+46-708 742 461
johan.skoglof@futurelearn.se

Tack för svaren på enkäten

Tack för dina svar!

Jag skall göra mitt bästa för att anpassa min information efter dina (och andras) behov.

/Hälsningar Johan