+46-708 742 461
johan.skoglof@futurelearn.se

e-Workout: Digital strategi för lärande

Ta fram organisationen strategi för digitalt lärande

Investeringarna inom teknik för lärande har ökat 32 gånger de senaste 10 åren. Det har gett oss många nya teknologier som LMS, LXP, LTP, DAP, MOOC och Mikrolärande. Förkortningarna är många och det är svårt att navigera i den nya tekniken.

Idag stöttar tekniken inte bara det formella lärandet, utan även hur vi lär av erfarenheter, av andra och av omvärlden. Det går inte längre att upphandla en ny lärplattform utan att ha en klar bild av strategin för lärande, hur kulturen stöttar, vilka förmågor vi har inom utbildningsavdelningen och beroenden till andra initiativ i organisationen.

På den här e-workouten lär du dig att utforma din organisations digitala ekosystem för lärande.

Under 3 timmar går vi igenom hur du tar fram er digitala strategi för lärande.

 • Syftet med olika digitala plattformar för lärande.
 • Så hittar du behoven för ditt digitala ekosystem för lärande.
 • Utformning av en digital arkitektur som stöttar organisationens lärande.
 • Förändringsplanen som prioriterar initiativen.
 • och mycket mer…..

Varför är e-workouten viktig?

I många är har LMS, virtuella klassrum och författarverktyg varit den teknologi vi använt för lärande. De senaste åren har dock inneburit en teknologisk revolution inom lärande. Marknaden omsätter nu 2.300 miljarder kr årligen och det finns hundratals alternativ att välja på.

Precis som teknik förändrat sättet vi handlar eller beställer resor så förändrar den sättet vi lär. Jag skulle säga i grunden. Den möjliggör att vi kan lära precis det vi behöver, när vi behöver det. Den hjälper oss att omsätta lärandet till arbetet. Utan tekniken kan vi inte snabbt nog möta behovet av reskilling, samarbete över gränser, mer lärande i arbetet etc.

 

Det har gått så snabbt att vi som arbetar med lärande inte riktigt hunnit med. T.ex. utnyttjar många organisationer jag pratar med bara en bråkdel av möjligheterna i sina lärplattformar.

Det har blivit svårt att navigera i tekniken och göra rätt val. Det är inte självklart om vi skall välja ett stort integrerat system som Cornerstone eller kombinera separata system till ett ekosystem för lärande.

… och hur påverkar Microsoft satsningar på lärande våra val?

 

Den här e-workouten hjälper dig att navigera i tekniken och skissa på det ekosystem för lärande som bäst passar din organisations behov.

Det här kommer du att lära dig

Syftet med e-workouten är att hjälpa dig att göra de viktiga valen och ta fram en förändringskarta för ett digitala ekosystem. Under 3 timmar får du lära dig:

 • Hur du tydliggör medarbetarnas viktigaste lärresor genom att använda Design Thinking.
 • Vilka typer av behov olika slags lärplattformar är bäst på att möta. T.ex. LMS för obligatoriska kurser, LXP för kontinuerlig vidareutveckling, DAP för att klara arbetsuppgifter.
 • Vad du skall tänka på när du utformar ditt ekosystem för lärande.
 • Viktiga faktorer för att skapa en bra medarbetarupplevelse.
 • Hur du ställer krav på data och integration mellan system.
 • Hur du tar fram förändringskartan. Hur strategi, kultur, IT-infrastruktur och annat styr prioriteringarna.

Bilden visar ett exempel på hur en förändringskarta kan se ut.

Ett intensivt träningspass

e-Workouten är utformad för att du snabbt skall höja din förmåga och komma igång med utformningen av ert ekosystem och er förändringsplan.

 • Förberedelse – Du får tillgång till vårt team med videos och artiklar om teknik för lärande. Här får du också tillgång till checklistor och mallar för att kunna förbereda arbetet med ert ekosystem och er förändringsplan.
 • Intensivpass – Under 3 timmar ger jag dig insikter och stöttar dig när du själv prövar att skissa på ert ekosystem för lärande och er förändringskarta.
 • Dela kunskaper – Under e-workouten diskuterar du med andra och utbyter erfarenheter. Kunskapsdelningen börjar redan innan under förberedelserna och fortsätter efter e-workouten.
 • Tillgång i 6 månader – Du får tillgång till ”teamet” i 6 månader. Det ger dig tillgång till videos, artiklar, checklistor och mallar.

Vem är jag?

Jag heter Johan Skoglöf och är ansvarig för e-workouten. Jag har arbetat med lärande i mer än 25 år. Redan i början av 90-talet var jag med och utvecklade ett LMS och har sedan dess fortsatt att utforska ny teknik för lärande. I min roll som konsult har jag varit med och infört nya lärplattformar i många organisationer som t.ex. Ericsson, Scania, Handelsbanken, SEB, ICA och Toyota Industries.

 

Jag har också sammanställt erfarenheter, best-practice och nyheter i min blogg. 

Har du en fråga? Skicka ett mail till johan.skoglof@futurelearn.se.

Kombination

Under försommaren 2021 ger jag 3 e-workout som hjälper dig att utveckla lärandet i din organisation. Förutom e-workouten “Digital strategi för lärande” den 22 juni, genomför jag:

Kombinationen “Lärande organisation” , “Kultur för lärande” och “Digital strategi för lärande” ger dig och ditt team medvetenheten, kunskaperna och metoderna för att flytta fram lärandet i din organisation.

Nedan kan du anmäla dig till kombinationen av alla 3 e-workouts till ett reducerat pris.

Skapa momentum i ditt team

Hur du behov att få fler i din organisation att engagera sig i utvecklingen av en lärande organisation? Jag kan då erbjuda ett separat tillfälle just för din organisation. Under 3-4 timmar lär ni er och pratar er samman om hur ni skall utveckla lärandet i er organisation.

Ett tillfälle om 3-4 timmar kostar 39.000 kr exkl. moms. Skicka mig ett mail om du vill veta mer.