företag som Reuters, SUN och Xerox nyligen konferensen Learn Trends 2009. Konferensen genomfördes helt och hållet online under 3 dagar och […]