Så använder du Microsoft Teams för lärande

Det har nu blivit kritiskt att göra klassrummet tillgängligt online. Ett effektivt sätt är att använda Microsoft Teams. Det gör det möjligt att på kort tid skapa utbildningar som är engagerande, sker direkt i arbetet och i ett socialt sammanhang.

Med Teams kan du blanda lärarledda webblektioner, självstudier med video, tester/frågor, uppgifter samt diskussioner och samarbete. I artikeln beskriver jag hur det kan se ut och delar med mig av erfarenheter.

Just nu jobbar många hårt med att flytta de mest kritiskt utbildningarna online. Jag har också pratat med utbildningsleverantörer som fått alla tillfällen avbokade. Det är inga små volymer. Trots många år av digitalisering bedrivs de flesta kurserna fortfarande i klassrum. På sajten utbildning.se är t.ex. 97% av erbjudna timmar i klassrum.

Så hur gör vi för att snabbt flytta kritiska kurser online?

Lärarledda webblektioner med plattformar som Zoom, Webex eller Adobe Connect är den uppenbara lösningen. Efter en första session med deltagare finns dessutom inspelningen tillgänglig. En annan lösning är att skapa enkel eLearning. Med verktyg som Articulate Rise går det att låta ämnesexperter och lärare själva skapa innehåll. När t.ex. Ericsson lanserade 4G skapade ämnesexperter på några få månader 200 korta (10-20 min) lektioner.

Båda metoderna löser en del av problemet, själva lektionerna. Det finns dock utmaningar som vi inte löser med webinar/eLearning:

  • Att hålla samman kurser och program med många lektioner och andra aktiviteter.
  • Att inkludera uppgifter i arbetet och stötta “Learning Transfer”.
  • Att skapa engagemang och aktivitet så att deltagarna faktiskt tar sig igenom hela kursen/ programmet.
  • Att sprida ut aktiviteter i tiden så att vi motverkar “glömskekurvan”.

En lösning är att använda samarbetsplattformar som Microsoft Teams och Slack. Jag har just avslutat ett större program som jag bedrivit helt i Teams och delar här med mig av mina erfarenheter.

Lär där du arbetar

Med Teams sker lärandet där vi arbetar. När vi skapar en utbildning i Teams, så ligger den bredvid våra andra grupper som vi använder i jobbet. Vi ser när andra postar inlägg och kan snabbt växla till att göra aktiviteter i programmet när vi har en lucka.

Skapa utbildningsflöden

Med Teams inbyggda kanaler och flikar får vi en struktur/flöde på programmet som vi känner igen från annat arbete. Vi kan nu binda ihop enstaka webblektioner och annat självstudiematerial till utbildningsflöden.

Socialt lärande

Att addera social påverkan ökar starkt vår motivation att ta och slutföra program. I Teams sker allt lärande i gruppen. Vi delar åsikter, erfarenheter och ställer frågor om innehåll och uppgifter i programmet. Själva flödet av inlägg är det centrala i Teams.

Inkludera video för självstudier

Vi lägger enkelt till självstudiematerial i form av video, PDF-dokument, Office-dokument eller eLearning. En viktig aspekt är att självstudierna, det passiva tittandet, lyssnandet eller läsandet, inte blir det centrala, som i många online-utbildningar. Det blir ett stöd till flödet av aktiviteter.

Addera frågor och aktivitet

Frågor och tester skapar vi i Microsoft Forms. Vi använder dem för att hjälpa deltagaren att kontrollera sitt lärande, av “öva” på att minnas, att reflektera och strukturera sitt lärande.

Teams är arbete och vi vill också koppla lärandet till nya beteendet i arbetet. Med vanliga officedokument (eller inlägg) skapar vi instruktioner och uppgifter att arbeta med, sedan adderar vi inlägg där deltagarna diskuterar, delar sina erfarenheter eller ställer frågor.

Bygg på med appar

Uppgifter som skall göras i arbetet, beskrivna i inlägg eller dokument kombinerat med frågor som stöttar lärprocessen räcker långt i min mening. Ett ytterligare steg är att använda några av de hundratals appar som finns att lägga till. Exempel är Quizlet för att skapa interaktiva frågor eller BrainBot för AI-baserade repetitioner/påminnelser.

Det är också lätt att integrera mer avancerade interaktiva utbildningar. I bilden nedan har jag lagt in en kurs gjord i Articulate Rise.

Webbmöten som en del i flödet

Webbmöten är oftast ett sätt för läraren att förmedla kunskap. Själv tycker jag att sammankomster bättre används för frågor, förklaringar och gruppdiskussioner. Själva förmedlandet bör vara avklarat innan genom att deltagarna t.ex. tittat på en inspelning av läraren. För att skapa en “nära” känsla i diskussionerna kan du använda grupprum med max 4 deltagare i varje grupp.

Producera utbildningen

Att flytta en kurs från klassrummet till Teams går fort. Du återanvänder det mesta och skapar allt innehåll i Office365. Med Teams skapar du strukturen och den sociala interaktion, Word använder du för uppgifter och arbetsmaterial, Forms för frågor/tester och PowerPoint för att spela in videos och självstudiematerial.

Den 22 april startar jag programmet “Utforma engagerande utbildningar i Microsoft Teams“. I programmet kan du lära dig vad som krävs för att snabbt skapa program i Teams.