Framtidssäkra och individ-anpassa med skills

Kostnadsfritt webinar den 27 januari

Halveringstakten på kompetenser blir allt kortare och vi lägger allt mer tid på att utveckla nya förmågor. Men hur vet vi som medarbetare vilka kompetenser som är viktiga att utveckla? Är ny “Skill Tech” lösningen?

Delta på det här webinaret där vi diskuterar skills (kompetenser) som en viktig förutsättning för att navigera i omställningen av arbetslivet, omskolning (reskilling) och för att möjliggöra intelligenta rekommendationer av lärande, mentorer, gig och jobb.

Johan Skoglöf leder webinaret

Halveringstiden för kompetenser fortsätter att bli allt kortare. PwC hävdar i en studie att den nu är nere i 2.5 år för tekniska kompetenser och många verksamheter och yrken ändrar nu fundamentalt inriktning. Vi behöver förbereda och hjälpa medarbetaren att se vad som kommer bakom horisonten när arbeten automatiseras.

Till vår hjälp har vi en mängd innovationer för att stötta hanteringen av kompetenser, eller “skills” som vi ofta använder som svengelskt substitut. Tekniken möjliggör en snabbare och flexiblare hantering av skills. Den tar dock inte bort arbetet med organisationens unika (strategiska) kompetensbehov.

Att arbeta med kompetenser handlar därför om att balansera det snabbrörliga, stöttat av modern teknologi, med det som är mer beständigt, d.v.s. hur ni genomför er strategi, inför nya arbetssätt och teknologier. 

Hur vi kan få ihop denna balansakt kommer vara i fokus för webinaret.

  • Därför behöver vi arbeta med skills.
  • Exempel på hur modern “Skill Tech” förbättrar lärande och utveckling.
  • Så används AI och skills för att ge bättre rekommendationer.
  • Vi reder ut begreppen: förmågor, kompetenser, skills – vad är skillnaden?
  • Hur identifierar vi organisationens kompetensbehov?
  • Att skapa balans mellan självstyrt och organisationsstyrt.
  • Så ger kompetensdata underlag för strategiska beslut.
  • Erfarenheter från några stora svenska företag.
  • m.m.

Johan Skoglöf leder detta webinar. Han har arbetat med lärande mer än 25 år och drivit många större initiativ för lärande och förändring i företag som t.ex. Ericsson, Scania, Handelsbanken, SEB, ICA, Sandvik och H&M.

Johan är också en engagerande utbildare och föreläsare med inriktning på framtidens lärande organisation. Läs mer på Johans blogg.

Anmäl dig

Webinaret är kostnadsfritt och genomförs i Zoom den 27 januari 12.30 – 14.00