Var finns de lönsammaste förbättringarna i din organisation?

Funderar du på vad nästa steg skall bli för din utbildningsfunktion? Hur lärandet skall bli mer målstyrt och effektivt? Då är det här är en workshop för dig!

Tillsammans arbetar vi igenom ett ramverk för att skapa bättre effekt i lärandet. Ramverket är baserat på forskning från bl.a. Bersin & Associates och Towards Maturity. Jag har anpassat modellerna till svenska förhållanden och lagt till Learntechs egna erfarenheter efter ca 100-talet projekt.

Med dig från vår workshop får du:

 • Insikter och argument
 • De snabbaste vinsterna för din organisation
 • Ett utkast till en handlingsplan
 • Tips och erfarenheter

Beskrivning

På vår workshop går jag igenom ett antal steg som gör lärandet i din organisation mer målstyrt och effektivt. Jag berättar hur lärandet kan flyttas närmare arbetsuppgifter och prestationer. Vi diskuterar tillsammans hur du kan skapa en organisation där lärande sker hela tiden och drivs av de anställda.

De 10 steg som du behöver gå igen för att skapa en lärande organisation är:

Etablera förutsättningar för målstyrt och flexibelt lärande:

 1. Inför processer och metoder som säkrar koppling mellan lärande och organisationsens mål.
 2. Se till att lärandet kan ske när och var som helst. Komplettera klassrum med enklare eLearning, webmöten m.m.
 3. Mät effekten av lärandet (inte bara kursgenomförande).
 4. Organisera ansvaret för utbildningen nära verksamheten.

Mot ett jobborienterat lärande:

 1. Fokusera på arbetsprestationer, inför Performance Management.
 2. Gör lärandet tillgängligt just när arbetsupgifterna utförs (Performance Support).
 3. Stötta det informella lärandet, inför Lärportaler.
 4. ”Formalisera” lärande i arbetet. Bygg in i jobbroller och processer.

Mot ett kollaborativt lärande:

 1. Inför system/miljöer som tillåter anställda att dela med sig och samarbeta runt kunskaper.
 2. Bygg in samarbete och kunskapsdelning i jobbroller, processer och framför allt som en del av kulturen på arbetsplatsen.

På vår workshop kommer vi att varva presentation av hur du organiserar lärandet med fallbeskrivningar, arbete med bedömning av var din organisation står och erfarenhetsutbyte mellan deltagare.

Målgrupp

Organisationer som börjar se lärandet som en viktig del i att klara mål och strategier. Målgruppen är de som jobbar med hur framtida kompetenser skall säkras. Det kan vara företagets ledningsgrupp eller nyckelpersoner inom utbildningsorganisationen.

Upplägg

Förberedelse

Under ett planeringsmöte går jag igenom era förutsättningar och eventuellt behov av anpassning av agendan. Vi diskuterar lämpliga deltagare och tar fram text till inbjudan.

Workshop

Det här är ett exempel på upplägg, som förstås kan anpassas efter era förutsättningar.

08:30
Registrering, kaffe och introduktion
09:00
Introduktion till effektiva lärande organisationer
Jag går igenom problembilden, forskningen, erfarenheterna och modellen.
09:30
Att skapa mer effekt i verksamheten – målstyrt lärande
Presentation av arbetstegen som behöver införas, från skapande av kompetensprofiler till utvärdering av effekten i verksamheten. Hur bör du organisera dig? Vilka metoder och processer?
Arbetsuppgift: Värdering av din organisations arbetssätt. Diskussion och erfarenhetsutbyte.
11:00
Att öka effektivitet och flexibilitet – införa nya lärmetoder.
Jag går igenom vad som krävs för att införa nya lärmetoder som Rapid eLearning, Webmöten, Video m.m. Jag gör också en bedömning om vilka kostnadsbesparingar som kan göras.
Arbetsuppgift: Värdering av din organisations arbetssätt. Diskussion och erfarenhetsutbyte.
12:00
Lunch
13:00
Att införa lärportaler för formellt och informellt lärande.
Jag går igenom hur du kan stötta det informella lärandet med lärportaler. Hur organiserar du arbetet? Vilka roller krävs? Vilka plattformar kan du använda?
Arbetsuppgift: Värdering av din organisations arbetssätt. Diskussion och erfarenhetsutbyte.
14:00
Att stötta lärandet i arbetet
Jag går igenom hur du kan stötta arbetsprestationer bättre och skapa ett mer effektivt lärande i arbetet. Jag går igenom metoder och hur du organiserar arbetet.
Arbetsuppgift: Värdering av din organisations arbetssätt. Diskussion och erfarenhetsutbyte.
15:30
Att skapa ett lärande där alla bidrar
Jag går igenom vilka plattformar som kan användas för socialt lärande och kunskapsdelning. Jag går igenom vad som måste ändras i kulturer för att kunskapsdelning skall kunna ske och hur du får till  det.
Arbetsuppgift: Värdering av din organisations arbetssätt. Diskussion och erfarenhetsutbyte.
16:30
Vägen framåt
Vi avslutar med att sammanfatta hur du kan skapa en handlingsplan och gå vidare till att ta ett första steg.

Kostnad

Workshopen kostar 29.000 kronor och inkluderar då ett förberedelsemöte med anpassning av agenda och innehåll, genomförande av workshop i era lokaler samt dokumentation med rekommendationer.

Läs mer om effektiva lärande organisationer eller lyssna på min presentation om effektiva lärande organisationer på YouTube.

Vill du vet mer? Fyll i formuläret

Publicerat av Johan Skoglöf

Johan är visionär och senior konsult med missionen att hjälpa företag att skapa framtidens lärande organisation. Med över 25 år i branschen och kunder som Ericsson, Volvo, Scania, SEB, Handelsbanken, HM och ICA har Johan en bred erfarenhet i hur lärande organisationer skapas.

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.