+46-708 742 461
johan.skoglof@futurelearn.se

Utveckla en framgångsrik lärande organisation

Att utveckla en framgångsrik lärande organisation är att hela tiden bli bättre på att svara upp mot strategier och individers behov, säkerställa att lärande blir till prestationer och organisatorisk förmåga och att göra det allt mer kostnads- och tidseffektivt. I botten är det vissa förmågor som utbildningsfunktionen behöver implementera, t.ex.

  • Kurera lärresurser som motsvarar medarbetarnas och organisationens behov.
  • Metoder för att utveckla användarfokuserade lärupplevelser (t.ex. Design Thinking).
  • Skapa lösningar som säkerställer prestationer i arbetet (t.ex. Performance Consulting)
  • Mäta och utvärdera lärande och prestationer i arbetet (t.ex. Analytics).
  • Implementera ett ekosystem av digitala plattformar. (t.ex. Integration, UX-design)
  • Förändra beteenden och kultur inom lärande (t.ex. Förändringsledning)
  • Facilitera och stötta socialt lärande. (t.ex. Sociala coacher)
  • m.m.

Det handlar inte bara att arbeta med nya lärmetoder. Lika viktiga är att införa effektiva arbetssätt som t.ex. “Perforamnce Consulting”. Lärmetoderna är förknippade med den lärteknologi som används, t.ex. LXP eller sociala plattformar. Organisation och styrning avgör hur lärandet blir anpassat efter medarbetares och verksamhetens behov hur arbetet koordineras och blir effektivt. För att få allt att hända behövs nya roller och kompetenser inom utbildningsfunktionen. Viktigast för få till en förändring i beteenden är en lärande kultur. Sammanhållande för hur alla dessa områden utvecklas är den lärstrategi som organisationen tar fram.

Learning Framework 800

Att utveckla de nya förmågorna och nå en högre mognad inom lärande tar många år. Det kräver en strategi, en tydlig plan, ett starkt mandat, resurser med rätt kompetenser och uthållighet.

I mina uppdrag arbetar jag ofta med att hjälpa företag att ta fram sin strategi och sin handlingsplan för att skapa en framgångsrik lärande organisation. Eftersom många av de ändringar som behöver genomföras ofta är stora och tar tid bör planen sikta flera år framåt, t.ex. 5 år, men vara med detaljerad för de närmsta 2 åren.

strategi_800

För att ta fram handlingsplanen bör en målbild tas fram. Det kan vara en vision om hur lärandet ser ut i organisationen om 5 år. Det handlar också om vilka förmågor ni skall ha byggt upp som lärande organisation och att ha konkretiserade mål.

För att ta fram det målbilden behöver ni analysera hur företagets strategi ställer krav på lärandet. Till analysen hör att förstå både verksamhetens och medarbetarnas behov nu och i framtiden. Ni bör analysera faktorer i omvärlden, t.ex. kundbeteenden, teknik och konkurrens påverkar företaget och lärandet. Att använda “best practices” i förståelsen av vilka förmågor som behöver byggas upp är viktigt. Här kan forskning från t.ex. Bersin Deloitte hjälpa till.

När målbilden är klar behöver ni förstå nuläget inom alla de förmågor som ni satt upp som målbild. Hinder i form av existerande kompetenser, resurser, mandat, förståelse i organisationen m.m. behöver analyseras.

Med både målbild och förståelse för nuläget är ni redo att ta fram handlingsplanen för hur ni skall gå tillväga. Den kommer innehålla stora mängder förändringsarbete, kompetensutveckling av egna resurser, men också taktik och frågor om hur ni skall få de mandat och de resurser som krävs för att lyckas.

1 kommentar

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.