Utbildningsaktiviteter och andra kompetenssatsningar pågår dagligen runt om i organisationen. Men, kanske inte alltid så koordinerat som man kan önska.

När organisationen tar ett mer systematiskt grepp runt kompetenshanteringen behövs en samlad bild. Var står organisationen? Vilka är behoven? Var skall vi börja?

Workshopen fungerar som startskott i det arbetet. På denna samlas nyckelpersoner från er organisation. Under dagen går vi steg för steg igenom ISO 10015, den internationella standarden för kompetenshantering. Vi skapar en gemensam begreppsbild, ger exempel på vad som kan åstadkommas och på vilka aktiviteter som ingår.

Efter en kort orientering om respektive steg i kompetenscirkeln genomförs en gemensam gapanalys och prioritering av de olika områdena.

Beskrivning

Att helt implementera en målstyrd kompetensprocess är något som kräver många års arbete. Vår erfarenhet är att att det är viktigt att börja smått och implementera del för del. Det blir då viktigt att identifiera och börja med de mest kritiska områdena. Under dagen gör deltagarna tillsammans en kort beskrivning och bedömning från 0 (saknas process) till 3 (kvalitetssäkrad process) för varje steg i kompetenscirkeln. Sedan inventeras förbättringsbehov och en prioritering av dessa. Vår metodik bygger på aktivt deltagande från alla deltagande, där var och en först gör en egen bedömning som sedan samlas in och diskuteras i gruppen.

Dagen börjar med en översikt av stegen i en systematisk kompetenshantering enligt ISO 10015. Vi går igenom varje fas för sig, presenterar de moment som ingår, ger exempel från andra verksamheter och från verktyg som kan användas. Stegen vi går igenom är:

  • Definiera kompenskrav och göra gapanalyser.
  • Identifiera och bedöma kompetensbehov.
  • Avgöra metoder för kompetensstöd.
  • Utveckling av olika former av kompetensstöd.
  • Genomförande och administration av kompetensinsatser.
  • Utvärdering av kompetensinsatser.

Priset för workshopen är 29.000:-. I priset ingår ett inledande möte för att anpassa exemplen och frågeställningarna i workshopen samt en sammanställning av resultatet från workshopen.

Vad blir resultatet?

Resultatet av dagen blir en prioritering av satsningar och en inriktning till förstudie för att förbereda förändringsarbetet. Resultaten kan också vara mer konkreta, t.ex. att en kompetensinventering behöver göras, eller att eKurser behöver tas fram för en viss målgrupp.

Gör förfrågan

Publicerat av Johan Skoglöf

Johan är visionär och senior konsult med missionen att hjälpa företag att skapa framtidens lärande organisation. Med över 25 år i branschen och kunder som Ericsson, Volvo, Scania, SEB, Handelsbanken, HM och ICA har Johan en bred erfarenhet i hur lärande organisationer skapas.

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.