+46-708 742 461
johan.skoglof@futurelearn.se

Från utbildning till verksamhetsutveckling

Mångdubbla effekten av insatser inom L&D

Webinar den 24 maj

Välkommen till ett webinar om hur du mångdubblar effekten av insatser inom “lärande & utveckling” (L&D).

Ny teknik, nya synsätt på lärande och nya arbetssätt ändrar spelplanen för dig som leder L&D. Status quo är inte ett alternativ. Det är dags att höja ambitionen från att leverera utbildningar till att möjliggöra ökad produktivitet och innovation.

På det här webinaret presenterar jag hur ny teknik och nya arbetssätt inom lärande revolutionerar organisationens arbete med lärande. Jag presenterar stegen du kan ta för att kraftigt öka effekten av insatser inom L&D.  

Johan Skoglöf, leder webinaret

Varför är webinaret viktigt för dig?

Den tekniska utvecklingen går allt snabbare. Det som hände de senaste 10 åren kommer att hända på 3 år. Det innebär bl.a. att livslängden för våra kompetenser blir allt kortare. Inom teknik är den nu nere på 2.5 år.

Förväntningarna på L&D att stötta medarbetare att bygga nya förmågor, att bidra till snabbare omställning, ökar hela tiden. Det gör även medarbetarnas förväntningar. Tillgång till lärande och utveckling är den viktigaste faktorn till att medarbetare börjar eller slutar i et organisation.

Förändringarna gör att allt mer investeras i teknologi för lärande , s.k. EdTech. Förra året investerades 40 gånger mer i EdTech än 2010. Det påverkar inte bara hur vi utvecklar och levererar kurser. Vi kan nu stötta helt nya sätt att lära av erfarenheter i arbetet, av samarbeta med andra och av kunskaper i omvärlden.

Bilden nedan visar hur ambitionen för lärande bidrar till medarbetarnas prestationer i arbetet. Skyltarna är från faktiska studier, men som du ser blandar jag delvis äpplen och päron. Det viktiga är dock hur mycket mer effekt L&D kan leverera genom att genom flytta fokus och ambition åt höger i bilden.

 

För dig som leder L&D är det här viktigt

På samma sätt som skillnaderna mellan företag blir allt större, så blir skillnaderna mellan olika L&D organisationer allt större. Det finns idag tillgång till teknik och metoder som gör att du kan mångdubbla resultatet av dina insatser. Det handlar om hur väl du möter medarbetarnas förväntningar och hur väl du stöttar företagets utveckling.

Skillnaden mellan den organisation som fortsätter att fokusera på kurser och den som ser större på lärande och prestation blir snabbt långt mer än 10 gånger. 

Skillnaden mellan den som gör små förändringar i erbjudande och arbetsätt och den som använder ny teknik, nytt synsätt och nya arbetssätt blir snabbt stor.

Så det fungerar inte längre att behålla status quo eller göra små förändringar.

Det här kommer vi att diskutera

Syftet med webinaret är att inspirera dig till att ta fram planen för nästa steg. Jag bidrar med många exempel och med modellen. I gruppdiskussioner får du tips från andra deltagare.

Det här kommer vi att diskutera:

 • Så mycket mer kan du hjälpa medarbetaren att utvecklas.
 • Så mycket mer kan du stötta verksamhetens utveckling.
 • Därför behöver du agera nu.
 • Vad du kan göra för att
  • öka effekten av utbildningar.
  • snabbare bygga nya förmågor.
  • bidra till ett kontinuerligt lärande i arbetet.
  • bidra till ökade prestationer
 • Få till förändringen: ledningens stöd, kultur, organisation, teknik m.m.
 • Så tar du fram planen.
Vill du se exempel på ett webinar? Se inspelningen från “Så får vi lärandet att hända“.

Johan Skoglöf leder det här webinaret. Han har arbetat med lärande mer än 25 år och drivit många större initiativ för lärande och förändring i företag som t.ex. Ericsson, Scania, Handelsbanken, SEB, ICA, Sandvik och H&M.

Johan är också en engagerande utbildare och föreläsare med inriktning på framtidens lärande organisation. Läs mer på Johans blogg.

Anmäl dig

Välkommen på webinar den 24 maj mellan 12.30 och 14.00. Vi kommer att använda Zoom för webinaret och du kan ladda ner en kalenderbokning vid anmälan.