webinar10dec_utan

Endast 10% av vårt lärande sker via formella metoder som kurser. Trots det fokuserar det flesta utbildningsavdelningar huvudsakligen på att leverera kurser. Det räcker inte med dagens krav på snabb förändring. Det möter inte heller hur vi lär oss, vilket förändras till att bli allt mer socialt och just-in-time. Flera studier visar på hur utbildningsfunktionen blir allt mindre kritisk och får allt mindre påverkan på våra medarbetares prestationer.

Webinaret handlar om hur utbildningsfunktionen behöver ändra fokus från att leverera kurser till att stötta hela organisationens lärande.

  • Drivkrafterna i omvärlden som gör att vi måste ändra fokus.
  • Hur formell utbildning utgör en allt mindre del i att bygga förmåga.
  • Vad som krävs för att gå från kurser till kontinuerligt lärande i jobbet.
  • Hur vi inom utbildning kan möjliggöra och stötta lärandet i arbetet och det sociala lärandet.
  • Nya roller som krävs i utbildningsfunktionen.
  • Hur ansvaret för lärandet måste integreras i verksamheten.
  • Utbildningsfunktionens förändrade roll.
Välkommen den 10 december mellan 12.30 och 14.00.

Jag använder Microsoft Lync och du får länk ca. en vecka innan.

https://app.getresponse.com/view_webform_v2.js?u=B0ntX&webforms_id=1672904