1. Hinna med att möta verksamhetens behov

Tack för att du engagerade dig i enkäten. Det ger mig bra underlag när jag skall utforma webinar och rundabordssamtal om hur vi utvecklar lärande organisationer.

Om du har några minuter till så skulle jag verkligen uppskatta om du la tid på enkäten nedan. (Obs! scrolla för att skicka.)