Skapa insikterna

Skapa medvetande om varför ni behöver utvecklas till en lärande organisation

“En lärande organisation förvärvar ny kunskap och innoverar snabbt nog för att blomstra i en snabbt föränderlig omvärld.”

Peter Senge, The Fifth Discipline

I dagens snabbt föränderliga värld behöver alla företag bli lärande organisationer. Vi konkurrerar med hastigheten att lära.

De mest framgångsrika företagen vet redan det här!

Skapa medvetenhet om varför det är viktigt att utvecklas mot en lärande organisation och vad det är. Inspirera och engagera ditt team i hur det går till att utveckla en lärande organisation.

Jag kan hjälpa till att skapa medvetenhet och inspirera till förändring genom presentationer, workshops, webinar och min blogg

We need to go from “know it all” to “learn it all”.

Satya Nadella, CEO

Inspirera ditt team

Arrangera en workshop, en presentation eller ett webinar tillsammans med ditt team eller dina instressenter.

Vässa teamets kunskaper inom lärande och utveckling

Bygg teamets kunskaper inom lärande & utveckling 12 workshops inom aktuella områden för att höja förmågan i L&D-teamet Gör en intresseanmälan Snabb utveckling inom lärande & utveckling Utvecklingen inom lärande och utveckling går nu fort. Många medarbetare behöver omskolas de

Läs mer »

Workshop – Kontinuerligt & agilt lärande

Kontinuerligt lärande drivet av verksamheten Halvdags workshop med ditt team Möjliggör snabbare omställning och kontinuerligt lärande.  Komplettera utbildningar med lärande som sker i arbetet drivet av individen och verksamheten. Den här workshopen ger dig en översikt hur du kan stötta

Läs mer »

Best-practice för lärande organisationer

Allt snabbare teknisk utveckling, stor förändring av kompetenser och fokus på att konkurrera med lärande skyndar på utvecklingen av den lärande organisationen. På den här e-workouten går vi igenom best-practice och hur du gör Du får också chansen att utvärdera hur långt din organisation kommit.

Läs mer »

Presentation/webinar

Inspirera och utmana ditt team och dina intressenter med en presentation eller workshop med fokus på vart utvecklingen är på väg, vilka utmaningar vi står inför och hur vi kan arbeta med att utveckla en lärande organisation.

Läs mer »

Reskilling del 1 – Skapa planen

Enligt World Economic Forum kommer över 2 miljoner svenskar behöva mer än 6 månaders reskilling de närmaste 5 åren. På den här e-workouten skapar du planen för lyckade reskilling initiativ. Att förutse behov av framtida förmågor, att prioritera satsningar, att förbereda chefer och verksamheten. Vi går också översiktligt igenom hur initiativen utformas.

Läs mer »

Utforma digitala ekosystem för lärande

Accelererande teknisk utveckling möjliggör lärande som är mer integrerat i arbetet, med större effekt och med större räckvidd.

På den här e-workouten får du lära dig att utforma ett ekosystem för lärande. Du får lära dig att undersöka medarbetarnas lärresor, ställa krav på ekosystemet, viktiga frågor att tänka på samt hur du tar fram en förändringskarta för ekosystemet.

Läs mer »

Teams del 2 – Skapa blandade utbildningar med Teams/365

Microsoft Teams möjliggör lärande som sker i arbetet, drivs av medarbetare och med kraften av samarbete med andra.
På den här e-workouten får du lära dig att bygga blandade utbildningar i Teams, skapa självstudiematerial i form av videos och frågor samt addera spännande interaktioner med appar som Kahoot, Quizlet, Freehand, m.m.

Läs mer »

Teams del 1 – Leda interaktiva webblektioner

Med decembers uppdatering av Microsoft Teams kan du leda interaktiva webblektioner med gruppövningar, enkäter, whiteboard m.m.
Med den här e-Workouten kommer du stärka din förmåga att leda webblektioner på ett aktivt och engagerande sätt och fullt utnyttja möjligheterna med Teams.

Läs mer »

Ta stegen mot en lärande kultur

Hur får vi alla medarbetare att driva sitt lärande? Hur får vi organisationer att värdera lärande, samarbete, experimenterande och reflektion?

På den här e-Workouten diskuterar vi hur en lärande kultur skapas. Jag ger exempel, forskning och verktyg att använda. Tillsammans delar vi utmaningar och framgångsrika exempel.

