e-Workout: Lärande kultur

Ta stegen mot en lärande kultur

Hur får vi alla medarbetare att driva sitt lärande? Idag är det bara en liten del (7% enligt LinkedIn) som lägger tillräcklig tid på lärande. Hur får vi organisationer att värdera lärande, samarbete, experimenterande och reflektion?

På den här e-Workouten diskuterar vi hur en lärande kultur skapas. Jag ger exempel, forskning och verktyg att använda. Tillsammans delar vi utmaningar och framgångsrika exempel.

Idag pratar vi mycket om lärande kultur, men vad är det egentligen? Hur gör vi rent praktiskt för att skapa den? 

På e-Workouten diskuterar vi hur en lärande kultur utvecklas. Vi tar upp goda exempel och aktiviteter som kan användas:

  • Exempel – Konkreta exempel från Ericsson, Microsoft och från er deltagare.
  • Forskningen – Vilka beteenden och värderingar är viktiga?
  • Uppifrån vs nerifrån – Aktiviteter för att engagera medarbetarna och ledarnas roll att leda genom exempel.
  • Förändringsledning – ADKAR respektive Deloittes forskning om hur man skapar en lärande kultur.
  • Ledarskapet – Ledarnas roll i att uppmuntra en lärande kultur.
  • Lärförmågan – Hur vi utvecklar medarbetarnas lärförmåga.
  • Strukturen – Hur faktiska erbjudanden inom lärande och processer inom HR möter medarbetarnas vilja att lära och förstärker kulturen.
  • Vad mer? – Tillsammans funderar vi på vad mer som är viktigt.
e-Workouten genomförs den 20 maj. Mer information kommer inom kort.