Workshop: Learnability

Utveckla medarbetarnas lärförmåga

Den pågående och snabba digitaliseringen av arbete och verksamheter har förstärkts under Corona-krisen. Det driver utvecklingen av nya digitala modeller för att arbeta, samarbeta och göra affärer.

Medarbetares flexibilitet, förmåga att anpassa sig och att lära blir nu allt viktigare. Du som arbetar med lärande och utveckling behöver aktivt stötta ledare och medarbetare att utveckla sin lärförmåga.

På den här workshopen får du lära dig metoder för att öka lärandet av erfarenheter, andra, omvärld och utbildning. Du får lära dig att stötta medarbetarens motivation, growth mindset och förmåga att omsätta lärande till beteenden.

Du kommer lära dig metoder för att:

 • öka medarbetarnas motivation och förstärka ett growth mindset.
 • att lära betydligt mer från erfarenheter i arbetet och samarbete med andra.
 • hitta och välja ut värdefull information och kunskap som stöttar medarbetarens utveckling.
 • omsätta kunskaper till nya förmågor.
Med dig från workshopen får du presentationer, arbetsmaterial, exempel och metoder som du kan använda i din egen organisation.

Varför är workshopen viktig?

Företag konkurrerar nu med hastigheten att lära. Det ställer högre krav på att medarbetare driver sitt eget lärande. Det räcker inte längre med ett par obligatoriska kurser per år. Enligt World Economic forum behöver vi växla upp vårt lärande ordentligt, från 30 minuter i veckan till 5 timmar. 

Enligt flera studier (t.ex. från Korn Ferry) är det mindre än 10% av medarbetare som har hög lärförmåga. EU statistik visar dessutom att 40% inte lägger någon tid alls på lärande.

Vi behöver därför hjälpa till att motivera medarbetare och ge dem verktygen för att själva driva sitt lärande. 

Vinsterna är stora. Företag som satsar på lärande kultur har betydligt högre vinstutveckling jämfört med medelföretaget. Medarbetar med hög lärförmåga är dessutom mer produktiva, målinriktade och mindre stressade (enligt studier från Bersin/LinkedIn).

Det här kommer du att lära dig

Under 3 timmar kommer vi att gå igenom metoder, exempel och presentationer som du kan använda för att hjälpa medarbetare att:

 • Förstärka motivationen för att lära mer.
 • Arbeta med sitt Growth Mindset.
 • Ta fram en hållbar plan för sitt lärande och få det att hända.
 • Söka och utforska utmaningar som bidrar till mer lärande.
 • Skapa vanor för reflektion och dokumentation.
 • Lära mer av observation, kunskapsdelning och andras erfarenheter.
 • Samarbeta (”Working Out Loud”) och nätverka.
 • Söka och kurera informationskällor.
 • ”Lära att lära” – praktiska tips för att lära mer av utbildningar.
 • Planera för tillämpning och ändrade beteenden.

Ett intensivt träningspass

e-Workouten är utformad för att du snabbt skall höja din egen och medarbetarnas lärförmåga:

 • Förberedelser – Du förbereder dig genom att se ett antal videos och förberedelseuppgifter.
 • Fokus på handling – På e-workouten fördjupar vi oss i metoder för ökad lärförmåga. Du bygger din  egen handlingsplan och får tips av mig och andra deltagare hur ni kan arbeta med lärförmåga i din organisation.
 • Utvecklas tillsammans – Du diskuterar med andra på e-workouten och ni stöttar sedan varandra med att etablera nya lärvanor.

Utbildningen genomförs i Microsoft Teams med förberedande videos, diskussioner och extraresurser att läsa efter e-Workouten.

Vem är jag?

Jag heter Johan Skoglöf och är ansvarig för det här programmet. Jag har arbetat med lärande under 25 år. I min roll som konsult har jag både skapat och drivit många program samt stöttat många stora organisationer att effektivisera sin utbildning, t.ex. Ericsson, Scania, Handelsbanken, SEB, Sandvik och H&M.

 

Har du en fråga? Skicka ett mail till johan.skoglof@learntech.se

Röster från tidigare program om lärförmåga

Ett mer omfattande program om lärförmåga genomfördes under första halvåret 2020. Så här sa några av deltagarna:

Johan ger en heltäckande bild av hur lärförmåga kan förstås och hur man kan arbeta med den från såväl ett individuellt som ett organisatoriskt perspektiv. Du får under programmets gång verktyg att utveckla din egen lärförmåga samt metoder för att jobba med organisationens lärförmåga. För att inte nämna de tips och trix som delades mellan deltagarna under utbildningen – mycket värdefullt.

Gunilla Rolness, Skanska

Programmet Learnability har gett mig djupare insikter och stor förståelse i hur viktigt det är med lärförmåga, att ta denna kompetens på allvar, lyfta fram den i ljuset. Jag har fått massor av verktyg och metoder att använda, som är konkreta och användbara för mig i vardagen. Johan beskriver de olika delarna med bra exempel som gör det lättförståeligt och enkelt… fastän det är svårt att få till i ens dagliga rutiner och vardag. Reflektion, reflektion, reflektion 🙂

Anna Lyckström, Scania

Jag rekommenderar detta omfattande program där Johan inspirerar hur vi kan möta de utmaningar som finns för att lyckas skapa en lärande organisation. Både vad gäller teknik, metoder/verktyg och arbetssätt. Jag har fått ett fantastiskt nätverk under programmets gång som jag kan bolla ideér och konkreta case med, mycket värdefullt!

Kristina Mehler, Länsförsäkringar

Exempel på innehåll

Vill du få ett smakprov på vad du kommer att lära dig. Videon nedan är från ledarskapsdagarna i Halmstad, mars 2021. Jag pratar här ca 25 minuter och hur vi kan arbeta med förmåga att lära.

Intresseanmälan

Låter upplägget intressant? Under hösten 2022 ger jag workshopen internt i din organisation. Fyll i anmälan nedan så kontaktar jag dig för en diskussion om era behov.

Läs också om övriga workshops.