Läs mer »

Utveckla medarbetarnas lärförmåga

Den pågående och snabba digitaliseringen driver utvecklingen av nya digitala modeller för att arbeta, samarbeta och göra affärer.
Som individer står vi med utmaningen att ställa om till dessa nya förutsättningar. Med den här e-Workouten snabbstartar du din utveckling. Du får redskapen att kraftigt öka hastigheten i ditt lärande och din utveckling.

Läs mer »

Events

Jag arrangerar ofta egna webinar och deltar dessutom på events som andra arrangerar. Nedan kan du anmäla eller se inspelningar.

L&D som affärskritisk partner

L&D som affärskritisk partner Här hittar du inspelning och dokumentation från mitt webinar 30 november Lärande och utveckling är på ledningens bord. Digitalisering ger kompetensskiften

Läs mer »

Rundabordet – Live

Rundabordet live! 6 oktober mellan 12-17 Sjöfartshuset, Stockholm Anmäl dig till rundabordet live – 6 oktober Utvalda proffs inom lärande och utveckling delar kunskap och

Läs mer »

Skapa planen för organisationens lärteknologi

De senaste 10 åren har investeringarna i ny teknologi för lärande ökat 40 gånger. Vi läser dagligen om nya innovationer som utökar stödet till vårt ständiga lärande (LMS, LXP, LTP, DAP, Micro, Viva m.m.)

Teknologin accelererar och utvidgar stöd för lärande från kurser, till allt mer informellt, socialt och erfarenhetsbaserat lärande.

På den här workshopen beskriver jag hur vi behöver se teknologierna som ett ekosystem som tillsammans stöttar lärande, utveckling, samarbete och arbete.

Läs mer »

Från utbildning till verksamhetsutveckling

Välkommen till ett webinar om hur du mångdubblar effekten av insatser inom “lärande & utveckling” (L&D).

Ny teknik, nya synsätt på lärande och nya arbetssätt ändrar spelplanen för dig som leder L&D. Status quo är inte ett alternativ. Det är dags att höja ambitionen från att leverera utbildningar till att möjliggöra ökad produktivitet och innovation.

På det här webinaret presenterar jag hur ny teknik och nya arbetssätt inom lärande revolutionerar organisationens arbete med lärande. Jag presenterar stegen du kan ta för att kraftigt öka effekten av insatser inom L&D.

Läs mer »

Blogg

På min blogg skriver jag ofta om frågor som berör en lärande organisation. Nedan ser du några av mina senaste inlägg.

Lära av erfarenheter

Så lär du mer av erfarenheter i arbetet

De erfarenheter du gör i ditt arbetet är din största källa till lärande och utveckling på jobbet.

Samtidigt är det stor skillnad på att göra samma saker år efter år mot att verkligen utmana sig, experimentera och göra det mesta av den återkoppling som finns att få.

I artikel beskriver jag metoder och vanor som gör att du ökar ditt i arbetet hundra procent.

Läs mer »
Lärförmåga

6 steg för att öka din motivation att lära

Hur gör du för att få in mer lärande i vardagen? Digitalisering och snabb förändring gör att du känner att du borde, samtidigt finns det ju inte tid.

Högre krav i arbetet, mer möten och störningar i form av mail och notifieringar bara ökar. Så hur går det till?

Det finns inget magiskt piller som får det att hända. Det handlar om en rad vanor, metoder och strukturer som du kan etablera i din vardag. Det handlar om att vilja och kunna lära mer.

Läs mer »
Lärande organisation

Learnability – utveckla din förmåga att lära

Learnability eller förmåga att lära är avgörande för att hänga med i dagens snabba utveckling och förbli anställningsbar. Enligt World Economic Forum behöver vi i genomsnitt lägga 4-5 timmar i veckan för att klara de omställningar som en allt snabbare digitaliseringen innebär. Det är en stor ökning som ställer krav på ökad lärförmåga hos oss alla.

Läs mer »

L&D som affärskritisk partner

L&D som affärskritisk partner Här hittar du inspelning och dokumentation från mitt webinar 30 november Lärande och utveckling är på ledningens bord. Digitalisering ger kompetensskiften

Läs mer »

Rundabordet – Live

Rundabordet live! 6 oktober mellan 12-17 Sjöfartshuset, Stockholm Anmäl dig till rundabordet live – 6 oktober Utvalda proffs inom lärande och utveckling delar kunskap och

Läs mer »