Ladda ner eboken “Transformera L&D”

Kul att du vill ladda ner eboken “Transformera L&D”.

Boken är på 77 sidor och beskriver anledningarna varför det är viktigt att agera nu, hur du kan förbättra effekten av L&D minst 10 gånger och hur du tar fram strategi och handlingsplan för att genomföra förändringarna.

Boken består av 4 kapitel:

  • Kompetensbristen kostar.
  • Tiodubbla effekten av L&D´s insatser.
  • 6 faktorer för en lärande organisation.
  • Strategi för lärande i din organisation.

Avslutningsvis kan du kartlägga hur långt din egen organisation kommit och jämföra dig med andra svenska organisationer.