e-Böcker om lärande organisationer

Här kan du ladda ner e-böcker som jag tagit fram i olika sammanhang, ofta för att komplettera workshops. Du hittar ämnen som att “Transformera L&D”, “Ekosystem för lärande” och att skapa digitala utbildningar med Microsoft Teams. Flera e-böcker är på gång, så titta tillbaka här om ett tag.

Verksamhetsnära lärande i 6 steg

Bli mer affärskritiska för verksamheten

Hur går L&D (utbildningsavdelningen) från ordermottagare till att aktivt stötta den snabba omställning som sker ute i verksamheten? Hur får du som ansvarar för L&D resurser och mandat för att lyckas? 

I den här e-boken beskriver jag viktiga 6 steg att ta (40 sidor):

1. Ge er ut i verksamheten.
2. Minska kursverksamheten.
3. Hjälp medarbetare att bli bättre.
4. Arbeta agilt.
5. Kommunicera värde .
6. Skapa förutsättningarna i verksamheten.

Transformera L&D

Ta fram vision, strategi och handlingsplan för organisationens lärande.

e-Boken beskriver anledningarna varför det är viktigt att agera nu, hur du kan förbättra effekten av L&D minst 10 gånger och hur du tar fram strategi och handlingsplan för att genomföra förändringarna.

Boken består av 4 kapitel (77 sidor):

 • Kompetensbristen kostar.
 • Tiodubbla effekten av L&D´s insatser.
 • 6 faktorer för en lärande organisation.
 • Strategi för lärande i din organisation.
 • Kartlägg hur din egen organisation.
Ekosystem för lärande

Utforma digitala ekosystem och en roadmap för införande av ny teknik.

Idag investeras det 40 gånger mer i teknologi för lärande än för 10 år sedan. Teknologin expanderar hur organisationen stöttar vårt lärande. Från kurs till ett kontinuerligt lärande av erfarenheter, samarbete och omvärld direkt i arbetet.

Det gör att vi inom L&D också behöver anpassa oss. Vi behöver förstå det integrerade behovet av arbete, samarbete och lärande. Fler plattformar gör att vi behöver se teknologin som ett ekosystem där olika plattformar fyller olika funktioner. 

e-Boken hjälper dig ta strategiska teknikval, underlätta användar-upplevelsen och skapa en datastrategi. I eboken beskriver jag 7 viktiga steg du behöver ta för att utforma ekosystemet (34 sidor).

Blandade utbildningar med Microsoft Teams/365

Skapa blandade utbildningar med Microsoft Teams/365.

Guiden hjälper dig att ta fram utbildningar med Microsoft Teams, bl.a.:

 • Skapa utbildningsflöden i Teams.
 • Anpassa klassrumsinnehåll.
 • Skapa video med PowerPoint.
 • Skapa frågor med Forms.
 • Öka interaktivitet i webbmöten.

Guiden bygger vidare på innehållet i e-boken ”Leda webblektioner”. Där beskrivs mer detaljerat hur du anpassar innehåll, förbereder, genomför och följer upp webblektioner. (91 sidor) 

Leda webblektioner

Led webblektioner med Microsoft Teams

Guiden är till för att hjälpa dig att omvandla lektioner som idag bedrivs i klassrum till webblektioner.

Du får många tips på hur du:

 • Anpassar innehållet för en webblektion.
 • Förbereder lektionen.
 • Genomför lektionen och skapar engagemang.
 • Följer upp lektionen.

Innehållet bygger på funktionaliteten i Microsoft Temas (57 sidor).

Vill du veta mer?

Hoppas du tyckt att mina e-böcker varit intressanta och att du hittat tips som du kan använda i din verksamhet.

Är du intresserad av att lära dig mer så föreslår jag att du tittar på mina workshops. Just nu inom inom 12 ämnen, från kultur till teknik.

Varför inte ta en virtuell fika och diskutera era utmaningar och frågor som uppstått när du sett materialet ovan.