+46-708 742 461
johan.skoglof@futurelearn.se

Lär snabbare än konkurrenterna Jag hjälper ledande företag att lära snabbare från omvärlden,
egna erfarenheter, samarbete och utbildning.
Läs mer
Bygg förmågorna för framtiden Jag hjälper organisationer att snabbt möta förändringar
och bygga framtidens förmågor.
Läs mer
Skapa en kultur av lärande Jag hjälper din organisation att skapa en kultur som uppmuntrar
och stöttar medarbetare att vilja, kunna och få lära.
Läs mer

Bygg framtidens lärande organisation

Jag hjälper organisationer att utvecklas och förbättras snabbare genom etablera ett kontinuerligt lärande.

 • Bygg framtidens förmågor
 • Hjälp organisatinen lära snabbare
 • Bygg en kultur av lärande
web_johan_fron

Påbörja resan mot en lärande organisation

Skapa insikterna

Med presentationer och workshop hjälper jag er att skapa medvetenhet om hur en lärande organisation byggs. Skapa viktiga insikter om behovet av en lärande kultur, kontinuerligt lärande, teknik för lärande m.m.

Utveckla förmågan

Med e-learning, kortare e-workouts och längre program hjälper jag dig att bygga utveckla de förmågor som krävs för att utveckla en lärande organisation.

Ta fram strategin

Jag hjälper er att bedöma ert nuläge, tydliggöra vision och mål för lärande i organisationen och att skapa förändringsplanen. Jag hjälper er också att ta fram business case och beskrivningar av initiativ.

Hur mogen är din organisation? Gör snabbtestet, bedöm hur långt din organisation har kommit

6 steg att bidra mer till organisationens utveckling

Steg 1:
Kompetenssäkring

Säkra kompetenskrav och lagkrav för de vanligaste yrkesgrupperna.

Skapa innehåll som möter verksamhetsmål och kompetenskrav. Leverera effektivt med (virtuella) klassrum och eLearning. Använd LMS för kostnadseffektiv hantering av utbildning.

Steg 2:
Effektivisera utbildningen

Gör utbildning tillgänglig för fler med en blandning av digitala format. Engagera verksamheten i att skapa målgruppsanpassad utbildning mot specifika roller och kompetenser.

Säkra effekt i arbetet med en blandning av självstudier, lärarledda lektioner, egna uppgifter i arbetet och lärande i team.

Steg 3:
Bygg framtida förmågor

Säkerställ förståelse av framtida kompetensbehov. Möjliggör individualiserat lärande med Design Thinking, LXP och kurering av externa kursbibliotek och informella resurser.

Driv initiativ för reskilling med en blandning av projektbaserat lärande, självstudier och mentoring.

Steg 4:
Bidra till produktivitet

Stötta medarbetarnas prestationer genom att bygga in instruktioner och mikrolärande i kritiska system eller via AR. 

Skapa helhetslösningar genom att förstå grundorsaker och inkludera lösningar för motivation, uppföljning, processförenkling, hjälpmedel, användbarhet m.m.

Steg 5:
Ständiga förbättringar

Engagera medarbetare i ständiga förbättringar, utveckling och lärande.

Möjliggör och uppmuntra medarbetaren att anta utmaningar och pröva nytt. Använd metoder för att prova alternativ, experimentera och lära av misstag. Bygg in data, återkoppling och reflektion i arbetet. Möjliggör för medarbetare att förändra, förbättra och sprida lärdomar. 

Steg 6:
Bidra till innovation

Bygg team som drivs av tillit, psykologisk säkerhet och generositet. Som ständigt lär av varandra och tillsammans. Etablera Communitys och en kultur av samarbete för att dela idéer över roller och ämnesområden.

Etablera ett nätverk av samarbete, kunskapsdelning och innovation med leverantörer, kunder, konkurrent, universitet m.m.

Senaste inläggen

 • Lärande som drivkraft för ständiga förbättringar

  Framgångsrika företag är snabba på att lära av kunden och teknikutvecklingen, att skapa nya idéer, testa och lära av resultaten. De tillämpar principer från “lean” och agila arbetssätt.

  I den här artikeln beskriver jag hur kontinuerligt lärande är drivkraften i metoder som “lean” och “agilt”.

  19 september, 2021
 • Ökad produktivitet med stöd av lärande

  Hur kan vi som arbetar med lärande bidra mer till verksamhetens utveckling? Hur bidra till sådant som företagsledningarna pratar om; produktivitet, ständiga förbättringar och innovation?

  För att göra det behöver vi se bortom utbildningar och delta i utformningen av arbetet. Det gäller utformning av processer, system, informationsstöd, ledarskap, kultur m.m. Vi tar sikte på medarbetarupplevelsen och faktorer som påverkar medarbetarens prestationer.

  2 september, 2021
 • 6 faktorer för att skapa en lärande organisation

  Det senaste året har det skett flera förändringar som starkt påverkar hur vi stöttar lärandet i våra organisationer. De allt mer komplexa utmaningarna kräver att vi har en kontinuerligt uppdaterad strategi för hur vi stöttar lärandet i organisationen.

  I två artiklar har jag tidigare beskrivit hur vi behöver etablera ett kontinuerligt lärande integrerat i arbetet för att möta de nya utmaningarna.

  6 maj, 2021
 • Så ökar du förmågan att lära

  Inspelning från min presentation på “Ledarskapsdagarna” i Halmstad (online), mars 2021

  24 mars, 2021

About Us

We counsel our clients on their key strategic issues, leveraging our deep industry expertise and using analytical rigor to help them make informed decisions more quickly and solve their toughest and most critical business problems.

Founded in London in 1983 by three partners, we now employ more than 1,000 professionals worldwide. We advise and support global companies that are leaders in their industries.

Frequently Asked Questions

We help entrepreneurs get ready to raise capital. Please note that we cannot help our clients raise capital. This usually consists of some or all of our services. This is a service that is heavily regulated.

We help entrepreneurs get ready to raise capital. Please note that we cannot help our clients raise capital. This usually consists of some or all of our services. This is a service that is heavily regulated.

We help entrepreneurs get ready to raise capital. Please note that we cannot help our clients raise capital. This usually consists of some or all of our services. This is a service that is heavily regulated.

REQUEST A CALL BACK.

Would you like to speak to one of our financial advisers over the phone? Just submit your details and we’ll be in touch shortly. You can also email us if you would prefer.

  I would like to discuss:

  %d bloggare gillar detta: