+46-708 742 461
johan.skoglof@futurelearn.se

Ta fram strategin

Ta nästa steg mot en lärande organisation

“Företag konkurrerar nu med hastigheten att lära!”

Boston Consulting Group

Med allt snabbare tekniskt utveckling spelar lärande en allt större roll. Många av de mest framgångsrika organisationerna investerar stort i lärande. Enligt Boston Consulting Group konkurrerar nu företag med hastigheten att lära. De mest framgångsrika företagen drar också ifrån. Grafen till höger visar hur Microsofts börskurs ökat närmare 4 gånger snabbare än Stockholmsbörsen.  

 • Digitaliseringen ställer allt högre krav på nya förmågor hos medarbetare. Reskilling är nu kritiskt för många yrkesgrupper.
 • Lärande har blivit en ledningsfråga och är avgörande för företagets överlevnad.
 • För medarbetare är möjligheten att lära och utvecklas den viktigaste faktorn för att välja och stanna kvar hos en arbetsgivare.
 • Hur vi lär har ändrats drastiskt de senaste åren. En tilltagande digitalisering av lärande har gjort att vi vill lära i arbetet, från omvärlden och från andra.

För dig som leder utvecklingen av lärande i organisationen innebär det här stora utmaningar

Hur mogen är din organisation? Gör snabbtestet, bedöm hur långt din organisation har kommit

NextMove - Ta fram strategin för organisationens lärande

NextMove hjälper dig att ta fram en strategi för lärandet och att stötta organisationen att möta utmaningarna.

I en serie workshops guidar jag ditt team att ta fram en strategi för att gå bortom digitalisering av utbildningar, till ett läge där medarbetare driver sitt lärande själva, med kultur och teknik som möjliggörare och där lärandet sker i arbetet och genom samarbete.

Med NextMove skapar ni insikter om nuläge och trender, tar fram en vision och målbild, utvärderar möjligheter att nå dit och tar fram förändringskartan.

Resultatet av NextMove är:

 • En tydlig vision och konkreta mål för lärandet i din organisation.
 • En strategi med prioriteringar för hur ni når målen.
 • En förändringskarta som visar de viktigaste initiativen.
 • Argumenten för ledningen samt uppskattning av vinster och kostnader

NextMove tar dig genom 4 viktiga steg:

Workshop 1 - Nuläge och best-practice
 • Inläsning om lärande organisationer
 • Bets-pratice för lärande organisationer
 • Självbedömning av nuläge
Omvärldsanalys
 • Organisationens strategi
 • Externa trender
 • Interna faktorer
 • Medarbetarnas behov
Workshop 2 - Vision och mål
 • Slutsatser av omvärldsanalys
 • Förmågor L&D
 • Vision & mål
 • Förankring
Workshop 3 - Möjligheter
 • Möjliga initiativ
 • Förutsättningar
 • Hinder/möjligheter
 • Förankring
Workshop 4 - Förändringsplan
 • Prioritering
 • Förändringsplan
 • Projektdirektiv
 • Business case
%d bloggare gillar detta: