Vässa teamets kunskaper inom lärande & utveckling

Välj bland 12 workshops i ämnen som reskilling, teknik för lärande, kultur för lärande, lärförmåga och mycket mer

Teknikutvecklingen förändrar behovet av lärande & utveckling

Teknikutveckling förändrar dagens arbete i grunden. Allt mer komplexa uppgifter stöttas nu av AR, “co-pilots” och annat AI-stöd. Många yrkesroller behöver uppdatera sina förmågor.

Uppgiften för L&D och ditt team förändras snabbt!

Formella kurser minskar till förmån för informellt lärande i arbetet drivet av medarbetarna.

Det ställer krav på nya förmågor för dig som jobbar med lärande & utveckling.

Workshops för dig inom L&D

Samla teamet för en workshop där ni bygger förmågorna för att bättre stötta verksamheten:

 •  Halv dags gemensam workshop.
 • 12 ämnen att välja från.
 • Extramaterial i Teams.

Ett upplägg som engagerar

Upplägget är till för att ni skall få ut så mycket som möjligt av er halvdag:

 • Förberedelser – Videos, artiklar och en uppgift som förberedelse. 
 • Insikter – Under en halv dag får ni insikter och exempel inom ämnet.
 • Dela kunskaper – Ni diskuterar och utbyter erfarenheter både under och efter.
 • Tillgång i 6 månader – Ni har tillgång till “teamet” i Microsoft Teams i 6 månader.
Själva workshopen genomföras hos er, via Teams eller Zoom.

Välj bland 12 förslag på workshops

I listan nedan ser du vilka ämnen som är aktuella just nu. Klicka på pilarna för att läsa mer om respektive workshop. Jag uppdaterar ämnen kontinuerligt så hör av dig om något ämne saknas. Du kan sedan anmälan intresse för en eller flera workshops längre ner.

Kultur och lärande organisation

Lärande och utveckling är under stor förändring. Snabb digitalisering, omfattande omställning till nya kompetenser, ändrade vanor hos medarbetare och ett ökat fokus på lärande från företagsledningar.

Det är förändringar som ger möjligheter, samtidigt som de kan vara svåra att navigera i. Behovet att utveckla lärandet till nästa nivå är stort – hur stöttar vi verksamhet i rätt riktning?

Den här workshopen ger dig vägledning för hur du planerar för nästa steg och hur du får det att hända.

Under 3 timmar arbetar vi med frågor runt stegen mot en lärande organisation. Vi blandar forskning och best-practice med gruppdiskussioner där du tillsammans med andra diskuterar tips, erfarenheter och hur vi får förändringarna att hända:

 • Varför det är viktigt att utveckla en lärande organisation?
 • Ett ramverk för att utveckla en lärande organisation.
 • Metoder och arbetssätt för att ta lärandet från kursen till att bli integrerat i arbetet.
 • Teknik för lärande som möjliggör, snabbar upp och effektiviserar det ständiga lärandet.
 • Hur du utvecklar en kultur som uppmuntrar och stöttar medarbetare till ett ständigt lärande.
 • Hur du organiserar stödet för lärandet och vilka roller/förmågor som behövs.

Fokus är på praktiska tillvägagångssätt och tips. I samband med workshopen gör du en självbedömning av din egen organisation som du kan jämföra med andra.

Ramverket, tipsen och självbedömningen ger dig en grund för att planera nästa steg och få förändringarna att hända.

Nyckeln till en lärande organisation och medarbetare som driver sitt lärande är en kultur som uppmuntrar och prioriterar lärande. Hur får vi organisationer att värdera lärande, samarbete, experimenterande och reflektion?

På den här workshopen får du lära dig hur en kultur som uppmuntrar lärande skapas.

Med dig från workshopen får du:

 • Ett ramverk för att utveckla en lärande kultur.
 • Forskningen runt vilka beteenden som stärker en lärande kultur.
 • Best-practice och exempel från flera organisationer.
 • En självbedömning av kulturen i din egen organisation.
 • Argumenten som övertygar ledningen.
 • Tips från andra deltagare.

