BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20210810T080745Z DESCRIPTION:Lärande som motor i organisationers utveckling\nAtt lyfta ambi tionen från kursleverans till att stötta produktivitet\, ständiga förb ättringar och innovation\n \nVälkommen till vårt webinar där vi diskut erar: \n* Hur utmaningar\, experimenterande\, återkoppling och refl ektion bidrar till ständig utveckling.\n* Hur transparens\, team-l ärande\, Communitys och professionella nätverk bidrar till innovation.\n * Konsten att lära av omvärlden för att ständigt förbättras.\n * Kulturen som stöttar ständigt lärande\, förbättring och innov ation.\n* Vad hindrar oss som arbetar med lärande att ställa om?\n \nVi kommer att använda Zoom. Du kan ladda ner appen här eller ansluta via din webläsare.\nLänk till webinaret \ n \n \nVälkommen!\n/Johan\n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20210928T120000 DTSTAMP:20210810T080745Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20210928T100000 LAST-MODIFIED:20210810T080745Z LOCATION:Zoom PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Webinar - Lärande som motorn i organisationers utveckl ing TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000A0BD6CD4CC8DD701000000000000000 010000000724A59D05D95374F80A422D46D6168E4 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Lärande som motor i organisationers utveckling

Att lyfta ambitionen från kursleverans till a tt stötta produktivitet\, ständiga förbättringar och innovation

 \;

V älkommen till vårt webinar där vi diskuterar:

· \; \; \; \; \ ; \; Hur utma ningar\, experimenterande\, återkoppling och reflektion bidrar till stän dig utveckling.

·& nbsp\; \; \; \; \; \; < span lang=SV style='font-size:12.0pt\;color:black\;mso-color-alt:windowtex t\;mso-ansi-language:SV'>Hur transparens\, team-lärande\, Communitys och professionella nätverk bidrar till innovation.

· \; \; \; \; \; \; Konsten att lära av omvärlden för att ständigt förbättras.

· \; \; \; \; \; \; Kulturen som stö ttar ständigt lärande\, förbättring och innovation.

· \; \; \; \; \;  \; Vad hindr ar oss som arbetar med lärande att ställa om?

 \;

< span lang=SV style='font-size:12.0pt\;color:black\;mso-color-alt:windowtex t\;mso-ansi-language:SV'>Vi kommer att använda Zoom. Du kan ladda ner appen här eller ansluta via din webläsare.

Länk till webinaret

 \;

 \;

Välkommen!

/Johan

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR