Utforma organisationen för lärande

Hur har ni organiserat ansvaret för lärande? Är det en central grupp under HR, distribuerat i verksamheten eller både och?

Att fördela ansvaret för lärande är en grund för att lyckas med förändringen mot en lärande organisation. Det handlar t.ex. om att väga behov av snabbhet mot behov av effektivitet. Att skapa ansvar där besluten bäst kan tas. 

På den här sidan har jag samlat 4 videos som ger tips om hur ni kan tänka när ni ser över er organisation för lärande:

  • Inledning och vikten av en strategi (13 min)
  • Roller och kompetenser inom L&D (6 min)
  • Olika organisationsformer (8 min)
  • Hur utforma organisationen (5 min)

Video 1 - Inledning: vikten av en strategi

Video 2 - Roller och kompetenser inom L&D

Video 3 - Olika organisationsformer

Video 4 - Hur utforma organisationen?

Låt oss ta en förutsättningslös diskussion

Varför inte ta en virtuell fika och diskutera era utmaningar och frågor som uppstått när du sett materialet ovan.