Reskilling – del 1

Halvdags workshop med ditt team

2 miljoner svenskar behöver omfattande reskilling de närmaste 5 åren. Samtidigt visade PwC i en rapport i nyligen att få svenska företag gör riktiga framsteg.

Hur gör vi då för att komma igång med reskilling?

På den här workshopen arbetar vi med best-practice för att etablera förutsättningar för lyckade initiativ. Det handlar bl.a. om mandat från ledningen, kultur och lärförmåga, insikt om var de viktiga kompetensgapen finns, ägarskap i verksamheten och stöd för  projektbaserat lärande.

Johan Skoglöf, Workshopledare

Varför är e-workouten viktig?

Enligt World Economic Forum behöver 50% av våra medarbetare omskolas (reskillas) inom 5 år. För många handlar det om att byta yrkesroller. Många jobb kommer att automatiseras. I andra fall handlar det om kraftig förändring av innehållet i jobbet. Enligt World Economic Forum kommer i snitt 45% av de förmågor som gör oss framgångsrika idag ändras inom de närmaste åren.

Att omskolas till ett nytt yrke eller helt nya förutsättningar inom det egna yrket kräver betydlig mer än att gå på kurser. Ett initiativ för reskilling inkluderar därför bl.a. stegvisa projekt, stöd från mentorer, inskolningsjobb och stöd från det mottagande teamet.

Förutsättningarna för att både vi som medarbetare och chefer skall engagera oss ställer också högra krav på förutsättningarna i organisationen, t.ex. attityder till ständig utveckling, kultur, ett tydligt ansvar i verksamheten, hos chefer m.m.

I den här e-workouten får du en översikt av vad som krävs för att skapa initiativ för reskilling. Vi fokuserar extra på förutsättningarna för att lyckas. Det handlar bl.a. om att förstå och prioritera vilka framtida förmågor som skall byggas, att skapa en kultur av ständigt lärande, att engagera verksamheten i att driva initiativen och att förbereda cheferna.

Med dig från e-workouten har du en plan på fortsatta aktiviteter.

Det här kommer du att lära dig

Under 3 timmar får du lära dig:

 • Hur “reskilling” skiljer sig från vanlig utbildning.
 • Vad som krävs för att inventera framtida förmågor.
 • Att prioritera var initiativ för reskilling bör sättas in.
 • Att påverka kulturen mot ständigt lärande och utveckling.
 • Hur verksamheten kan engageras i att driva initiativen.
 • Hur cheferna behöver förberedas.
 • Översiktligt hur initiativ för reskilling utformas.

Ett intensivt träningspass

e-Workouten är utformad för att du snabbt skall höja din förmåga att skapa initiativ för reskilling:

 • Förberedelse – Videos, artiklar och en förberedelseuppgift förbereder dig för e-Workouten. 
 • Insikter – Inder 3 timmar ger jag dig insikter och exempel på initiativ runt reskilling.
 • Dela kunskaper – Under e-workouten diskuterar du med andra och utbyter erfarenheter. Kunskapsdelningen fortsätter efter e-workouten.
 • Tillgång i 6 månader – Du får tillgång till “teamet” i Microsoft Teams i 6 månader. Det ger dig stöd när du själv skall utforma ditt initiativ för reskilling.

Röster från tidigare e-workout

Delar av innehållet genomfördes i januari tillsammans med utbildningsnätverket. Närmare 30-talet utbildningsansvariga deltog i upplägget. Övergripande bedömning blev 4.4/5. Här är vad några av deltagarna tog med sig:

Mycket, alltid bra input och bilder från Johan. Gillade verkligen pedagogiska modellen PBL.

Utveckling av lärande organisation. Konkreta exempel från olika organisationer.

Riktiga exempel på hur organisationer har gått tillväga för att reskilla.

Modellerna och exempel från verkligheten.

Gruppdiskussioner och processer med steg samt exempel från verkligheten.

Vem är jag?

Jag heter Johan Skoglöf och är ansvarig för e-workouten. Jag har arbetat med lärande mer än 25 år. I min roll som konsult har jag drivit många större förändringsinitiativ och kompetensskiften i stora organisationer som , t.ex. Ericsson, Scania, Handelsbanken, SEB, Sandvik och H&M.

Jag har också sammanställt erfarenheter, best-practice och nyheter i min blogg.

Har du en fråga? Skicka ett mail till johan.skoglof@futurelearn.se.

Intresseanmälan

Låter upplägget intressant? Under hösten 2022 ger jag workshopen internt i din organisation. Fyll i anmälan nedan så kontaktar jag dig för en diskussion om era behov.

Läs också om övriga workshops.