+46-708 742 461
johan.skoglof@futurelearn.se

Long Tail Learning – Slutet för de traditionella kursleverantörerna?

Finns den traditionella eKurs producenten kvar efter lågkonjunkturen?

På 80-talet förlorade vi större delen av vår varvsindustri. Nu verkar bilindustrin i Sverige stå på tur. Jag tror att det kan finnas en kandidat till; utbidnings- och eLearningbranschen, såvida vi inte lyckas förändra oss…

Har vi råd med traditionell utbildning i lågkonjunkturen?

Lågkonjunkturen kommer att ställa nya kostnadskrav som gör det svårt för traditionell utbildning:

  • Har vi råd att flyga anställda till flerdagars klassrumsutbildningar? Oftast där en lärare matar PowerPoint-bilder. Allt till en kostnad av 10.000 kr /elevdag om vi också räknar in resor och frånvaro från arbetet.
  • Har vi råd att betala 300.000 för en timme eLearning när innehållet redan finns på YouTube, SlideShare eller nån annanstans, låt vara inte helt anpassat för våra behov och utan roliga gubbar.

Allt detta när vi vet att 80% är glömt på 2 veckor och bara 20% av eleverna verkligen tillämpar vad dom lärt sig. (High impact Learning, Brinkerhoff)

Web 2.0 skapar ett helt nytt utbud

Det här händer samtidigt som vi har en revolution av enkla sätt att producera innehåll. Idag kan du publicera till YouTube direkt från din mobil. Mängden innehåll som kan återanvändas från internet är oändligt. Verktyg för att skapa enkelt innehåll exploderar. Det tidigare enklaste verktygen som Articulate tar ett steg uppåt, medan nya ännu enklare vertkyg, t.ex. PresentationPro, fyller på.

Kort sagt, det finns en massa innehåll som kan återanvändas gratis samtidigt som var och en nu enkelt kan producera kunskap i multimediaformat och publicera på internet.

Long tail economy

Det här påminner om hur försäljning på internet förändrat affärslogiken för många varor. I butiken är man tvungen att satsa på de säkra korten. I skolan fick man lära sig att 20% av produkterna står för 80% av omsättningen. Med internet blir däremot hela världen tillgänglig som marknad till minimala distributionskostnader. Det blir lönsamt att sälja även de smala produkterna. Det har har givit upphov till begreppet The Long Tail och exemplifieras av t.ex. Amazon med sina över 3 miljoner titlar.

Long Tail Learning

”The Long Tail” finns även inom lärande. Tillgängligheten i internet och verktygen som drastiskt sänkt utvecklingskostnaderna har givit upphov till termen ”Long Tail Learning”. En betydligt större mängd ”lärmoduler” blir idag producerade och tillgängliga jämfört med förr. Tony Carrer beskriver det i blogartikeln Long Tail Learning.

Från få stora till många små

Vi går också mot mindre moduler. Istället för att som förr lägga ner lång tid på att nå hög kunskap inom ett smalt ämne är vi nu oftast tvungna att översiktligt behärska ett stora antal ämnen, ofta med kortare livslängd än förr. Trenden är alltså att många fler lärmoduler produceras, men att de är mindre och också mer specialiserade i takt med att både arbetsuppgifter och kunskaper blir mer fragmenterade.

Det är ju tvärtemot den gamla 80/20 regeln, med ett fåtal stora kurser som täcker de flesta anställdas behov (och kanske tvärtemot hur det ser ut i många företags LMS).

Den Post-litterära eran

Bilden nedan är från Dennis Coxe artikel “Let me tell you about…Excuse me, what where you saying?. Den beskriver den allt kortare uppmärksamhet vi är beredda att lägga på ett “informationsobjekt”. Om det för 100 år sedan handlade om hela böcker, så är det nu en enminutare på YouTube.

Man talar om den post-litterära eran. Förr skrev vi långa PM, idag några punkter på en PowerPoint bild. Allt skall vara kortare. Om en sida är fylld med enbart text, hoppar folk av direkt. Amerikanen tittar (zappar!) 2 timmar på TV om dagen, men läser 7 minuter.

För en generation som är uppfödd på TV och GTA (Grand Theft Auto = spel) är text ett utdött medium…och dom börjar snart jobba!!!

Uppmärksamhetskrisen

Poängen är att vi blir mer och mer otåliga med att konsumera långa eller krångliga budskap. Det beror bl.a. på att det är så mycket information som skall konkurrera om vår uppmärksamhet, och vi har ju bara en viss mängd uppmärksamhet att fördela.

