Reskill – del 2

Halvdags workshop med ditt team

Enligt World Economic Forum behöver 2 miljoner svenskar omfattande reskilling de närmaste 5 åren. Samtidigt visade PwC i en rapport i nyligen att få svenska företag gör riktiga framsteg.

Hur blir vi då redo för en reskilling i stor skala?

Den här e-workouten är en fortsättning av “Reskilling del 1 – Etablera förutsättningarna för reskilling”. 

Nu fördjupar du dig i själva utformningen av initiativen. Vi går igenom hur du arbetar med att kartlägga behov av framtida förmågor, metodiken för projektbaserat lärande, hur du engagerar verksamheten i att driva initiativen m.m.

Johan Skoglöf, Workshopledare

Varför är workshopen viktig?

Enligt World Economic Forum behöver 50% av våra medarbetare omskolas (reskillas) inom 5 år. För många handlar det om att byta yrkesroller. Många jobb kommer att automatiseras. I andra fall handlar det om kraftig förändring av innehållet i jobbet. Enligt World Economic Forum kommer i snitt 45% av de förmågor som gör oss framgångsrika idag ändras inom de närmaste åren.

Att omskolas till ett nytt yrke eller helt nya förutsättningar inom det egna yrket kräver betydlig mer än att gå på kurser. Ett initiativ för reskilling inkluderar därför bl.a. stegvisa projekt, stöd från mentorer, inskolningsjobb och stöd från det mottagande teamet.

Förutsättningarna för att både vi som medarbetare och chefer skall engagera oss ställer också högra krav på förutsättningarna i organisationen, t.ex. attityder till ständig utveckling, kultur, ett ansvar i verksamheten, hos chefer m.m.

I den här e-workouten bygger vi vidare på “Reskilling del 1” där vi gick igenom förutsättningarna. Nu går du på djupet i hur du arbetar med inventering av framtida kompetenser, hur du utformar initiativ enligt PBL (Projekt Baserat Lärande), hur verksamheten sätter upp och driver portaler för reskilling och hur chef och team praktiskt arbetar med att skola in medarbetare i nya roller.

Det här kommer du att lära dig

Under 3 timmar får du lära dig att:

  • Metodik för att kartlägga framtida kompetensbehov.
  • Att sätta upp verksamhetsbaserade portaler för reskilling.
  • Att kurera innehåll till utvecklingsspår för nya yrken.
  • Den pedagogiska modellen för reskilling – PBL (Projekt Baserat Lärande)
  • Att möjliggöra för tillämpning och kunskapsdelning.
  • Att underlätta infasning i den nya rollen.

Ett intensivt träningspass

e-Workouten är utformad för att du snabbt skall höja din förmåga att skapa initiativ för reskilling:

  • Förberedelse – Videos, artiklar och en förberedelseuppgift förbereder dig för e-workouten. 
  • Insikter – Under 3 timmar får du insikter och exempel på initiativ runt reskilling.
  • Dela kunskaper – Under e-workouten diskuterar du med andra och utbyter erfarenheter. Kunskapsdelningen fortsätter efter e-workouten.
  • Tillgång i 6 månader – Du får tillgång till “teamet” i Microsoft Teams i 6 månader. Det ger dig stöd när du själv skall utforma ditt initiativ för reskilling.

Förkunskaper

För att utbildningen skall ge så mycket som möjligt för alla inblandade skulle jag vilja att du gjort följande innan du startar den här utbildningen:

Röster från tidigare workshops

Innehållet genomfördes i januari tillsammans med utbildningsnätverket. Närmare 30-talet utbildningsansvariga deltog i upplägget. Övergripande bedömning blev 4.4/5. Här är vad några av deltagarna tog med sig:

Mycket, alltid bra input och bilder från Johan. Gillade verkligen pedagogiska modellen PBL.

 

Utveckling av lärande organisation. Konkreta exempel från olika organisationer.

 

Riktiga exempel på hur organisationer har gått tillväga för att reskilla.

 

Modellerna och exempel från verkligheten.

 

Gruppdiskussioner och processer med steg samt exempel från verkligheten.

Vem är jag?

Jag heter Johan Skoglöf och är ansvarig för e-workouten. Jag har arbetat med lärande mer än 25 år. I min roll som konsult har jag drivit många större förändringsinitiativ och kompetensskiften i stora organisationer som t.ex. Ericsson, Scania, Handelsbanken, SEB, Sandvik och H&M.

Jag har också sammanställt erfarenheter, best-practice och nyheter i min blogg.

Har du en fråga? Skicka ett mail till johan.skoglof@futurelearn.se.

Intresseanmälan

Låter upplägget intressant? Under hösten 2022 ger jag workshopen internt i din organisation. Fyll i anmälan nedan så kontaktar jag dig för en diskussion om era behov.

Läs också om övriga workshops.