SVAR: Skapa en strategi/ handlingsplan för lärande i organisationen

Tack för ditt intresse! Utmaningen ovan är nu registrerad.

Har du 2-3 minuter över så skulle jag uppskatta om du svarade på ytterligare några frågor.