Det här har gett upphov till begreppet ”Attention Economy”. Kunden har en begränsad tid för uppmärksamhet och det finns många aktörer som arbetar på marknaden för att öka denna. T.ex. SPAM-filter, sökmotorer och andra tjänster. Vi ger också gärna bort information eller annat av värde för konsumenten för att försäkra oss om möjligheten till uppmärksamhet, genom att t.ex. få skicka ett nyhetsbrev.

Uppmärksamhetskrisen och lärandet

Var hamnar då lärandet i ”the Attention Economy”? Några saker vet vi. Andelen formellt lärande har minskat. Idag brukar man säga att bara 10-15% av lärandet är formellt. Andra faktorer är storleken på moduler. När jag började med eLärande i början på 90-talet pratade vi om lektioner på 40-60 minuter. För 5 år sedan, när Rapid eLearning gjorde sitt inträde var rekommendationen 15-20 minuter. Tittar man på alla de tutorials som ligger på YouTube så är det nu runt 5 minuter.

Vad krävs för att få uppmärksamheten?

Det handlar inte bara om att göra kortare moduler av vad som helst, t.ex. en expert som gör en utläggning. Tyvärr är majoriteten av det material jag ser av den sorten. Det är faktabaserat och det är tråkigt. Vi krigar om uppmärksamhet, så vi vi måste göra ett bra jobb. Grundläggande regler för motivation är nu ännu mer viktigt. Innehållet måste marknadsföras, det måste vara relevant, varierat och engagerande. Det funkar inte med timmeslångt klickande på ”nästa” knappen med faktaspäckande sidor och nån enstaka animering.

Det är inte helt fel om vi pedagoger också lär oss en del principer om kommunikation för ”kort uppmärksamhet”. Här är en del exempel The Post-Literate Era: Planning Around Short Attention Spans.

Hur påverkar det här företagets lärfunktion?

Skillnaden mellan utbildningsavdelningens begränsade katalog av ”stora” kurser och det oändliga utbudet på internet är en utmaning. Det vanliga är ju ändå att företag har sina stängda LMS med mycket begränsat lärinnehåll. Det här kan bli en kris för utbildningsavdelningar som fortsätter att skapa långa kurser. Eleven som kan välja och som jobbar i en organisation där effektivitet värderas kommer inte att gå på en 3-dagars kurs, när det bara är en timme av kursinnehållet eleven kommer att använda på kort sikt. Utbildningsavdelningen kommer då att agera på den allt mer krympande tårtbiten för formellt lärande.

Det behövs nytänkande

Jag tror att vi i utbildningsbranschen behöver tänka i nya banor. Det första alternativet skall inte alltid vara att man måste utveckla en egen ny kurs för ett kompetensproblem. Minst lika mycket energi behöver läggas på att hitta, sammanställa och beskriva lärresurser utanför företaget (internet) som passar för elevens behov. Man bör tänka sig själv som en sammanställare eller aggregator snarare än en kursutvecklare. Framför allt bör man ge de anställda verktyg att själv kunna söka och nyttja den kunskap som finns på internet. Det handlar om en ny färdighet, att kunna söka, värdera, sålla, tillämpa och själv bidra med kunskap. Det här är naturligt för våra tonåringar, men vi som är lite äldre kommer att behöva lära om.

Förändringen mot eLearning 2.0

Sedan måste släppa efter och ge verktygen till de anställda att själva bidra med erfarenheter och kunskaper. Det gäller både typiska eLearning 2.0 verktyg som bloggar och wikis, men ockå enklare verktyg för att spela in korta presentationer, PodCasts eller videos för publicering på YouTube. Ett exempel på det är Cisco där experter på företaget i alla sina bloggar använder YouTube video för att förklara sina budskap. Enklare att få ur sig än text och, i varje fall för amerikanen, enklare att ta till sig.

Till slut…

Slutligen, för att knyta ihop där jag började, så måste vi tänka mindre och enklare. Andelen av lärandet som går åt för att bygga grundläggande färdigheter minskar på bekostnad av ett lärande som sker i själva arbetet. Den utbildare och den utbildningleverantör som om 3 år fortfarande fokuserar på att utveckla nya stora odelbara kurser kommer får det tufft.Author: Johan Skoglöf
Johan är visionär och senior konsult med missionen att hjälpa företag att skapa framtidens lärande organisation. Med över 25 år i branschen och kunder som Ericsson, Volvo, Scania, SEB, Handelsbanken, HM och ICA har Johan en bred erfarenhet i hur lärande organisationer skapas.

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: