e-Workout: Utforma digitala ekosystem för lärande

Utmaningarna för oss som arbetar med lärande & utveckling har aldrig varit större. Stora behov av reskilling, en organisation som behöver lära snabbare och medarbetare som vill ha nya sätt att lära.

Samtidigt har möjligheterna aldrig varit större. Mängder av innovationer möjliggör lärande som är mer integrerat i arbetet, med större effekt och med större räckvidd.

På den här e-workouten får du lära dig att utforma ett ekosystem för lärande som möter dagens utmaningar. Du får lära dig att undersöka medarbetarnas lärresor, ställa krav på ekosystemet, viktiga frågor att tänka på samt hur du tar fram en förändringskarta för ekosystemet.

Nästa tillfälle: 21 oktober 09.00 – 12.00

Varför är det viktigt?

I många är har LMS, virtuella klassrum och författarverktyg varit den teknologi vi använt för lärande. De senaste åren har dock inneburit en teknologisk revolution inom lärande. Marknaden omsätter nu 2.300 miljarder kr årligen och det finns nu hundratals alternativ att välja på.

Precis som teknik förändrat sättet vi handlar eller beställer resor så förändrar den sättet vi lär. Jag skulle säga i grunden. Den möjliggör att vi kan lära precis det vi behöver, när vi behöver det. Den hjälper oss att omsätta lärandet till arbetet. Utan tekniken kan vi inte snabbt nog möta behovet av reskilling, samarbete över gränser, mer lärande i arbetet etc.

Det har gått så snabbt att vi som arbetar med lärande inte riktigt hunnit med. T.ex. utnyttjar många organisationer jag pratar med bara en bråkdel av möjligheterna i sina lärplattformar.

Det har blivit svårt att navigera i tekniken och göra rätt val. Det är inte självklart om vi skall välja ett stort integrerat system som Cornerstone eller själv sätta samman flera innovativa system.

… och hur påverkar Microsoft satsningar på lärande våra val?

Den här e-workouten hjälper dig att navigera i tekniken och skissa på det ekosystem för lärande som bäst passar din organisations behov.

Det här kommer du att lära dig

Syftet med e-workouten är att hjälpa dig att göra de viktiga valen och ta fram en förändringskarta för ett digitala ekosystem. Under 3 timmar får du lära dig:

  • Hur du tydliggör medarbetarnas viktigaste lärresor genom att använda Design Thinking.
  • Vilka typer av behov olika slags lärplattformar är bäst på att möta. T.ex. LMS för obligatoriska kurser, LXP för kontinuerlig vidareutveckling, DAP för att klara arbetsuppgifter.
  • Vad du skall tänka på när du utformar ditt ekosystem för lärande.
  • Viktiga faktorer för att skapa en bra medarbetarupplevelse.
  • Hur du ställer krav på data och integration mellan system.
  • Ta fram förändringskartan. Hur strategi, kultur, IT-infrastruktur och annat styr prioriteringarna.

Bilden visar ett exempel på hur en förändringskarta kan se ut.

Ett intensivt träningspass

e-Workouten är utformad för att du snabbt skall höja din förmåga och komma igång med utformningen av ert ekosystem.

  • Förberedelse – Du får tillgång till vårt team med videos och artiklar om teknik för lärande. Här får du också tillgång till checklistor och mallar för att kunna förbereda arbetet med ert ekosystem och er förändringskarta.
  • Intensivpass – Under 3 timmar ger jag dig insikter och stöttar dig när du själv prövar att skissa på ert ekosystem för lärande och er förändringskarta.
  • Dela kunskaper – Under e-workouten diskuterar du med andra och utbyter erfarenheter. Kunskapsdelningen börjar redan innan under förberedelserna och fortsätter efter e-workouten.
  • Tillgång i 6 månader – Du får tillgång till ”teamet” i 6 månader. Det ger dig tillgång till videos, artiklar, checklistor och mallar.

Vem är jag?

Johan Skoglöf

Jag heter Johan Skoglöf och är ansvarig för e-workouten. Jag har arbetat med lärande i mer än 25 år. Redan i början av 90-talet var jag med och utvecklade ett LMS och har sedan dess fortsatt att utforska ny teknik för lärande. I min roll som konsult har jag varit med och infört nya lärplattformar i många organisationer som t.ex. Ericsson, Scania, Handelsbanken, SEB, ICA och Toyota Industries.

Under det senaste året har jag genomfört flera både öppna och interna utbildningar där vi utforskar möjligheterna med Microsoft Teams för lärande. Jag har också sammanställt erfarenheter, best-practice och nyheter i min blogg. Läs gärna någon av mina artiklar om teknologi för lärande efter anmälan nedan.

Anmälan

I höst genomförs ett tillfälle, den 21 oktober 09.00 – 12.00.

e-Workouten kostar 3.900 kr ex. moms och inkluderar 6 månaders tillgång till ett “team” med videos, artiklar, checklistor och mallar. Är ni fler än två som går från samma organisation så erbjuder jag rabatter. Kontakta mig för information.

Du anmäler dig i formuläret nedan.

Har du en fråga? Skicka ett mail till johan.skoglof@futurelearn.se.

Läs gärna någon av mina artiklar om ny teknik inom lärande: