Utforma initiativ för reskilling

e-Workouten är planerad till den 25 februari. Mer information kommer inom kort.

Digitaliseringen av våra arbeten går allt snabbare. Vad vi gör i arbetet förändrar sig hela tiden. Arbetsuppgifter som igår var viktiga är idag automatiserade. För många är det en pågående förändring inom den egna rollen. Ett exempel är de som jobbar med marknadsföring och idag behöver förhålla sig till sociala medier, influencers, content marketing, SEO m.m. Vårt eget yrke inom lärande har också förändrat sig kraftigt de senaste åren.

För många andra är förändringarna större. Yrkesrollen försvinner helt. Exempel är reserådgivare och snart butiksäljare, bankrådgivare m.m. Enligt World Economic Forum kommer 45% av dagens jobb vara förändrade inom 5 år.

Vi som arbetar med lärande behöver stötta den här processen. Enligt World Economic Forum behöver 40% av alla medarbetare lägga mer än 6 månader på reskilling de närmaste 5 åren.

Att helt ändra roll eller lära sig många nya kompetenser/förmågor på en gång är annorlunda än den vanliga vidareutvecklingen i vårt arbete. En typisk kurs stöttar vanligen delar av EN kompetens, vanligen ett antal kunskaper. En typisk kurs är inte heller speciellt inriktad på att hjälpa oss att tillämpa kunskaperna i arbetet. Nu skall vi på kort tid hjälpa medarbetare att fungera i helt nya roller, t.ex. från att vara säljare till att bli dataanalytiker.

Initiativ för reskilling är därför så mycket mer än kurser. Vi behöver säkerställa att medarbetaren stegvis kan tillämpa uppgifterna genom uppgifter, projekt och lärlingsjobb. Vi behöver kunna ge medarbetaren stödet att ta steget, kunna ställa frågor, få hjälp och navigera i den nya rollen. Vi behöver stötta med mentorer och coacher. Slutligen kan vi göra mycket för att förstärka (”augment”) medarbetaren med inbyggda stöd, kurerad information och utbildningar.

Initiativen behöver också göras i stor skala. Hur gör en bank som lägger ner en stor andel av kontoren och skall omskola rådgivarna? Det är ett stort antal som skall omskolas på kort tid. Här kan teknologin hjälpa till att nå många på kort tid i alla momenten under ett initiativ.

På e-workouten kommer vi gå igenom de viktigaste delarna i att planera ett initiativ. Det blir en blandning av best-practice, mina erfarenheter och kunskapsdelning mellan er deltagare.

e-Workouten är planerad till den 25 februari. Mer information kommer inom kort.