Under en halvdag kommer ni att lära er:

 • Varför en kultur för lärande är viktig.
 • Vad en kultur för lärande är.
 • Hur du involverar ledningen i en vision för lärande.
 • Aktiviteter och exempel för att skapa medvetenhet och engagemang bland medarbetare.
 • Hur du utvecklar medarbetarnas förmåga att lära.
 • Hur du bygger in kulturen i strukturer som processer, möten, belöning m.m.
 • Hur du etablerar kulturen och gör den en del av organisationens varumärke.

Den pågående och snabba digitaliseringen av arbete och verksamheter har förstärkts under Corona-krisen. Det driver utvecklingen av nya digitala modeller för att arbeta, samarbeta och göra affärer.

Medarbetares flexibilitet, förmåga att anpassa sig och att lära blir nu allt viktigare. Ni som arbetar med lärande och utveckling behöver aktivt stötta ledare och medarbetare att utveckla sin lärförmåga.

På den här workshopen får ni lära er metoder för att öka lärandet av erfarenheter, andra, omvärld och utbildning. Ni får lära er att stötta medarbetarens motivation, growth mindset och förmåga att omsätta lärande till beteenden.

Ni kommer att lära er metoder för att:

 • öka medarbetarnas motivation och förstärka ett growth mindset.
 • att lära betydligt mer från erfarenheter i arbetet och samarbete med andra.
 • hitta och välja ut värdefull information och kunskap som stöttar medarbetarens utveckling.
 • omsätta kunskaper till nya förmågor.

Med er från workshopen får ni presentationer, arbetsmaterial, exempel och metoder som ni kan använda i er egen organisation.

Under 3 timmar kommer vi att gå igenom metoder, exempel och presentationer som ni kan använda för att hjälpa medarbetare att:

 • Förstärka motivationen för att lära mer.
 • Arbeta med sitt Growth Mindset.
 • Ta fram en hållbar plan för sitt lärande och få det att hända.
 • Söka och utforska utmaningar som bidrar till mer lärande.
 • Skapa vanor för reflektion och dokumentation.
 • Lära mer av observation, kunskapsdelning och andras erfarenheter.
 • Samarbeta (”Working Out Loud”) och nätverka.
 • Söka och kurera informationskällor.
 • ”Lära att lära” – praktiska tips för att lära mer av utbildningar.
 • Planera för tillämpning och ändrade beteenden.

Reskilling

Enligt World Economic Forum kommer över 2 miljoner svenskar behöva mer än 6 månaders reskilling de närmaste 5 åren. Samtidigt visade PwC i en rapport i våras att endast 6% av svenska företag gör riktiga framsteg.

Hur blir vi då redo för en reskilling i stor skala?

Det handlar förstås om många saker; medvetenhet hos ledning och inom utbildnings-funktionen, insikt om var kompetensbehoven finns och förmåga att skapa initiativ för reskilling.

På den här workshopen får ni lära dig förutsättningarna för lyckade initiativ; hur ni får mandat från ledningen, hur kultur och lärförmåga bidrar till medarbetare som vill förändras och hur ni praktiskt utformar initiativen.

Under 3 timmar får ni lära dig:

 • Hur “reskilling” skiljer sig från vanlig utbildning.
 • Vad som krävs för att inventera framtida förmågor.
 • Att prioritera var initiativ för reskilling bör sättas in.
 • Att påverka kulturen mot ständigt lärande och utveckling.
 • Hur verksamheten kan engageras i att driva initiativen.
 • Hur cheferna behöver förberedas.
 • Översiktligt hur initiativ för reskilling utformas.

Enligt World Economic Forum kommer över 2 miljoner svenskar behöva mer än 6 månaders reskilling de närmaste 5 åren. Samtidigt visade PwC i en rapport i våras att endast 6% av svenska företag gör riktiga framsteg.

Hur blir vi då redo för en reskilling i stor skala?

Det handlar förstås om många saker; medvetenhet hos ledning och inom utbildningsfunktionen, insikt om var kompetensbehoven finns och förmåga att skapa initiativ för reskilling.

