Utforma digitala ekosystem för lärande

Bygg medvetenhet och kunskap hos ditt team och dina intressenter inom t.ex. HR och IT

På 10 år har investeringarna i teknologi för lärande ökat 40 gånger. Teknologierna utgör nu ett digitalt ekosystem som tillsammans stöttar arbete, samarbete och lärande. 

Samla ditt team en halv dag för att uppdatera er kunskap om den nya teknologin för lärande. Förstå hur ni utformar ett digitalt ekosystem just för era förutsättningar och hur ni tar fram er roadmap.

Workshopen ger er en bättre samsyn mellan L&D och IT samt en handlingsplan i 7 steg för hur ni går vidare.

Johan Skoglöf, Workshopledare

Varför är workshopen viktig?

I många är har LMS, virtuella klassrum och författarverktyg varit den teknologi vi använt för lärande. De senaste åren har dock inneburit en teknologisk revolution inom lärande.

Vi kommer åt tusentals kurser som rekommenderas baserat på våra intressen och skills. Tekniken påminner oss och hjälper oss att tillämpa våra kunskaper. Den stöttar oss just när vi behöver med korta videos, förslag på instruktioner m.m. Den underlättar att lära av andra, från mentorer, i Communitys och genom vårt professionella nätverk. Vi hittar utmaningar i organisationen, får återkoppling när vi experimenterar och kan dokumentera våra reflektioner.

Det är inte bara specialiserade EdTech-bolag som kommer med innovationer inom lärande. Jättar som Microsoft satsar stort och väver in stöd för lärande i Teams, Viva, SharePoint, Office m.m.

 

Frågorna är många. Skall vi gå på de stora leverantörerna med de stora resurserna, eller kombinera mindre innovativa plattformar? Hur hanterar vi resultat och data med flera plattformar? Vad skall lärplattformarna hantera, jämfört med HR systemen, där skills, karriär och utveckling också finns?

Hur skapar vi en enhetlig upplevelse med så många system? Teams med Viva är en lösning, men vilket stöd för lärande lägger vi i Microsoft-miljön jämfört med andra lärplattformar?

Det är hög tid att mer i detalj utforma ekosystemet, att ta fram den tekniska arkitekturen för lärteknologin.

Att bara fokusera på det tekniska räcker inte heller.  Takten att införa nya tekniska innovationer beror på mognadsgraden i kulturen, på medarbetarnas vilja och förmåga att driva sitt lärande och inte minst L&D-funktionens förmåga att organisera och stötta de nya lärformerna.

Till utformningen av ekosystemet behövs därför en roadmap som tar hänsyn till organisationens mognad och andra initiativ som pågår.

Det här kommer ni att lära er

Syftet med workshopen är att hjälpa ditt team att göra de viktiga valen för att ta fram arkitekturen och roadmappen för det digitala ekosystem. 

Under halv dag får ni lära er:

 • (De nya) teknologierna inom lärande och deras respektive syften.
 • Hur teknologierna samverkar i ett ekosystem för lärande.
 • Hur ni tydliggör det integrerade behovet av arbete, samarbete och lärande – medarbetarresorna.
 • Strategiska teknikval för ert ekosystem.
 • Sätt att skapa en bra medarbetarupplevelse och lärande i arbetet, t.ex. Microsoft Viva.
 • Hur ni ställer krav på data och integration mellan system.
 • Exempel på utformning av ekosystem för lärande, Caterpillar.
 • Hur strategi, kultur, IT-infrastruktur och annat styr prioriteringar och roadmap för ekosystemet.
 • 7 steg för att ta fram en arkitektur och en roadmap för ekosystemet.

Ett intensivt träningspass

Workshopen är utformad för att ni snabbt skall höja förmågan och komma igång med utformningen av ert ekosystem.

 

 • Förberedelse – Tillgång till ett team (MS Teams) med videos och artiklar om teknik för lärande. Ni får också eboken “Ekosystem för lärande”, 34 sidor som beskriver hur ekosystem utformas.
 • Intensivpass – Under en halv dag ger jag ditt team insikter och stöttar er när ni själva prövar att skissa på ert ekosystem för lärande och er roadmap.
 • Tillgång i 6 månader – Ni får tillgång till ”teamet” i 6 månader. Det ger tillgång till videos, artiklar och mallar.

Workshopledare

Jag heter Johan Skoglöf och leder workshopen. Redan i början av 90-talet var jag med och utvecklade ett LMS och har sedan dess fortsatt att utforska ny teknik för lärande. I min roll som konsult har jag varit med och infört nya lärplattformar i många organisationer som t.ex. Ericsson, Scania, Volvo, Handelsbanken, SEB, ICA och Toyota Industries.

Under det senaste året har jag genomfört flera både öppna och interna utbildningar där vi utforskar möjligheterna med Microsoft Teams för lärande. Du kan läsa mer i min blogg

Intresseanmälan

Låter upplägget intressant? Under hösten 2022 ger jag workshopen internt i din organisation. Fyll i anmälan nedan så kontaktar jag dig för en diskussion om era behov. En halv dags workshop för ca 20 deltagare kostar 39.000 kr

Läs också om övriga workshops.