Ta första steget mot en lärande organisation!

Gör självbedömningen och ladda ner eboken 

De senaste åren har inneburit stora förändringar för dig som arbetar som ledare för lärande.

Digitalisering, kompetenskiften, svårighet för medarbetare att ställa om, krav från ledningen att bli en lärande organisation, förändrade lärvanor, en teknologisk revolution som skapar nya förutsättningar och mycket mer.

Vägen framåt handlar om att bli en aktiv värdeskapare för verksamheten, att snabbare bygga nya förmågor, bidra till ökad produktivitet, resultat och innovation.

 

Kartlägg nuläget

Resan börjar med att förstå nuläget, att kartlägga era nuvarande förmågor för att stötta lärande.

Gör självbedömningen “Vägen till en lärande organisation”. Den visar styrkor och utvecklings-områden. Jämför också resultatet med andra organisationer.

På bilden ser du det samlade resultatet av “Nivå 2 – Bygga framtida förmågor för alla”. Som du ser (orange/rött) finns det utvecklingsområden för många organisationer.

Klicka på bilden för att förstora

Ta fram strategin för lärandet

Är ni redo att ta första steget? 

Är din organisation redo att ta fram visionen, strategin och handlingsplanen för lärande bortom kurser?

Ladda ner e-boken “Transformera L&D”, 77 sidor med best-practice om att bli en lärande organisation. 

Läs om…

  • Kompetensbristen kostar
  • Tiodubbla effekten av L&D’s insatser
  • 6 faktorer för en lärande organisation
  • Ta fram strategin för lärande i din organisation
  • Så kartlägger ni er nuvarande förmåga

Fyll i uppgifterna nedan så får du tillgång till självbedömningen “Vägen till en lärande organisation” inklusive data från 40-talet andra organisationer samt eBoken “Transformera L&D”.