+46-708 742 461
johan.skoglof@futurelearn.se

NextMove

Ditt nästa steg mot en lärande organisation

Bakgrund

  • Ditaliseringen ställer allt högre krav på nya förmågor hos medarbetare. Reskilling är nu kritiskt för många yrkesgrupper.
  • Lärande har blivit en ledningsfråga och är avgörande för företagets överlevnad.
  • För medarbetare är möjligheten att lära och utvecklas den viktigaste faktorn för att välja och stanna kvar hos en arbetsgivare.
  • Hur vi lär har ändrats drastiskt de senaste åren. En tilltagande digitalisering av lärande har gjort att vi vill lära i arbetet, från omvärlden och från andra.

För dig som leder utvecklingen av lärande i organisationen innebär det här stora utmaningar

Syftet med NextMove

NextMove hjälper dig att ta fram en strategi för lärandet och att stötta organisationen att möta utmaningarna.

I en serie workshops guidar jag ditt team att ta fram en strategi för att gå bortom digitalisering av utbildningar, till ett läge där medarbetare driver sitt lärande själva, med kultur och teknik som möjliggörare och där lärandet sker i arbetet och genom samarbete.

Med NextMove skapar ni insikter om nuläge och trender, tar fram en vision och målbild, utvärderar möjligheter att nå dit och tar fram förändringskartan.

Resultat

Resultatet av NextMove är:

  • En tydlig vision och konkreta mål för lärandet i din organisation.
  • En strategi med prioriteringar för hur ni når målen.
  • En förändringskarta som visar de viktigaste initiativen.
  • Argumenten för ledningen samt uppskattning av vinster och kostnader

En agil process

NextMove är ett agilt arbetssätt där ni på en serie workshops arbetar med att fram er vision, strategi och förändringskarta.

De metoder jag använder bygger på 25 års erfarenheter från strategiprojekt med många svenska stora företag. Det vilar också på en plattform av research och best-practice.

Hela processen bygger på agila principer och kan anpassas till just din organisations ambitioner. Bilden visar flödet i stort.

En serie workshops

Vi genomför en serie webbmöten (eller fysiska när det fungerar). Inför varje möte gör ni förberedelser i form av inläsning/video samt utför uppgifter t.ex. att intervjua eller stämma av resultat med medarbetare.

På våra webbmöten arbetar vi med att bearbeta insikter, prioritera, brainstorma möjligheter, planera aktiviteter m.m.

Bilden ger ett exempel på upplägg med möten och aktiviteter däremellan.

Varför ta hjälp av mig?

Jag har hjälpt företag som Ericsson, SEB, Handelsbanken, Scania, Sandvik, ICA m.fl i arbetet med att ta fram sin strategi för lärande. I många fall har jag sedan varit med och implementerat initiativen. Totalt har jag deltagit i 30-talet projekt för att implementera olika delar av att skapa lärande organisationer.

Det gör att jag kan stötta dig i vad som fungerar och vad som inte fungerar.

Det jag föreslår är alltid baserat på omfattande forskning och best-practice från bl.a. Deloitte Bersin, CEB, McKinsey, PwC, Towards Maturity m.fl.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer? Skicka en intresseanmälan nedan så tar jag kontakt med dig för ett samtal.