Den här workshopen är en fortsättning av “Reskilling del 1 – Skapa planen”. 

Nu fördjupar ni er i själva utformningen av initiativen. Vi går igenom hur ni arbetar med att kartlägga behov av framtida förmågor, metodiken för projektbaserat lärande, hur ni engagerar verksamheten i att driva initiativen m.m.

Under 3 timmar får ni lära er:

 • Metodik för att kartlägga framtida kompetensbehov.
 • Att sätta upp verksamhetsbaserade portaler för reskilling.
 • Att kurera innehåll till utvecklingsspår för nya yrken.
 • Den pedagogiska modellen för reskilling – PBL (Projekt Baserat Lärande)
 • Att möjliggöra för tillämpning och kunskapsdelning.
 • Att underlätta infasning i den nya rollen.

Med en allt snabbare utveckling blir det allt mer viktigt att förstå vilka framtida förmågor organisationen behöver utveckla. Vilka är de framtida rollerna? Vilka kompetenser behövs i de rollerna. 

Kompetenser behövs också för den teknologi vi använder inom lärande. Moderna plattformar, t.ex. LXP, använder kompetenser för att rekommendera innehåll, personer och även jobb och gigs.

Att hantera kompetenser är idag enklare än de omständliga kompetensprofiler vi jobbade med för 10 år sedan. Mycket sköts av AI i s.k. “skill clouds” eller “skill graphs”. Hanteringen i övrigt med att skapa och underhålla kompetenser är också systemstödd.

I den här workshopen kommer ni att lära er:

 • Varför det är allt viktigare att arbeta med kompetenser.
 • Hur kompetenser bidrar till alla HR-processer.
 • Hur kompetenser skapar rörlighet och individanpassning.
 • Hur begrepp som beteende, förmåga, kompetens, kunskap, färdighet och egenskap hänger ihop.
 • Hur vi behöver både funktionella, generella och personliga kompetenser.
 • Kompetensbibliotek och “skill clouds”. Hur hjälper det till?
 • Hur ansvaret för kompetensprofiler allt mer ägs av individen.
 • Att arbeta kontinuerligt med kompetensbedömning.
 • Så används data om kompetensgap: rapporter och beslutsunderlag.
 • Hur kompetensdata föder modern lärteknologi som LXP.
 • Exempel på plattformar som stöttar kompetenshantering.
 • Ägarskap, roller och arbetssätt för kompetenshantering.

Teknik för lärande

Utmaningarna för oss som arbetar med lärande & utveckling har aldrig varit större. Stora behov av reskilling, en organisation som behöver lära snabbare och medarbetare som vill ha nya sätt att lära.

Samtidigt har möjligheterna aldrig varit större. Mängder av innovationer möjliggör lärande som är mer integrerat i arbetet, med större effekt och med större räckvidd.

På den här workshopen får ni lära er att utforma ett ekosystem för lärande som möter dagens utmaningar. Ni får lära er att undersöka medarbetarnas lärresor, ställa krav på ekosystemet, viktiga frågor att tänka på samt hur ni tar fram en förändringskarta för ekosystemet.

Syftet med workshopen är att hjälpa er att göra de viktiga valen och ta fram en förändringskarta för ett digitala ekosystem. Under 3 timmar får ni lära er:

 • Hur ni tydliggör medarbetarnas viktigaste lärresor genom att använda Design Thinking.
 • Vilka typer av behov olika slags lärplattformar är bäst på att möta. T.ex. LMS för obligatoriska kurser, LXP för kontinuerlig vidareutveckling, DAP för att klara arbetsuppgifter.
 • Vad ni skall tänka på när ni utformar ert ekosystem för lärande.
 • Viktiga faktorer för att skapa en bra medarbetarupplevelse.
 • Hur ni ställer krav på data och integration mellan system.
 • Ta fram förändringskartan. Hur strategi, kultur, IT-infrastruktur och annat styr prioriteringarna.

