e-Workout: Learnability – Utveckla din lärförmåga

Den pågående och snabba digitaliseringen av arbete och verksamheter har förstärkts under Corona krisen. Det driver utvecklingen av nya digitala modeller för att arbeta, samarbeta och göra affärer.

Som individer står vi med utmaningen att ställa om till dessa nya förutsättningar. Vår flexibilitet, förmåga att anpassa oss och att lära blir allt viktigare.

Med den här e-Workouten snabbstartar du din utveckling. Du får redskapen att kraftigt öka hastigheten i ditt lärande och din utveckling.

Du kommer lära dig att:

 • skapa motivation och tid för lärande.
 • att lära dig betydligt mer från erfarenheter i arbetet och samarbete med andra.
 • hitta och välja ut värdefull information och kunskap som stöttar din utveckling.
 • omsätta vad du lär dig till nya förmågor.
Utveckla självledarskap och lärförmåga

Varför är e-workouten viktig?

Digitaliseringen ställer krav på kraftigt ökad förmåga till förändring och lärande hos alla. Enligt World Economic forum behöver vi växla upp vårt lärande från 30 minuter i veckan till 5 timmar.

LinkedIn visar i en studie av s.k. ”Heavy Learners” på flera fördelar att lägga så mycket tid på lärande. De är …

 • 39% mer produktiva och framgångsrika.
 • 47% mindre stressade i arbetet.
 • 21% gladare i arbetet.

En investering i din lärförmåga är helt enkelt en investering i din egen framtid.

Det här kommer du att lära dig

Under 3 timmar kommer vi att gå igenom och träna på:

 • Hur du arbetar med extern och intern motivation.
 • Arbeta med ditt Growth Mindset.
 • Att ta fram en hållbar plan för ditt lärande och få det att hända.
 • Söka och utforska utmaningar som bidrar till din utveckling.
 • Skapa vanor för reflektion och dokumentation.
 • Lära av observation, kunskapsdelning och andras erfarenheter.
 • Samarbeta (”Working Out Loud”) och nätverka.
 • Söka och kurera informationskällor.
 • ”Lära att lära” – praktiska tips för att lära mer av utbildningar.
 • Planera för tillämpning och ändrade beteenden.

Ett intensivt träningspass

e-Workouten är utformad för att du snabbt skall höja din lärförmåga:

 • Förberedelser – Du förbereder dig genom att se ett antal videos och göra förberedelseuppgifter.
 • Fokus på handling – På e-workouten bygger du din handlingsplan med hjälp av kunskap om utveckling och lärande, övningar som ger insikter och råd från andra.
 • Utvecklas tillsammans – Du diskuterar med andra på e-workouten och ni stöttar sedan varandra med att etablera nya lärvanor.

Utbildningen genomförs i Microsoft Teams med förberedande videos, diskussioner och extraresurser att läsa efter e-Workouten.

Vem är jag?

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är johan_370.jpg

Jag heter Johan Skoglöf och är ansvarig för det här programmet. Jag har arbetat med lärande under 25 år. I min roll som konsult har jag både skapat och drivit många program samt stöttat många stora organisationer att effektivisera sin utbildning, t.ex. Ericsson, Scania, Handelsbanken, SEB, Sandvik och H&M.

Har du en fråga? Skicka ett mail till johan.skoglof@learntech.se.

Röster från tidigare program om lärförmåga

Ett mer omfattande program om lärförmåga genomfördes under första kvartalet i år. Omfattningen på programmet var större eftersom syftet var att deltagarna skulle kunna stötta sina egna organisationer. Innehållet för dig som medarbetare vad dock samma.

Så här säger några av deltagarna:

Johan ger en heltäckande bild av hur lärförmåga kan förstås och hur man kan arbeta med den från såväl ett individuellt som ett organisatoriskt perspektiv. Du får under programmets gång verktyg att utveckla din egen lärförmåga samt metoder för att jobba med organisationens lärförmåga. För att inte nämna de tips och trix som delades mellan deltagarna under utbildningen – mycket värdefullt.

Gunilla Rolness, Skanska

Programmet Learnability har gett mig djupare insikter och stor förståelse i hur viktigt det är med lärförmåga, att ta denna kompetens på allvar, lyfta fram den i ljuset. Jag har fått massor av verktyg och metoder att använda, som är konkreta och användbara för mig i vardagen. Johan beskriver de olika delarna med bra exempel som gör det lättförståeligt och enkelt… fastän det är svårt att få till i ens dagliga rutiner och vardag. Reflektion, reflektion, reflektion 🙂

Anna Lyckström, Scania

Jag rekommenderar detta omfattande program där Johan inspirerar hur vi kan möta de utmaningar som finns för att lyckas skapa en lärande organisation. Både vad gäller teknik, metoder/verktyg och arbetssätt. Jag har fått ett fantastiskt nätverk under programmets gång som jag kan bolla ideér och konkreta case med, mycket värdefullt!

Kristina Mehler, Länsförsäkringar

Anmälan

Nästa tillfälle genomförs den 12 maj 2021. Du kan föranmäla dig redan nu i formuläret nedan.

e-Workouten kostar 3.900 kr ex. moms. Föranmäler du dig innan den 31 mars är kostnaden 2.900 kr ex. moms. Är ni flera som går från samma organisation så erbjuder jag rabatter. Kontakta mig för information.

Anmäl dig i formuläret nedan.

Gör en workshop i din organisation

Har du behov av att uppmuntra självledarskap och lärande internt? Jag kan då erbjuda ett separat tillfälle just för din organisation.

Skicka mig ett mail om du vill veta mer.