Co-webinar serie – Lärande på ledningens agenda

Här kan du hitta inspelningarna från höstens co-webinar serie

Lärande och utveckling är nu allt mer i fokus. En accelererad digitalisering ställer allt högre krav på på snabb utveckling av nya förmågor – reskilling. Lärande har hamnat på ledningens agenda och allt fler höga chefer stöttar aktivt investeringar i lärande.

Samtidigt brottas många inom “Lärande & utveckling” med få resurser, begränsat mandat, en kultur som inte prioriterar tid för lärande, ändrade preferenser för lärande och en digitalisering av lärande med mängder av ny teknik.

Det här är komplexa frågor som är svåra att navigera på egen hand. Under hösten har ett antal intresserade professionella inom lärande & utveckling mötts för att diskutera frågorna. Det har varit många grupparbeten, kunskapsdelning och bra tips.

De ämnen vi diskuterat har varit:

  • Hur utnyttjar vi all ny teknik inom lärande?
  • Hur bygger vi en kultur för lärande?
  • Hur får vi aktivt stöd från ledningen?

Vad kan vi lösa tillsammans?

Våra tillfällen

23 september – Hur använder vi ny teknik inom lärande?

Den 23 september möttes vi för att diskutera ny teknik inom lärande. Titta gärna på inspelningen nedan:

19 november – Hur bygger vi en kultur för lärande?

Den 19 november mötes vi för att diskutera hur vi kan bygga en kultur för lärande. Titta gärna på inspelningen nedan.

15 december – Så engagerar vi ledningen för lärande

Vårt sista möte handlade om att engagera ledningen. Här diskuterade vi hur vi kan få ledningens aktiva stöd för lärande. Vi fick också hör Hannah Schulz från ICA berätta om deras resa och hur de engagerat ledningen.