Workshop: Lärande kultur

Ta stegen mot en lärande kultur

Nyckeln till en lärande organisation och medarbetare som driver sitt lärande är en kultur som uppmuntrar och prioriterar lärande. Hur får vi organisationer att värdera lärande, samarbete, experimenterande och reflektion?

På den här workshopen får du lära dig hur en kultur som uppmuntrar lärande skapas.

Med dig från e-workouten får du:

 • Ett ramverk för att utveckla en lärande kultur.
 • Forskningen runt vilka beteenden som stärker en lärande kultur.
 • Best-practice och exempel från flera organisationer.
 • En självbedömning av kulturen i din egen organisation.
 • Argumenten som övertygar ledningen.
 • Tips från andra deltagare.

Varför är workshopen viktig?

Vi som individer har ett allt större behov att lära mer. Hälften av det som gör oss bra idag är inte relevant om 5 år. Vi behöver lära nya förmågor. Enligt World Economic Forum behöver vi lägga 4-5 timmar på aktivt lärande varje vecka för att möta den snabbare utvecklingen.

Samtidigt är tillgång till tid en av de största utmaningarna. I många, kanske de flesta, organisationer prioriteras leverans och att vara sysselsatt hela tiden (inklusive sitta i möten). Tid för att reflektera eller för att utveckla nya förmågor prioriteras inte lika mycket.

För att skapa tid för lärande behöver vi arbeta med kulturen och värdet av lärande. Detsamma gäller många av de beteenden vi söker för ett kontinuerligt lärande; att vara transparent, samarbeta, dela kunskaper eller att våga utmana, prova alternativ, ta risker, experimentera, reflektera och ständigt lära i arbetet.

Det är beteenden som utgör grunden för ständiga förbättringar och innovation. Det är beteenden de mest framgångsrika företagen redan har.

Hur får vi med organisationen på resan mot en lärande kultur? Hur får vi ledningen att ta ägarskap över beteenden och värderingar för lärande och vara förebilder. Hur skapar vi medvetenhet? Hur etablerar vi de nya förmågorna i kulturen?

Det här kommer du att lära dig

Under 3 timmar kommer du att lära dig:

 • Varför en kultur för lärande är viktig.
 • Vad en kultur för lärande är.
 • Hur du involverar ledningen i en vision för lärande.
 • Aktiviteter och exempel för att skapa medvetenhet och engagemang bland medarbetare.
 • Hur du utvecklar medarbetarnas förmåga att lära.
 • Hur du bygger in kulturen i strukturer som processer, möten, belöning m.m.
 • Hur du etablerar kulturen och gör den en del av organisationens varumärke.

Ett intensivt träningspass

e-Workouten är utformad för att du skall få ut så mycket som möjligt av dina 3 timmar:

 • Förberedelser – Videos, artiklar och en självbedömning av din organisation förbereder dig. 
 • Insikter – Under 3 timmar får du insikter och exempel på hur du utvecklar en kultur för lärande.
 • Dela kunskaper – Under e-workouten diskuterar du med andra och utbyter erfarenheter. Kunskapsdelningen fortsätter efter e-workouten.
 • Tillgång i 6 månader – Du får tillgång till “teamet” i Microsoft Teams i 6 månader. Det ger dig stöd när du själv skall starta resan mot en lärande organisation

Vem är jag?

Jag heter Johan Skoglöf och är ansvarig för e-workouten. Jag har arbetat med lärande mer än 25 år. I min roll som konsult har jag drivit många större förändringsinitiativ och kompetensskiften i stora organisationer som t.ex. Ericsson, Scania, Handelsbanken, SEB, ICA, Sandvik och H&M.

Jag har också sammanställt erfarenheter, best-practice och nyheter i min blogg – “Future Learning Organisation”.

Har du en fråga? Skicka ett mail till johan.skoglof@futurelearn.se.

Intresseanmälan

Låter upplägget intressant? Under hösten 2022 ger jag workshopen internt i din organisation. Fyll i anmälan nedan så kontaktar jag dig för en diskussion om era behov.

Läs också om övriga workshops.