+46-708 742 461
johan.skoglof@futurelearn.se

LearningSuccess

Ramverket för att skapa en snabbrörlig organisation som bygger framtidens förmågor

“Företag konkurrerar nu med hastigheten att lära!”

Boston Consulting Group

Att bygga en lärande organisation är en resa från klassrummet till ett lärande i  som drivs av medarbetaren i arbetet.

Forskningen visar tydligt vilka organisatoriska förmågor som är framgångsrika för att etablera en lärande organisation. Mina 25 års erfarenhet visar hur det bäst görs. Kunskapen är samlad i LearningSuccess – ramverket för att bygga en lärande organisation.

  • Kartläggning – bedöm din organisations nuläge. Vilka förmågor är etablerade, hur ligger ni till jämfört med andra, vad är kritiskt?
  • Ambitioner för lärande – ta fram visionen och färdplanen som visar hur lärande bidrar till organisationens utmaningar. 
  • Utforma initiativen – planera, förankra och etablera initiativen som krävs för att nå visionen.
  • Stöd att implementera – Bygg förmågan att driva förändringarna i ditt team. Med hjälpa av mina instruktioner, mallar, korta videos och återkommande coachingmöten tar du implementationen framåt.

Kartläggning

Vi bedömer hur organisationens lärande påverkar affärsresultaten. Vi bedömer i vilken mån medarbetare utvecklar de förmågor som är nödvändiga för organisationen skall vinna på marknaden. 

Vi bedömer hur medarbetare och chefens inställning och kulturen bidrar till hastigheten att lära nytt. Slutligen bedömer vi vilka organisatoriska förmågor som t.ex. teknik för lärande, samarbete och kunskapsdelning, kontinuerligt lärande i arbetet är på plats.

Resultatet visar vilka organisatoriska förmågor för lärande som är mest kritiska att utveckla och vilka affärsvärden de kan ge.

Ambitioner för lärande

Ta fram en strategin för lärandet och för att stötta organisationen att möta utmaningarna.

I en serie workshops guidar jag ditt team att ta fram en strategi för att bygga resultat och utveckla medarbetarnas förmågor.

Vi tydliggör vilka förmågor som behöver utvecklas, viktiga beteenden som behöver ändras och organisatoriska förmågor som behöver etableras.

Utforma initiativen

Vi skapar en djup förståelse för nuvarande utmaningar och hinder/möjligheter för att nå ambitionerna.

Efter en gemensam syn på problemen utformar vi initativ för att nå ambitionerna för lärande. Det kan handla om kultur för lärande, nya digitala metoder för lärande, vanor för reflektion och mycket annat som skall etableras.

Vi avslutar med att prioritera initiativen, tydliggöra resursbehoven och ta fram business case.

Stöd att implementera

Vi börjar med att etablera teamet som skall driva förändringarna. Som en del i det stöttar jag med att utveckla de förmågor teamet behöver för att driva förändringen.

Som stöd för implementeringen får ni tillgång till LearningSuccess community med planer, instruktioner, mallar och videos som hjälper er. Jag bidrar också med veckovisa coachingsamtal för att följa upp och ge råd.