UTBILDNING: HALVDAG + UPPFÖLJNINGAR

Vässa din förmåga till ständigt lärande och innovation

Träna vanorna som gör att du hänger med utvecklingen och kan använda ny teknik som AI för att förbättra dig och ditt arbete

 • HALV DAGS WORKSHOP
 • EBOKEN STÄNDIGT LÄRANDE (100 SID)
 • SJÄLVBEDÖMNING LÄRFÖRMÅGA
 • TEAMS MED COMMUNITY OCH RESURSER
 • ÖVNINGSBOK
 • UPPFÖLJNINGSMÖTEN (3 MÅN)

ÖKA FÖRMÅGAN ATT

 • Få lärande att hända i arbetet
 • Lära mer av erfarenheter
 • Lära mer av och med andra
 • Lära mer av informationsflödet
 • Lära mer av utbildningar

Vad är det här?

Det här är en utbildning för träna din (eller dina medarbetares) förmåga att hänga med den snabba tekniska utvecklingen, ständigt förbättra dig och bidra till innovationer. 

Du lär dig ett stort antal metoder och tekniker för att lära dig mer av erfarenheter i jobbet, samarbete med andra, information i omvärlden och av utbildningar.

Du kan ta utbildningen för egen del eller för att lära dig metoder som du sedan förmedlar till dina medarbetare.

Varför är det viktigt för dig?

(Du som jobbar med lärande och utveckling: läs nästa stycke)

De senaste åren har många jobb och rutiner automatiserats. Nu kommer dessutom AI på allvar. Det påverkas allas arbete, även mer komplexa arbetsuppgifter.

För att hänga med och vara relevant blir det viktigt att du lägger mer tid på att lära nytt, använda den nya tekniken och experimentera för att förbättra.

Redan idag pratar vi om stora skillnader mellan de som hänger med och de som inte gör det. Gapet kommer bara öka.

Det är främst en fråga om inställning och motivation. Men det är också en förmåga, något som du kan träna upp, ett antal metoder och vanor du kan etablera.

För dig som jobbar med lärande

Du kanske tycker att det inte berör dig. Du jobbar ju redan med lärande och utveckling. 

Till att börja med är takten in om “lärande & utveckling” minst lika hög som inom många andra yrken. Det är en massiv teknikutveckling inte minst med AI.

Den pågående utvecklingen innebär också ett skifte från formell utbildning till lärande som är drivet av medarbetaren och sker ständigt i arbetet.

Att stötta medarbetarens ständiga lärande kommer bli en större del av din yrkesroll. Du behöver själva behärska metoderna och verktygen för eget lärande.

Utbildningen börjar den 21 november

Del 1 - kom igång

1. Läs in dig

Du får e-boken "Ständigt lärande" med över 100 sidor metoder runt ständigt lärande. Innan träningspasset läser du översikten och därefter övriga kapitel.

2. Gör självbedömningen

Du gör en självbedömning för att bedöma dina aktuella vanor för ständigt lärande. Du får en bild av var dina utvecklingsområden är.

3. Delta i workshop

Under en halv dag går vi igenom de viktigaste metoderna för ständigt lärande. Du delar erfarenheter med andra i gruppdiskussioner.

Del 2 - etablera vanorna

4. Genomför övningar

Under 3 månader genomför du övningar med hjälp av övningsbokens 40 övningar utformade för att hjälpa dig att etablera vanorna.

5. Anta utmaningen

Delta i grupputmaningen där ni peppar varandra att etablera vanorna och delar erfarenheter ni gör under resan.

6. Följ upp och diskutera

Två gånger i månader ordnar vi en timmes uppföljning där vi kan jämföra hur det gått för alla, ställa frågor och dela tips.

Anmälan

Du kan anmäla dig till enbart del 1 eller både del 1 och 2.

Del 1: Halvdags workshop den 21 november, e-boken “Ständigt lärande”, självbedömning av dina lärvanor.

Del 2: Tre månaders gemensam träning för att etablera vanorna inklusive övningsbok och 6 uppföljningstillfällen (1 tim).

Workshopen och uppföljningar genomförs i Microsoft Teams.

Här kan du se ett exempel på innehåll som vi går igenom under halvdagen. Du kan också läsa artiklarna nedan för att få en bättre bild av vanorna och metoderna

Del 1 kostar 4.900 kr och del 1 och 2 tillsammans 6.900 kr. Beloppen är exkl. moms.

 

Vill du veta mer? Läs nedan

 

Vad säger andra deltagare?

Medarbetare från ett stort antal organisationer har gått mina workshops och utbildningar för att utveckla förmågan att lära.

Exempel på organisationer är Scania, ICA, Länsförsäkringar, Sveriges Radio, AMF, ShareNode, Tullverket, Skanska, Region Västerbotten m.fl.

Till höger kan du läsa vad en del av deltagarna som gått det längre programmet tycker.

Johan ger en heltäckande bild av hur lärförmåga kan förstås och hur man kan arbeta med den från såväl ett individuellt som ett organisatoriskt perspektiv. Du får under programmets gång verktyg att utveckla din egen lärförmåga samt metoder för att jobba med organisationens lärförmåga. För att inte nämna de tips och trix som delades mellan deltagarna under utbildningen – mycket värdefullt.

Gunilla Rolness, Skanska

Programmet Learnability har gett mig djupare insikter och stor förståelse i hur viktigt det är med lärförmåga, att ta denna kompetens på allvar, lyfta fram den i ljuset. Jag har fått massor av verktyg och metoder att använda, som är konkreta och användbara för mig i vardagen. Johan beskriver de olika delarna med bra exempel som gör det lättförståeligt och enkelt… fastän det är svårt att få till i ens dagliga rutiner och vardag. Reflektion, reflektion, reflektion 🙂

Anna Lyckström, Scania

Jag rekommenderar detta omfattande program där Johan inspirerar hur vi kan möta de utmaningar som finns för att lyckas skapa en lärande organisation. Både vad gäller teknik, metoder/verktyg och arbetssätt. Jag har fått ett fantastiskt nätverk under programmets gång som jag kan bolla ideér och konkreta case med, mycket värdefullt!

Kristina Mehler, Länsförsäkringar

Förmågan att lära består av flera vanor och metoder

Förmågan att lära handlar inte bara om att ta kurser. Det handlar inte heller enbart om inställning i form av Growth Mindset. Det är en förmåga att använda en rad metoder för att lära av erfarenheter, andra, omvärld och utbildning. Framför allt är det en förmåga att få lärandet att hända med vanor, motivation och planering. 

Läs mer om hur du vässar förmågan till ständigt lärande

Få lärandet att hända

Att få lärandet att hända handlar om egen motivation, strukturer och planering. 

Lär av erfarenheter

Vi lär genom utmaningar, att experimentera, göra misstag, få återkoppling och reflektera.

Lär av andra

Vi lär via andra som mentorer, coacher, team, communitys och professionella nätverk. 

Lär av omvärlden

Vi lär av ett ständigt flöde av information, ett internet fyllt av kunskap, AI som ChatGPT.

Lär av utbildning

Vi lär av en stor mängd kurser, från den egna organisationen och mängder av kurser online.