Om Johan

I en värld där utvecklingen går allt snabbare blir också förmågan till lärande allt viktigare. Livslängden på kunskaper blir allt kortare. Du kan allt mindre vila på gamla kunskaper och färdigheter.

För mig betyder det att jag hela tiden måste utvecklas och lära nytt. Jag kan inte förvänta mig att göra samma projekt 10 gånger om. Min, din och organisationers konkurrenskraft ligger i att hela tiden lära av det vi gör, av omvärlden, av vårt professionella nätverk och omsätta till nya vinnande förmågor.

Själv brinner jag för att arbeta med företag som vill ligga i framkant och utveckla en lärande organisation. Det är en utmaning att få till:

  • En kultur som uppmuntrar lärande.
  • Medarbetare som vill, får och kan lära kontinuerligt
  • Chefer som möjliggör medarbetarnas utveckling.
  • Lärande som är inbyggt i själva arbetet.
  • Användning av digitala lösEtt digitalt ekosystem som stöttar och förstärker lärandet.
  • En utbildningsfunktion som stöttar och möjliggör kontinuerligt lärande i organisationen.

Du kan läsa mer om det ramverk jag arbetar med för lärande organisationer här.

De projekt jag hjälper till med sträcker sig från förstudier för att ta fram strategier  och handlingsplaner till att införa olika nya förmågor hos organisationen som nya arbetssätt (t.ex. kurering, performance consulting, experience design), nya system (t.ex. Learning Experience Platforms), nya lärmetoder (t.ex. mikroärande) m.m. Läs mer…

Bland mina kunder finns företag som Ericsson, Saab, Scania, Volvo, Sandvik, SEB, Handelsbanken, ICA, HM men också mindre organisationer som SOS Alarm och CSN. Läs mer …

Beroende på behovet intar jag olika roller i mina uppdrag. Ibland som inspiratör genom ett föredrag eller en workshop. Många gånger som utredare eller rådgivare till en intern projektledare. Andra gånger som projektledare där jag tar ett helhetsansvar och ibland även som inhyrd chef för att säkerställa förändringen. Läs mer…

Jag tycker att bäst resultat nås genom att komplettera analysen av hur det ser ut på det aktuella företaget med erfarenheter från andra kunder och med den enorma kunskap som finns på internet. Det senare är anledning till att jag också skriver min blogg och håller webinar…för att få tolka och sammanfatta trenderna och det nya inom lärandet till vad som är praktiskt genomförbart.

Viktigast av allt är att det händer något. Att det blir en förändring. Att mina förslag och lösningar fungerar hos varje kund. Därför är det alltid min ambition att kunderna själva kan driva vidare och jag inte behövs längre.

Johan Skoglöf

Läs mer på Linkedin:
View Johan Skoglöf's profile on LinkedIn

Du kan också ladda ner min CV.