Steg och “best practices” för en lärande organisation

Halvdags workshop med ditt team

Lärande och utveckling är under stor förändring. Snabb digitalisering, omfattande omställning till nya kompetenser, ändrade vanor hos medarbetare och ett ökat fokus på lärande från företagsledningar.

Det är förändringar som ger möjligheter, samtidigt som de kan vara svåra att navigera i. Behovet att utveckla lärandet till nästa nivå är stort – hur stöttar vi verksamhet i rätt riktning?

Den här workshopen ger dig vägledning för hur du planerar för nästa steg och hur du får det att hända:

 • Ett forskningsbaserat ramverk för att stegvis utvecklas mot en lärande organisation.
 • Erfarenheter och råd från mig och andra deltagare i flera fokuserade gruppdiskussioner.
 • Exempel från ledande organisationer som Microsoft, Ericsson, ICA m.fl.
 • Argumenten du kan använda i din organisation för att inspirera och driva förändringen.
 • Ett verktyg för självbedömning som hjälper dig utvärdera mognaden i din egen organisation.

Varför är workshopen viktig för dig?

Utbildning digitaliseras alltmer och de ökade investeringarna i ny teknik ändrar förutsättningarna för alla som arbetar med lärande och utveckling. Lärandet påverkas på många sätt, inte bara genom mer tillgänglig och effektiv utbildning. Vi kan nu kraftigt förstärka lärandet av erfarenheter i arbetet, genom andra och av kunskap i omvärlden.

Medarbetarnas förväntningar förändras i snabb takt och det är allt svårare att genomföra kurser som sträcker sig över flera dagar. Man vill lära just när det behövs, med mobilen, tillsammans med andra etc. Möjligheten att utvecklas och lära är  numera den viktigaste faktorn när vi väljer en ny arbetsgivare.

 

 

Det finns stort och ökande omskolningsbehov (reskilling) där många medarbetare kommer behöva omfattande stöd. Det är förändringar av en storlek som inte sköter sig självt eller kan lösas med några kurser utan ställer krav på strukturerat tillvägagångssätt.

Lärande blir alltmer en avgörande faktor för företagets framgång där gapet mellan företag som drivs av innovation, lärande och snabbhet har ökat till övriga bolag. Företag på övre halvan satsar betydligt mer på lärande och bygger in lärandet i kulturen, arbetet och i samarbete. Som Boston Consulting Group uttrycker det: “Vi konkurrerar allt mer med hastigheten att lära.”

För dig som arbetar med lärande och utveckling innebär ovan stora förändringar och krav på att snabbt ställa om och bidra.

 

Vem är du?

Du ansvarar för eller har stor påverkar på hur lärandet utformas i din organisation. Din grupp ansvarar för hur ni stöttar medarbetarna att utvecklas och ständig lära mer. 

Jag tänker mig att du/ni redan har tagit många steg för att modernisera lärandet, men nu söker vägar och idéer att ytterligare bidra till organisationen och medarbetarnas utveckling.

Det här kommer du att lära dig

Under 3 timmar arbetar vi med frågor runt stegen mot en lärande organisation. Vi blandar forskning och best-practice med gruppdiskussioner där du tillsammans med andra diskuterar tips, erfarenheter och hur vi får förändringarna att hända:

 • Varför det är viktigt att utveckla en lärande organisation?
 • Ett ramverk för att utveckla en lärande organisation.
 • Metoder och arbetssätt för att ta lärandet från kursen till att bli integrerat i arbetet.
 • Teknik för lärande som möjliggör, snabbar upp och effektiviserar det ständiga lärandet.
 • Hur du utvecklar en kultur som uppmuntrar och stöttar medarbetare till ett ständigt lärande.
 • Hur du organiserar stödet för lärandet och vilka roller/förmågor som behövs.

Fokus är på praktiska tillvägagångssätt och tips. I samband med workshopen gör du en självbedömning av din egen organisation som du kan jämföra med andra (se urklipp nedan). 

Ramverket, tipsen och självbedömningen ger dig en grund för att planera nästa steg och få förändringarna att hända.

Ett upplägg som engagerar

Workshopen är utformad för att du skall få ut så mycket som möjligt av dina 3 timmar:

 • Förberedelser – Videos, artiklar och en självbedömning av din organisation förbereder dig. 
 • Insikter – Under 3 timmar får du insikter och exempel på hur du utvecklar en lärande organisation.
 • Dela kunskaper – Du diskuterar med andra och utbyter erfarenheter både under och efter workshopen.
 • Tillgång i 6 månader – Du får tillgång till “teamet” i Microsoft Teams i 6 månader. Det ger dig stöd när du själv skall starta resan mot en lärande organisation.

Läs mer

Vill du läsa mer om lärande organisationer och hur de utvecklas innan du anmäler dig. Nedan har jag lagt in de 3 senaste artiklarna i ämnet. Alternativ om du är redo att anmäla dig.

Intresseanmälan

Låter upplägget intressant? Under hösten 2022 ger jag workshopen internt i din organisation. Fyll i anmälan nedan så kontaktar jag dig för en diskussion om era behov.

Läs också om övriga workshops.

Workshopsledare

Johan Skoglöf leder den här workshopen. Han har arbetat med lärande mer än 25 år och drivit många större initiativ för lärande och förändring i företag som t.ex. Ericsson, Scania, Handelsbanken, SEB, ICA, Sandvik och H&M.

Johan är också en engagerande utbildare och föreläsare med inriktning på framtidens lärande organisation. Läs mer på Johans blogg.