Anställda vill lära allt mer just när de skall göra jobbet. Vi vet också att effekten av lärandet blir bättre om det sker i rätt sammanhang, i arbetet. Trenden går från att lära utanför arbetet, i klassrummet, till att lära med hjälp av korta lärmoduler. För dig som ansvarar för utbildning innebär det stora förändringar. Mycket av existerande klassrumsutbildning kan styckas upp och levereras via webben. Det finns en stor mängd metoder att tillgå: Rapid eLearning, webinar, inspelning och redigering av webinar, skärminspelning, video och enkla möjligheter i PowerPoint 2010.

Den här kursen ger dig kunskapen att etablera ett lärande ”just-in-time” i din organisation. Du kommer kunna flytta mycket av ert klassrumslärande till arbetsplatsen och därmed förbättra effekten av lärandet samtidigt som du sparar på din utbildningsbudget. Du får lära dig om de nya verktygen, hur korta lektioner och prestationsstöd byggs upp, hur du etablerar ett produktionsflöde och mycket mer. Kursen pågår hela hösten med ått webinarier om 1,5 timme vardera varvat med egna arbetsuppgifter.

Du kan läsa mer om bakgrunden på den separata inbjudan till vårt första webinar den 5 september.

Se inspelning från webinaret.

Kursmål

 • Du behärskar verktyg för Rapid eLearning, skärminspelning, video och webinar.
 • Du kan nödvändig pedagogik och bedömer när det passar med lärande ”just-in-time”.
 • Du kan etablera arbetssättet i din organisation och stötta ämnesexperter i framtagningen av lärmoduler.

Målgrupp

Du som ansvarar för eller deltar i organisationens kursproduktion.

Genomförande

Kursen genomförs under 8 webinarier varannan vecka med start den 5 september och avslutning 12 december. Du deltar via din dator och mikrofon och varje tillfälle är 1,5 timme. Mellan tillfällena kommer du att få möjlighet till självstudier och egna arbetsuppgifter via en kursportal.

OBS! Eftersom att jag vet att många arbetat med delar av kursinnehållet tidigare finns möjligheter att beställa enstaka webinar, ett urval om 4 webinar eller kursens samtliga webinar.

Kursavsnitt

Del 1: Minska din utbildningsbudget med nya utbildningsmetoder (5 september)

PROVA-PÅ Detta tillfälle är gratis!

Det första tillfället ger en äversikt till lärande ”just-in-time”.  Jag förklarar varför effekten av lärandet kan bli högre när du flyttar lärandet närmare arbetsuppgiften och hur du kan beräkna det stora besparingar som kan göras. Du kommer se exempel på hur du kan arbeta med lärande ”just-in-time”. Vi går bl.a. igenom:

 • När skall du använda lärande ”just-in-time”.
 • Vilka former av lärmetoder finns? eLektioner, eInstruktioner, webinar, m.fl.
 • Hur du får experterna att börja producera.
 • Nya verktyg för Rapid eLearning, från iSpring Converter för HMTL5 till Articulate Storyline för avancerade scenarios.
 • Enkla verktyg för skärminspelning.
 • PowerPoint, både för video och skärminspelning
 • Spara och dela upp ditt webinar som korta videos.
 • Leverera på mobilen.
 • Hur sätter du upp en effektiv fabrik?

Se inspelningen.

Del 2: Så arbetar du med lärande ”just-in-time” (19 september)

Vad passar bäst att lära i klassrum? Vad lär vi på arbetsplatsen innan vi gör våra uppgifter? Vad lär vi bäst av varandra, t.ex. problemlösning när något inte fungerar eller vi vill sprida erfarenheter? Du får lära dig helheten, hur olika lärmetoder passar i olika skeden av vår utveckling och när lärande ”just-in-time” är som mest effektivt.

De pedagogiska utmaningarna förändras när du går från klassrum eller traditionell eLearning till att lära i arbetet. Moment som motivation, memorering och träning av färdigheter förändras när du går från att lära långt innan till just före arbetsuppgiften. Trots det finns det pedagogiska utmaningar kvar. Vi måste förmedla nyttan snabbt, vi måste visualisera effektivt, hantera begränsningar i arbetsminnet och använda ett konkret språk. Det är ofta experterna, utan pedagogisk/kommunikativ bakgrund som tar fram lärmaterialet. Du får lära dig metoder att säkra en grundläggande pedagogisk nivå.

På detta webinar kommer du att lära dig att:

 • Välja lämplig lärmetod beroende på användare, situation och typ av kunskaper.
 • Förklara när lärande ”just-in-time” passar som bäst.
 • Anpassa traditionella utveckling för lärmaterial (ADDIE) för att bli enklare och snabbare.
 • Förklara viktiga pedagogiska principer vid lärande ”just-in-time”

Del 3: eLektioner del 1 – skapa upplägget (3 oktober)

Det första vi fokuserar på är lektionerna. En av de stora skillnaderna med lärande ”just-in-time”och klassrum är att vi fokuserar på ett lärmål eller ämne i taget. Varje modul blir fristående och allt kortare, oftast bara 5-15 minuter lång. På detta webinar får du lära dig hur en lektion skall byggas upp med inledning, ämne och tillämpning. Du får också en överblick av marknaden för Rapid eLearning verktyg som vuxit lavinartat de senaste åren.

