Lärande som motor i organisationers utveckling

Att lyfta ambitionen från kursleverans till att stötta produktivitet, ständiga förbättringar och innovation

Webinar den 28 september 10-12

Digitalisering av produkter, tjänster och processer har accelererat kraftigt det senaste året. Det ställer krav på nya förmågor och reskilling av medarbetare. Ledande företag inser också att det inte räcker med enstaka initiativ av kompetenslyft. Organisationer behöver i grunden bli snabbare på att möta förändringar och ställa om. Alla i organisationen behöver aktivt bidra med både innovation och ständiga förbättringar.

På det här webinaret diskuterar vi lärandets roll i att skapa dynamiska organisationer som är snabba på att anpassa sig och ställa om. Hur går vi från ett kursfokus till att aktivt bidra till att utforma arbetet för lärande? Hur stöttas och uppmuntras medarbetare till att experimentera, reflektera,  samarbeta och ständigt utvecklas?

Låter det intressant? Delta på webinaret och diskutera:

  • Hur utmaningar, experimenterande, återkoppling och reflektion bidrar till ständig utveckling.
  • Hur transparens, team-lärande, communitys och professionella nätverk bidrar till innovation.
  • Konsten att lära av omvärlden för att ständigt förbättras.
  • Kulturen som stöttar ständigt lärande, förbättring och innovation.
  • Vad hindrar oss som arbetar med lärande att ställa om?

Webinaret är kostnadsfritt och genomförs i Zoom den 28 september mellan 10-12. Den extra tiden är till för att du som deltar skall får tid att diskutera de viktiga frågorna i smågrupper med kollegor i branschen.

Johan Skoglöf leder det här webinaret. Han har arbetat med lärande mer än 25 år och drivit många större initiativ för lärande och förändring i företag som t.ex. Ericsson, Scania, Handelsbanken, SEB, ICA, Sandvik och H&M.

Johan är också en engagerande utbildare och föreläsare med inriktning på framtidens lärande organisation. Läs mer på Johans blogg.

Läs mer

Vill du läsa mer om lärande organisationer och hur de utvecklas innan du anmäler dig. Nedan har jag lagt in de 3 senaste artiklarna i ämnet.

Anmäl dig