Digitaliseringen av lärande går allt snabbare. Enligt företaget HolonIQ investerades det 32 gånger mer i EdTech förra året än 2010. Det kommer hela tiden nya tekniska innovationer som utökar och förbättrar lärandet. Vi pratar idag om Microlärande, LXP, MOOC, Digital Adoption Platforms, Microsoft Viva m.m.

Digitaliseringen är något vi behöver ta ställning till inom L&D och HR. Vi behöver förstå hur tekniken kan bidra till organisationens lärstrategi. Vi behöver förstå hur vi kan skapa en engagerande lärupplevelse för medarbetaren, trots många olika system. Vi behöver förstå hur olika lärplattformar kan samverka i ett digitalt ekosystem för lärande.

Ovanstående är extra viktigt när vi upphandlar nya lärplattformar. Vi behöver förstå hur nya möjligheter förhåller sig till vår redan existerande lärmiljö. Vilka funktioner som faktiskt ger mervärde och orsakerna till att vi byter ut eller kompletterar lärmiljön.

På den här workshopen använder du en halv dag till att lära dig:

 • Varför vi behöver ett digitalt ekosystem för lärande.
 • Vad olika typer av plattformar (t.ex. LMS, LXP, Micro) är bra på respektive mindre bra på.
 • Vikten att sätta mål för upphandling av ny teknologi (och förståelsen att teknik bara bidrar till en liten del av målet).
 • Att skapa tydliga och väl förankrade användarfall innan upphandlingen börjar.
 • RFI – att lära sig om marknaden och leverantörerna. Exempel på leverantörer inom varje kategori.
 • Utveckla kritiska krav på rätt nivå. Glöm inte de icke-funktionella.
 • RFP – att ta fram ett upphandlingsunderlag.
 • Konsten att utvärdera leverantörer.
 • Tips för kontraktet.

LMS och HR-system är allt bättre på att sköta vår långsiktiga utveckling. Att rekommendera framtida jobb och projekt, kompetenser vi behöver utveckla samt föreslå program och kurser som stöttar vår utveckling.

Samtidigt rör sig utvecklingen allt snabbare. Teknik, metoder, arbetssätt förändras i princip dagligen. Det ställer höga krav på vårt kontinuerliga och informella lärande. Det är ett lärande som sker i verksamheten och drivs av individen. 

Exempel är att följa information och kunskap i omvärlden och internt, att följa, samarbeta och dela kunskaper med andra, att experimentera, reflektera och dela lärdomar.

Länge har företag som Ericsson, Scania och ICA använt samarbetsmiljöer som SharePoint och Teams för att lösa det här behovet. I och med Microsoft Viva skapas stora möjligheter att underlätta det kontinuerlig och informella lärandet.

På den här workshopen kommer du att lära dig:

 • Behovet av både ett långsiktigt och ett snabbare kontinuerligt lärande.
 • Exempel på verksamhetsdrivna lärportaler från bl.a. Ericsson.
 • Översikt av Microsoft Viva.
 • Viva learning för att ge tillgång till individens och teamets formella lärande.
 • Viva topics för att rekommendera kunskap och personer internt i organisationer.
 • Plattformar som visar externt kurerad information i Teams, t.ex. Feedly eller EdCast.
 • Användning av “Lists” för att samla manuellt kurerad kunskap.
 • Yammer för att skapa Communitys.
 • Viva Connection för att integrera verktygen ovan till enhetliga lärportaler i Teams.
 • Något om ägarskap, organisation och arbetssätt.

Metoder för lärande

Teams har på kort tid vuxit till att blir den mest använda plattformen för webbmöten. Med decembers uppdatering av Teams kan du också leda interaktiva webblektioner med gruppövningar, enkäter och andra interaktioner som skapar en engagerande och aktiv upplevelse.

Med den här workshopen blir du bättre på att leda webblektioner med Microsoft Teams. Du använder en halv dag till att lära dig hur du bäst genomför webblektioner och tränar tillsammans med andra.

Du kommer stärka din förmåga att leda webblektioner på ett aktivt och engagerande sätt. Med dig får du också guiden “Leda webblektioner med Teams”, fylld med tips och instruktioner.

