Förbättring & innovation genom ständigt lärande

Så hjälper jag dig att skapa en snabbrörlig organisation som kontinuerligt bygger nya förmågor

Hänger ni med i utvecklingen?

Den tekniska utvecklingen är exponentiell. Allt fler branscher ändras i grunden av digitaliseringen.

När stora delar av verksamheten automatiseras behöver vi snabbt anpassa oss till nya arbetssätt.

Hänger din organisation med? Är dina medarbetare uppdaterade? Använder de ny teknik till förbättringar och innovation?

Den organisation som är snabbast på att lära sig är den som vinner på marknaden.

We are now competing at the rate of learning!

Boston Consulting Group

Ökat lärande ger resultat

  • 3 gånger bättre utveckling av lönsamheten.
  • 2-3 gånger högre omsättning per anställd.
  • Dubbelt så sannolika av vara i toppen när det gäller innovation.
  • 10-20% högre produktivitet.
  • 7 gånger bättre på att utveckla medarbetare.
  • Minskad personalomsättning värd 300 mkr årligen för varje procent sänkning (10.000 anställda).
  • 2-3 gånger högre effekt av investeringar i utbildning.
  • Årlig besparing värd 200 mkr för digitalisering av halva kursutbudet (10.000 anställda)
Du kan läsa mer och se källorna här.

Bygg förmågan att konkurrera med lärande

Lär dig mer

Lär dig mer om förmågorna som behövs för att konkurrera med lärande. Kortare öppna eller interna utbildningar om lärande kultur, lärförmåga, kontinuerligt lärande, reskilling, digitala ekosystem för lärande och mycket mer.

IMPROVE - ramverk för att konkurrera med lärande

Bedöm ert nuläge och behov av förbättring. Skapa lösningen som accelererar medarbetarnas lärande och förmågor. Ta fram förändringsplanen och börja implementera.

Lärande som bidrar till ökad konkurrenskraft

Lärande är mer än att leverera utbildningar och att säkra kompetenskrav. Få lärandet att bidra till snabbrörlighet och ökad anpassningsförmåga.

  • Hjälp din organisation att identifiera och bygga framtidens förmågor.
  • Skapa strategiska initativ för att omskola (reskilla) medarbetarna.
  • Flytta lärandet till arbetet. Gör lärande tillgängligt när det behövs och där det behövs.
  • Stötta medarbetarnas prestationer och öka produktiviteten.
  • Skapa strukturerar för utmaning, experimenterande, återkoppling och reflektion. Möjliggör kontinuerligt lärande som skapar ständiga förbättringar.
  • Förstärk kunskapsdelning och samarbete över gränserna. Bidra till ökad innovation.

Det här är exempel på förmågor din organisation behöver etablera för att konkurrera med lärande.

Jag hjälper dig bygga en lärande organisation

Med 25 års erfarenhet av implementation av teknik, organisation, arbetsätt och kultur runt lärande har jag samlat mina erfarenheter i ramverket IMPROVE. Det hjälper dig att steg för steg bygga en organisation som ständigt förbättras genom lärande.

  • Kartläggning och handlingsplan – Bedöm din organisations nuläge. Vilka är organisationens utmaningar? Var finns kompetensgapen? Hur kan vi snabbare utveckla medarbetarnas kompetenser. Handlingsplanen visar vägen.
  • Detaljerat lösningsförslag – Vi tar fram detaljerat förslag på lösning, t.ex. en säljakademi med skisser, planer, roller och business case. Vi arbetar agilt och stegvis.
  • Etablera organisation – Vi förankrar lösningsförslaget och säkrar resurserna som krävs. Organisationens som krävs etableras och vi bygger förmågorna att driva förändringarna.
  • Implementering – Vi hjälper dig att implementera lösningsförslaget. Vi etablerar teknisk lösning, utbildar er personal som skall arbeta med lösningen och stöttar vid införande.
  • Utvärdera och förbättra – Vi följer kritiska data för att påvisa effekten av förändringarna som genomförs. Vid återkommande “retrospectives” utvärderar vi och föreslår förbättringar.

Ibland behövs stöd på plats av en konsult som agerar projektledare eller aktivt stöttar implementationen på plats. Jag samarbetar med flera företag med konsulter inom lärande och kan rekommendera och även coacha dessa.

Varför välja Johan

Erfarenhet

Över 25 år och 100 projekt inom områden som lösningar för ökade prestationer, digitalisering av lärande, organisation, kompetensskiften m.m.

Metodik

Att samarbeta med mig ger tillgång till en stor mängd metoder använt under många år i kritiska projekt.

Best-practice

Använder och har tillämpat beprövad forskning från bl.a. Bersin, Deloitte, CEB/ Gartner och McKinsey tillsammans med egna erfarenheter.

Nätverk

Jag har under många år samarbetat med svenska och internationella leverantörer inom lärande som systemleverantörer, innehållsproducenter eller konsulter.

Utmanande kunder

Jag har stöttat och dragit erfarenheter från några av de bolag som kommit längs inom lärande i Sverige, t.ex. Ericsson, SEB, Scania och ICA.

Bred ansats

Jag kombinerar kunskap inom lärande och förändring med kunskap runt teknik, projektledning, marknadsföring och ekonomi för att skapa helhetslösningar.