Lär dig mer

Utveckla dina och teamets förmågor att utveckla en lärande organisation

Att driva förändringen mot en lärande organisation kräver nya förmågor hos dig som arbetar med att stötta medarbetarnas lärande. Exempel är kunskap om lärförmåga, lärande kultur, teknologi för lärande, metoder för kontinuerligt lärande, kurering, design thinking m.m.

På den här sidan hittar du kortare och längre utbildningar som är till för att öka din förmåga att driva förändringen. Jag väljer ofta ut vad som är aktuellt och förändrar ofta. Kom gärna tillbaka och titta då och då.

Du kan välja mellan kortare s.k. e-workouts (virtuella workshops), längre program och e-Learning (kommer våren 2022). Du kan anmäla dig till öppna tillfällen för  många av utbildningarna, medan vissa endast ges som företagsinterna utbildningar.

För dig som är ledare för lärande föreslår jag workshops som upskillar ditt team och bygger de förmågor ni behöver för att stötta en lärande organisation.

e-Workout

Med en e-Workout kickstartar du utvecklingen av nya förmågor. I upplägget blandas självstudier, en webblektion och samarbete med andra i en community och i gruppdiskussioner online. Du bestämmer själv hur mycket tid du lägger ner. Själva webblektionen är 3 timmar och det finns oftast innehåll för självstudier och egna uppgifter som tar minst lika mycket tid till. Samarbetet sker alltid i ett team i Microsoft Teams. e-Workout ges dels som öppna tillfällen, men kan alltid ges som företagsintern utbildning just för din organisation. Läs mer under respektive titel.

Reskilling del 2 – Utforma initiativet

Enligt World Economic Forum kommer över 2 miljoner svenskar behöva mer än 6 månaders reskilling de närmaste 5 åren. På den här e-workouten får du lära dig att utforma initiativ för reskilling. Vi går igenom hur du arbetar med att kartlägga behov av framtida förmågor, metodiken för projektbaserat lärande, hur du engagerar verksamheten i att driva initiativen m.m.

Läs mer »

Utveckla medarbetarnas lärförmåga

Den pågående och snabba digitaliseringen driver utvecklingen av nya digitala modeller för att arbeta, samarbeta och göra affärer.
Som individer står vi med utmaningen att ställa om till dessa nya förutsättningar. Med den här e-Workouten snabbstartar du din utveckling. Du får redskapen att kraftigt öka hastigheten i ditt lärande och din utveckling.

Läs mer »

Ta stegen mot en lärande kultur

Hur får vi alla medarbetare att driva sitt lärande? Hur får vi organisationer att värdera lärande, samarbete, experimenterande och reflektion?

På den här e-Workouten diskuterar vi hur en lärande kultur skapas. Jag ger exempel, forskning och verktyg att använda. Tillsammans delar vi utmaningar och framgångsrika exempel.

Läs mer »

Teams del 1 – Leda interaktiva webblektioner

Med decembers uppdatering av Microsoft Teams kan du leda interaktiva webblektioner med gruppövningar, enkäter, whiteboard m.m.
Med den här e-Workouten kommer du stärka din förmåga att leda webblektioner på ett aktivt och engagerande sätt och fullt utnyttja möjligheterna med Teams.

Läs mer »

Teams del 2 – Skapa blandade utbildningar med Teams/365

Microsoft Teams möjliggör lärande som sker i arbetet, drivs av medarbetare och med kraften av samarbete med andra.
På den här e-workouten får du lära dig att bygga blandade utbildningar i Teams, skapa självstudiematerial i form av videos och frågor samt addera spännande interaktioner med appar som Kahoot, Quizlet, Freehand, m.m.

Läs mer »

Utforma digitala ekosystem för lärande

Accelererande teknisk utveckling möjliggör lärande som är mer integrerat i arbetet, med större effekt och med större räckvidd.

På den här e-workouten får du lära dig att utforma ett ekosystem för lärande. Du får lära dig att undersöka medarbetarnas lärresor, ställa krav på ekosystemet, viktiga frågor att tänka på samt hur du tar fram en förändringskarta för ekosystemet.

Läs mer »

Reskilling del 1 – Skapa planen

Enligt World Economic Forum kommer över 2 miljoner svenskar behöva mer än 6 månaders reskilling de närmaste 5 åren. På den här e-workouten skapar du planen för lyckade reskilling initiativ. Att förutse behov av framtida förmågor, att prioritera satsningar, att förbereda chefer och verksamheten. Vi går också översiktligt igenom hur initiativen utformas.

Läs mer »

Best-practice för lärande organisationer

Allt snabbare teknisk utveckling, stor förändring av kompetenser och fokus på att konkurrera med lärande skyndar på utvecklingen av den lärande organisationen. På den här e-workouten går vi igenom best-practice och hur du gör Du får också chansen att utvärdera hur långt din organisation kommit.

Läs mer »

Program

Programmen är till för att verkligen arbeta med nya förmågor. De sträcker sig över flera veckor och blandar uppgifter som du själv gör i arbetet med självstudier webblektioner och samarbete med andra i programmets community. 
Samarbetet sker även här i ett team i Microsoft Teams. Programmen ges dels som öppna tillfällen, men kan alltid ges som företagsintern utbildning just för din organisation. Läs mer under respektive titel.

Utforma engagerande utbildningar i Microsoft Teams

Under 4 veckor lär dig att skapa blandade program med Microsoft Teams. Med kombinationen av självstudier, webblektioner och samarbete utformar du snabbt engagerande och effektiva lärupplevelser.
I programmet arbetar du med utbildningen du vill utveckla eller flytta online, tillsammans med andra, blandat med självstudier och med tillgång till expertis och “best-practice”.

Läs mer »

Learnability – utveckla dina förmåga att lära

Med en allt snabbare teknisk utveckling behöver medarbetare bli bättre på att anpassa sig och lära nya förmågor.
Programmet ger dig som arbetar med lärande kunskaper, verktyg och exempel på aktiviteter för att kraftigt öka medarbetarnas förmåga att lära! Under åtta veckor använder du ett par timmar i veckan tillsammans med likasinnade och med vår coach för att skaffa dig verktygen att utveckla kulturen och medarbetarnas förmåga att lära.

Läs mer »

e-Learning och guider

Under hösten 2022 kommer du att kunna ta innehåll från program och e-workouts som självstudier. Jag kommer att publicera relevant och värdefullt innehåll för dig som arbetar med lärande som e-Learning och PDF-guider.

Återkom gärna då och då och kontrollera status.

Vad kunderna säger

Under 2020 har mer än 200 personer från en mängd olika företag gått kurserna. Det har varit deltagare från större organisationer som Volvo, Scania, Handelsbanken, SEB, ICA… men också från mindre organisationer och ensamföretagare.