På detta webinar kommer du att lära dig att:

 • Skapa en effektiv eLektion i PowerPoint.
 • Förklara de viktigaste punkterna att tänka på vid utformning av sidor.
 • Använda bild för att visualisera budskapet.
 • Förklara vilka olika nivåer som finns på eLektioner och vad de kostar att ta fram.
 • Förklara för- och nackdelar med några av de vanligaste verktygen på marknaden: Articulate Studio, Articulate Storyline, Lectora Snap, iSpring och Adobe Presenter.

Del 4: eLektioner del 2 – författa lektionen (17 oktober)

Vi går vidare med eLektioner och använder två olika författarverktyg för att bygga enkla lektioner. Vi arbetar med med Articulate och med iSpring Converter.

På detta webinar kommer du att lära dig att:

 • Förklara vad som krävs för att spela in ljud
 • Spela in ljud och  synkronisera med animeringar i Articulate Presenter.
 • Lägga till menystruktur i Articulate Presenter.
 • Lägga till frågor i Articulate Quizmaker.
 • Publicera lektionen till Flash.
 • Spela in ljud och skapa enkla frågor direkt i PowerPoint.
 • Använda iSpring Converter för att publicera till HTML5 för användning på mobiler.

Del 5: Merutnyttja dina webinar (31 oktober)

Webinar är ett effektivt media för presentationer och för att genomföra möten. Det är också ett mycket bra verktyg för lärande. Med de inbyggda verktygen genomför du lektioner med hög interaktivitet och elevaktivitet.

På detta webinar kommer du att lära dig att:

 • Planera och förbereda ditt webinar.
 • Använda verktyg som ”chat”, ”white board” och ”poll” för att skapa elevaktivitet.
 • Spela in webinar och tillhandahålla länkar till inspelningen efteråt.
 • Redigera ditt inspelade webinar (Microsoft Lync) och stycka upp till flera korta presentationer.
 • Förklara för- och nackdelar med några av de vanligaste plattformarna på marknaden.

Del 6: Skärminspelningar för eInstruktioner (14 november)

Skärminspelningar har blivit allt vanligare i takt med allt enklare verktyg för att spela in och publicera eInstruktioner för framför allt programvara. Det är kanske den vanligaste formen av lärande/stöd ”just-in-time”.  Idag finns en stor mängd verktyg för inspelning, från gratisverktyg som Jing till Adobe Captivate. De är kapabla att författa allt från ren video av skärmen till simulering av programvara.

På detta webinar kommer du att lära dig att:

 • Planera och förbereda din skärminspelning.
 • Genomföra skärminspelningen för bästa effekt.
 • Förklara för- och nackdelar med olika publiceringsformat.
 • Färklara vilka funktioner som är viktiga i ett inspelningsverktyg
 • Förklara för- och nackdelar med ett antal av verktygen på marknaden.
 • Använda gratisverktyget Jing för att genomföra en skärminspelning.

Del 7: PowerPoint för eInstruktioner (28 november)

Med PowerPoint 2010 kan du enkelt infoga ljud, video och skärminspelningar, för att sedan exportera som video. Det betyder att du kan använda enbart PowerPoint för att skapa eInstruktioner. Med en liten extrainsats kan du också konvertera din video till 3GPP eller HTML5 så att den spelar på på mobiler. Du kommer också få exempel på hur du kan utveckla en mobil portal för dina eInstruktioner.

På detta webinar kommer du att lära dig att:

 • Utforma en effektiv eInstruktion med video och ljud i PowerPoint.
 • Publicera pesentationen som video från PowerPoint.
 • Konvertera videofilen till vanliga format för ditt intranät eller på YouTube.
 • Publicera presentationen till HTML5 för användning på mobiler.
 • Anpassa plattformar som SharePoint och WordPress för mobil leverans.

Del 8: Etablera produktionsflödet (12 december)

På tidigare webinar har du lärt dig om de olika lärmetoderna. Hur sätter du nu ihop det här till något som fungerar i din organisation? Du kommer t.ex. behöva olika sätta att stötta alla som skall producera eLektioner och eInstruktioner. Du kommer behöva ett arbetsflöde som säkrar kvalitet i innehållet. Slutligen behöver du se till att användarna kommer åt lärmodulerna.

På detta webinar kommer du att lära dig att:

 • Anpassa mallar i PowerPoint för din organisation.
 • Anpassa en arbetsprocess med instruktioner för ämnesexperterna.
 • Utforma ditt intranät för att ge support åt ämnesexperterna.
 • Utforma ett enkelt upplägg för Content Management.

Lärare

Johan Skoglöf

Pris

”Del 1: Minska din utbildningsbudget med nya utbildningsmetoder” är kostnadsfritt. Anmäl dig.

Övriga webinarier kostar 1.900 kr per tillfälle och inkluderar deltagande i webinar, inspelning från webinar samt PowerPointfilen.

Kursens samtliga 8 webinarier (varav det första är fritt) kostar 13.300 kr om du köper varje webinar för sig.

ERBJUDANDE 1: Beställer du alla webinarier i kursen betalar du endast 10.900 kr!

ERBJUDANDE 2: Beställer du alla webinarier senast den 14 september betalar du endast 8.900 kr!

ERBJUDANDE 3: Beställer du ett urval av 4 webinarier betalar du 4.900 kr!

 

Publicerat av Johan Skoglöf

Johan är visionär och senior konsult med missionen att hjälpa företag att skapa framtidens lärande organisation. Med över 25 år i branschen och kunder som Ericsson, Volvo, Scania, SEB, Handelsbanken, HM och ICA har Johan en bred erfarenhet i hur lärande organisationer skapas.

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.