Du stärker din förmåga att:

 • Anpassa innehåll och övningar för att passa webblektioner.
 • Använda Teams funktioner för att skapa aktiva webblektioner, t.ex:
  • Grupprum
  • Pollar
  • Användarreaktioner
  • Anpassad delning och presentation
 • Förarbeten
 • Förbereda webblektioner för bästa effekt.
 • Genomföra webblektioner med engagemang och aktivitet.
 • Följa upp deltagarna efter webblektionen.

Microsoft Teams har blivit ett kraftfullt verktyg för lärande. Teams möjliggör lärande som sker i arbetet, drivs av medarbetare och med kraften av samarbete med andra.

På den här workshopen använder du en halv dag till att lära dig bygga blandade utbildningar i Teams, skapa självstudiematerial i form av videos och frågor samt addera spännande interaktioner med appar som Kahoot, Quizlet, Freehand, m.m.

Med dig får du också guiden ”Digitalisera utbildningar”, full med tips och instruktioner.

Under en halv dag får du lära dig och träna på att:

 • Lägga upp kurser och program med team, kanaler och flikar.
 • Skapa video med PowerPoint och Stream.
 • Bygga tester och interaktioner med Forms.
 • Facilitera engagemang och diskussion med inlägg i kanaler.
 • Utvärdera lärande och deltagande med Forms och Teams.
 • Lägga till appar som Kahoot, Quizlet, Freehand, TD Assignment m.fl för att skapa ytterligare interaktivitet.
 • Skapa en sömlös upplevelse mellan interaktionerna i ditt program och möten i Teams.

En allt snabbare digitalisering ställer krav på nya kompetenser. Enligt World Economic Forum kommer 40-50% av dagens förmågor ha bytts ut inom 5 år. För att klara det behöver vi tänka på nya sätt, t.ex. kurera externt innehåll.

De snabba förändringarna påverkar också interna arbetssätt, produkter, tjänster och system. Vi behöver snabbt bygga nya förmåga vid förändringar. För att klara det engagerar vi experter och medarbetare i verksamheten.

Den här workshopen stöttar personal som vanligtvis inte tar fram utbildningar att skapa innehåll som engagerar och ger effekt i arbetet.

Under en halv dag kommer deltagarna att lära sig: 

 • Hur medarbetare föredrar att lära.
 • Den bristande effekten av informationstäta utbildningar.
 • “Less is more” – att avgöra mål för utbildningen och vad som verkligen behöver tas med.
 • Att välja lärmetod beroende på vad deltagaren skall kunna göra efter utbildningen.
 • Vad som motiverar vuxna att lära. Att skapa motiverande inledningar.
 • Lärresan – hur vi pedagogiskt stöttar deltagaren från motivation till att kunna tillämpa i arbetet.
 • Minnets funktion – det här behöver vi tänka på när vi skapar innehållet.
 • Att utgå från resultat och aktivitet – “action mapping”
 • Konsten att visualisera innehåll.
 • Aktiviteter för att hjälpa deltagaren att tillämpa innehållet.

Ett beprövat koncept

Jag har under mer än 25 år hjälpt företag att ta stegen mot en lärande organisation. Det har inneburit att hjälpa dem att etablera en mängd olika förmågor för lärande. De senaste åren har jag också gett många öppna utbildningar där jag kombinerat mina erfarenheter med trender och best-practice inom området.

Mina erfarenheter har jag tillsammans använt i workshops för:

Ericsson, Scania, ICA, TRE, Länsförsäkringar, Swedbank, SR, JM, Handelsbanken, Sandvik, AMF, Electrolux, Essity, Grant Thornton, H&M, Knowit, PostNord, Region Skåne, Skatteverket, SBAB, Scanreco, ShareNode, Skanska, Telia, Tieto, Toyota m.fl.

Johan, Skoglöf, Workshopledare

Intresseanmälan

Låter upplägget intressant?  Fyll i anmälan nedan så kontaktar jag dig för en diskussion om era behov.