Hitta ditt teams förbättringsområden

På den här sidan får du hjälp att göra en nulägesanalys för att hitta förbättringsområden för ditt L&D-team.

Hur arbetar ditt L&D team med förbättring av stödet till medarbetaren och verksamheten?

Det är lätt att fastna i produktionsläget, att enbart leverera på de beställningar som kommer från verksamheten. Med snabbt ökande krav på L&D behöver du också arbeta med förbättringar. Nya arbetssätt och ny teknik gör det möjligt att mångdubbla effekten av de insatser ditt team gör.

Du kan läsa mer i dokumentet nedan. Förstora genom att klicka på “>>” och sedan “Presentation Mode”.

Du kan också gå direkt till:

Nulägesanalys - lärande organisation

Lägg 10 minuter på att bedöma nuläget för din organisation. Du svarar på 40 frågor runt hur ditt L&D team stöttar medarbetare och verksamheten. Frågorna bygger på forskning från bl.a. Bersin Deloitte, CEB/Gartner, McKinsey m.fl. Jag har också lagt till mina praktiska erfarenheter från 100+ projekt med svenska organisationer. När du är klar så kan du jämföra med andra organisationer och får också tips på hur du kan gå vidare. 

Läs om att transformera L&D

e-Boken beskriver anledningarna varför det är viktigt att agera nu, hur du kan förbättra effekten av L&D minst 10 gånger och hur du tar fram strategi och handlingsplan för att genomföra förändringarna.

Boken består av 4 kapitel (77 sidor):

  • Kompetensbristen kostar.
  • Tiodubbla effekten av L&D´s insatser.
  • 6 faktorer för en lärande organisation.
  • Strategi för lärande i din organisation.

Hur arbetar ni med förbättringar inom ditt L&D team? Jag har hjälpt många organisationer att skapa medvetenhet om behovet, bedöma nuläget och att ta fram en strategi och handlingsplan för framtiden.

Låt oss ta en förutsättningslös virtuell fika.