+46-708 742 461
johan.skoglof@futurelearn.se

Bygg förmågorna för framtiden

Jag hjälper dig att skapa en organisation som är innovativ och snabbrörlig

Bli en snabbrörlig organisation

Bygger era medarbetare nya förmågor i takt med att omvärlden förändras? Har ni en kultur som uppmuntrar snabbrörlighet, anpassningsförmåga och innovation?

Medarbetarnas lärande är nyckeln till innovation, ständiga förbättringar och ökad produktivitet. Läs mer om hur din organisation kan:

  • Utveckla förmågorna för framtidens arbete.
  • Snabbare anpassa till förändringar.
  • Skapa en kultur av ständig förbättring, innovation och lärande.
  • Minska personalomsättning och öka engagemanget.

Börja med att läsa en av mina artiklar till höger.

Lösningar för dig som vill ligga steget före

För dig inom L&D och HR

Stötta medarbetare att lära mer från utbildningar, omvärld, erfarenheter och andra

För dig i verksamheten

Skapa en organisation som snabbt bygger nya förmågor och anpassar sig till förändringar

Företag som ökat sin förmåga

Ericsson behövde snabba upp byggandet av nya kompetenser vid allt snabbare produktcykler.

Jag hjälpte Ericsson att bygga in kompetensansvar i produkt-processen.

Tiden att bygga kritisk produkt-kunskap kortades med 70% samtidigt som kostnaden för produktutbildning minskades med flera hundra miljoner kronor.

Scania har de senaste åren genomgått en stor teknisk omställning med elektrifiering och självkörande fordon.

Jag hjälpte Scania att modernisera och snabba teknik, organisation och kompetenshantering för att möjliggöra snabbare omställning av personalen.

Scania kan idag omskola (reskilla) personal betydligt snabbare med kortare ledtider.

Handelsbanken genomför en omfattande digitalisering med förändring av rollen som rådgivare.

Jag hjälpte Handelsbanken att digitalisera kompetenshantering, lärprocesser och personlig utveckling.

Handelsbanken har idag kvalitativt beslutsunderlag kompetensgapen finns och var insatser runt upskilling behöver görsd.

Hur mogen är din organisation? Gör snabbtestet, bedöm hur långt din organisation har kommit

Ta steget mot ökad förmåga

Jag hjälper stora företag att bygga förmågorna för framtiden, anpassa sig snabbare till förändringar och röra sig snabbare än konkurrenterna.

Mina över 100 kunder, inklusive Ericsson, Volvo, Scania, H&M, SEB och ICA, har förkortat tiden till kompetens med 50%, förbättrat produktiviteten med mer än 15% och minskat personalomsättningen.