+46-708 742 461
johan.skoglof@futurelearn.se

Skapa effektiva eLektioner med Rapid eLearning

Den här kursen är för dig som vill lära dig att skapa effektiva eLektioner med Rapid eLearning. Du kan arbeta inom utbildningsorganisationen med att ta fram eLektioner eller vara ämnesexpert inblandad i flera produktioner.

Du kommer lära dig att skapa manus i PowerPoint för eLektioner. Du kommer lära dig det viktigaste från att planera lektionen, till hur du motiverar eleven, arbetar med text och media och använder frågor. Kursen är oberoende av vilket författarverktyg du sedan använder. De flesta verktygen har mycket bra stegvisa instruktioner i form av skärminspelningar och är lätta att lära. Här hittar du instruktioner för Articulate och för iSpring.

Rapid eLearning - Introduktion till kursen

Introduktion till kursen

Den här lektionen är en introduktion till kursen och du får bl.a. lära dig när eLektioner passar bäst, hur du arbetar för att ta fram en eLektion samt lite om författarverktyg som kan användas för att skapa eLektionen. STARTA

UPPGIFT

Välj ett ämne för din lektion. Här kommer några punkter för en lämplig eLektion.

  • Ett nytt arbetsmoment, eller produkt, eller riktlinje som måste förmedlas snabbt till de anställda.
  • Korta ner en klassrumskurs eller dela upp den, sprid ut den i tiden, välj ett teoriavsnitt som eLektion.
  • Det är bra att börja med en eLektion där det redan finns färdigt material i PowerPoint och ämnesexperten är tillgänglig.
  • Välj gärna ett ämne som är viktigt och som inte förmedlats förut.

 

 Rapid eLearning - Planera din lektion

Planera din lektion

Du får lära dig vad du behöver göra innan du sätter igång med sidorna i PowerPoint. Till att börja med frågorna du behöver ställa dig för att förstå problemet. Du får lära dig hur du skall tänka för att hitta aktiviteter och innehåll till din lektion. Slutligen får du lära dig att ta fram en disposition för lektionen. STARTA

UPPGIFT

Planera din lektion. Ta reda på vilka som berörs av ditt ämne, vad dom skall kunna göra efter lektionen, vad dom redan kan om ämnet, vilket annat stöd som finns etc.Fundera sedan på vad du kan använda för att få eleverna att göra det du vill att dom skall kunna göra efter lektionen. Det kan vara övningar, exempel, bra illustrationer, förklaringar som måste till etc. Avsluta med att ta fram en disposition i PowerPoint. Använd gärna medföljande lektionsmall. Kopiera över bilderna till din organisations mall i PowerPoint.

 

 Rapid eLearning - Motiverande introduktion

Motiverande introduktion

Du har 30 sekunder på dig att motivera eleven att ta din lektion. Nu lär du dig hur du skapar en motiverande introduktion. Du kommer också lära dig att formulera inlärningsmål som verkligen säger vad eleven skall klara av efter lektionen. STARTA

UPPGIFT

Vilken nytta har eleverna av att ta din lektion. Fundera på vad det kan innebära för dom i sitt arbete. Fundera sedan på en situation eller ett exempel från verkligheten som visar hur eleven får nytta av kunskapen. Försök att illustrera situationen med ett foto, en illustration eller ett manus och skriv nu en motiverande introduktion.

 

 Rapid eLearning - Presentera ämnen

Presentera ämnen

Lär dig presentera ditt ämne på ett effektivt sätt som tar hänsyn till begränsningarna i arbetsminnet. Du lär dig att visualisera budskapet och hur du skall rensa dina bilder. Du lär dig också hur du använder text och skriver ett effektivt talmanus. STARTA

UPPGIFT

Gå nu igenom sidorna i din presentation. Rensa all onödig information på sidorna. Leta upp bilder som på ett relevant sätt visualiserar det du försöker förklara på sidan. Flytta all text förutom enstaka stödord till anteckningsdelen av sidan. Se till att texten är informell, kort och koncis. Se slutligen över rubrikerna så att dom sammanfattar budskapet på sidan.

 

Rapid eLearning - Frågor och interaktion

Frågor & Interaktion

En lektion är ju inte bara presentation. Tvärtom är det viktigt med aktivitet hos eleven. Du lär dig när du kan använda frågor och hur du skall formulera frågor. Du lär dig också skapa enkla interaktioner. STARTA

UPPGIFT

Du kanske redan funderat på frågor och interaktioner i planeringen av lektionen. Om inte, gå igenom din presentation nu. Var presenterar du svåra begrepp? Var presenterar du mycket ny fakta (kom ihåg begränsning på 5-9 nya begrepp)? Var kan du utmana eleven med en fråga? Var kan eleven behöva reflektera? Lägg till frågor eller lite mer avancerade interaktioner.

 

 Rapid eLearning - Tillämpa kunskapen

Tillämpa kunskapen

Syftet med din lektion är att eleven kan tillämpa kunskapen i arbetet. Här får du lära dig flera metoder att stötta elevens tillämpning av kunskapen, bl.a. scenarioövningar. Du får lära dig hur du avslutar lektionen med kontrollfrågor och en summering. STARTA

UPPGIFT

Gå tillbaka till planeringen för din lektion. Vad var det dom skulle kunna göra efter lektionen? Har du låtit eleven öva på den uppgiften i lektionen? Kan det dröja ett tag innan eleven tillämpar kunskapen? Risken är att den här lektionen är glömd då. Har du planerat för att stötta eleven i att utföra uppgiften? Lägg lite tid på att fundera på vad mer än lektionen du kan göra för att stötta eleven att tillämpa kunskapen. Ta fram en övning som tillåter eleven att träna, eller ta fram instruktioner eller guider som hjälper eleven vid själva tillfället då uppgiften utförs.

 

Min ursprungliga plan var att lägga upp kursen som en produkt. Nu verkar det som att jag inte riktigt hinner med den sista finputsningen. Jag tar gärna emot åsikter på lektionerna.

Kontakta mig också gärna om du vill att jag skall köra kursen på ditt företag eller om du vill ha en anpassad kurs till ditt företag.

/Johan

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.